Kategórie
Tlačové správy

Regenerované batérie z elektromobilov využijú aj ako úložisko energie v ekologických novostavbách

Dubnická firma ZTS VV podpísala memorandum o spolupráci so spoločnosťou Pribila.

Dubnica nad Váhom – O regenerované akumulátory z elektromobilov je záujem aj v oblasti stavebníctva. Moduly z batérií zregenerovaných spoločnosťou ZTS Výskum a Vývoj (ZTS VV) budú slúžiť ako úložisko energie v ekologických objektoch. Dubnická firma ZTS VV podpísala memorandum o spolupráci so spoločnosťou Pribila. Inovácia, na ktorej pracuje spoločnosť ZTS VV, je súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation a bola podporená nenávratným finančným príspevkom z Ministerstva hospodárstva SR.

Unikátny projekt zameraný na regeneráciu batérií z elektromobilov nachádza prvé uplatnenie v stavebníctve. Spoločnosť ZTS VV, ktorá sa pripravuje na výrobu modulov z batérií druhej životnosti, ich bude dodávať do úložísk pre novostavby rodinných domov či iné stavebné objekty s ekologickým charakterom. Dubnická spoločnosť podpísala memorandum o spolupráci s firmou Pribila z Rohožníka, ktorej poskytne prvý testovací prototyp batériového úložiska vhodný pre stavebný objekt.

„Hlavným cieľom spolupráce je zlepšiť ekologickú stopu batériových systémov pri zachovaní ekonomických cieľov znovu využitím vyradených batérií. Naše inovácie menia pohľad na využiteľnosť vyradených li-iónových akumulátorov, ktorých recyklácia je finančne nákladná. Rovnako však tiež podporujú možnosti využívania zelenej energie vďaka cenovo dostupnejším riešeniam určeným na jej uskladnenie a otvárajú tak cestu dostupnejším zdrojom energie,“ hovorí predseda predstavenstva ZTS VV Stanislav Králik.

V záujme oboch spoločností je prispieť k vývoju udržateľných riešení. Spoločnosť ZTS VV vyrobí z vyradenej opotrebovanej batérie procesom regenerácie batériový modul s garantovanou životnosťou a parametrami určenými na ďalšie využitie v menej dynamických aplikáciách.

„Po otestovaní energetických úložísk na stavbách rodinných domov budeme pracovať na zvyšovaní kapacity batérií tak, aby dokázali slúžiť ako úložisko energie aj pre priemyselné prevádzky či nemocnice a posunúť tak krajinu bližšie k energetickej nezávislosti,“ dodáva predseda predstavenstva ZTS VV Stanislav Králik.

Projekt regenerácie použitých batérií z elektromobilov splnil náročné kvalitatívne kritériá Európskej komisie a spoločnosť naň získala nenávratný finančný príspevok od Ministerstva hospