Kategórie
Humanizmus

Čo je Foie gras a prečo ju nejesť?

Foie Gras – luxusná pochúťka plná utrpenia.

Stop Foie Gras

Foie gras (v preklade „tučná pečeň“) je francúzska „delikatesa“ z husacej alebo kačacej pečene. Na výrobu tejto pochúťky musí pečeň zvieraťa narásť do enormných veľkostí – približne desaťkrát viac, než je normálna veľkosť pečene.

Okrem nepredstaviteľného utrpenia, ktoré zažívajú kvôli foie gras zvieratá, je tento produkt extrémne nezdravý aj pre ľudí. Pečeň zvieraťa je obalená tukom a chorobne prerastená – 86 % tuku a 260 mg cholesterolu na 100 g foie gras hovorí za všetko.

Výroba

Aby pečeň dosiahla požadovanú veľkosť, vtáky sú prikrmované viackrát denne pomocou dlhej tuby, ktorá je zavedená do ich hrdla. Za pár sekúnd sa do tráviaceho traktu dostane toľko krmiva, že pečeň často doslova exploduje. Krátko po kŕmení sa vták nedokáže nadýchnuť a trpí ťažkou hnačkou. Toto násilné prikrmovanie spôsobuje nespočetne veľa zdravotných ťažkostí – od zapáleného podráždeného pažeráka, smrteľných chorôb tráviaceho traktu až po zástavu dýchania či neschopnosť pohybu.

Utrpenie

Nútené prikrmovanie žiaľ nie je jediné utrpenie, ktoré tieto zvieratá zažívajú. Husi a kačice sú energické zvieratá, ktoré každý rok nalietajú stovky kilometrov. Vtáky žijúce vo voľnej prírode sa navzájom rozpoznávajú a vytvárajú si verné citové putá na celý život. Sú nesmierne čistotné, ich hniezda si každý deň starostlivo „upratujú“.

Vo farmách na výrobu foie gras vyrastajú v klietkach, ktoré im znemožňujú si čo i len roztiahnuť krídla. Tieto husi a kačice za celý svoj život neuvidia slnko a nebudú sa môcť očistiť vo vode, v ktorej si pri kúpaní čistia zobáky a oči. Život v klietke bez vody im spôsobuje škaredé zápaly a slepotu.

Zmeňme pohľad na Foie Gras!

Extrémne prerastená nezdravá pečeň je chorobný stav nazývaný „steatóza pečene“, ktorý by bol za normálnych okolností liečený veterinárom. Chorý orgán umierajúceho zvieraťa je hocičo, len nie delikatesa.

Legislatíva

Výroba foie gras je zakázaná vo viacerých krajinách, no zákaz zahŕňa iba výrobu, nie predaj výrobku. Jedinou výnimkou je štát Kalifornia v USA, kde je okrem výroby zakázaný aj akýkoľvek predaj foie gras. India zakázala import výrobku. Krajiny so zákazom výroby sú: Argentína, Izrael, Grónsko, Spojené kráľovstvo, Rakúsko, Česko, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Taliansko, Luxemburg, Nórsko, Poľsko a Švédsko.

EÚ legislatíva ohľadne foie gras je jasná, no zdá sa, že výrobcovia ju doposiaľ ignorujú. Nútené prikrmovanie, ktoré podľa všetkých vedeckých poznatkov spôsobuje zbytočné utrpenie a poranenia, je v rozpore so smernicou Komisie z roku 1998, ktorá zakazuje „podávanie krmiva či tekutiny spôsobom, ktorý môže spôsobovať zbytočné utrpenie, či poranenie“. Takisto sú nelegálne individuálne klietky, ktoré sú však stále používané. V niektorých prípadoch sú nahradzované skupinovými klietkami, ktoré mnohokrát nespĺňajú doporučenia Rady Európy týkajúce sa priestoru a podstielky.

Napriek smernici Komisie a jasným správam o utrpení zvierat kvôli výrobe foie gras obdržali noví poslanci Európskeho parlamentu od Štrasburgu v júni tohto roka darček – balíček foie gras. Aj keď darček spustil vlnu kritík a niektorí poslanci dokonca dar vrátili, toto fiasko len zvýrazňuje, ako ľahkovážne sa smernica Komisie berie a ako veľmi potrebné je pokračovanie šírenia osvety o krutosti foie gras.

Slovenská legislatíva (Zákon o veterinárnej starostlivosti, 39/2007 Z. z., paragraf 22 o ochrane zvierat) o. i. zakazuje:

  • dopovať zvieratá alebo im podávať omamné látky a chemické látky poškodzujúce ich zdravie alebo navodzujúce ich nefyziologický stav, alebo podávať im potravu obsahujúcu látky alebo predmety, ktoré im spôsobujú bolesť, utrpenie alebo ich inak poškodzujú, okrem odôvodnených zdravotných a schválených postupových dôvodov,
  • používať podnety, predmety alebo pomôcky vyvolávajúce bolesť tak, že spôsobujú klinicky zjavné poranenie alebo klinicky preukázateľné negatívne zmeny v činnosti nervovej sústavy alebo iných orgánových sústav zvieraťa.

V nariadení vlády SR č. 322/2003 o Ochrane zvierat chovaných na farmárske účely sa v prílohe 2 v bode 14 uvádza:

„Zvieratá musia byť kŕmené plnohodnotnou diétou primeranou ich veku a druhu, v dostatočnom množstve na udržanie ich dobrého zdravia a na uspokojenie ich nutričných potrieb; žiadnemu zvieraťu nesmie byť poskytnuté krmivo alebo tekutina v takej miere alebo s obsahom takých látok, ktoré by mu mohli spôsobiť zbytočné utrpenie alebo ho poškodiť.“

Foie Gras po slovensky

Foie gras je bežne k predaju aj u nás na Slovensku, a to čoraz častejšie nie len v obchodoch s delikatesami, ale aj v „normálnych“ potravinách. Foie gras je zaužívanou ingredienciou v mnohých jedlách ponúkaných v reštauráciách, v Bratislave sú ich desiatky. Import Foie gras na Slovensko je legálny.

Aj keď na Slovensku nie je foie gras medzi farmármi rozšírený výraz, nútený dokrm husí a kačíc na „tučnú pečeň“ nie je žiadnou novinkou. Táto praktika je populárna najmä pred husacími a kačacími hodmi. Podobne ako vo Francúzsku, vtákom sa podáva veľké množstvo krmiva pomocou lievika, prípadne tuby, ktoré spôsobuje pretučnenie pečene – chorobného stavu, nazvaného steatóza pečene.

Na internetovom portáli Agroserver.sk opisuje docent Ján Weis zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ako by mal prebiehať pečienkový výkrm husí. Z jeho slov naskakuje husia koža:

„Pri nútenom výkrme hus skonzumuje toľko potravy ako baník. Denne by mala prijať 12 – 13-tisíc kilojoulov. Počíta sa dvesto až sedemsto gramov zelenej hmoty počas jedného dňa, aby si hus zväčšila tráviacu sústavu a následne vo výkrme vedela prijať obrovské kvantum potravy.“

Husi, ktoré sú chované na pečienku, majú obvykle aj iný spôsob chovu. Ich pohyb je obmedzený, aby spálili čo najmenej podávaného krmiva a očakáva sa, že počas doby výkrmu (21 dní) zväčšia svoju hmotnosť až o 100 percent.

„Počas výkrmu im obmedzíme pohyb, čím docielime efektívnejšie využitie kŕmnej dávky. Po prvom podšklbaní husi nahusto umiestnime do voliér, v ktorých ostávajú až do posledného dňa výkrmu.“

Ako pomôcť?

Najúčinnejší spôsob, ako môžte pomôcť ukončiť utrpenie s menom Foie gras je prijať záväzok, že Foie gras a výrobky z Foie Gras nikdy jesť nebudete.

Nepodporujte reštaurácie, ktoré majú v ponuke Foie Gras.

Aj keď veľa ľudí neschvaľuje utrpenie zvierat, nie všetci tušia, čo sa skrýva za obľúbenou lahôdkou. Šírte osvetu a odhaľte pravdu za výrobou Foie Gras.


Zdroj: SLOBODA ZVIERAT.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *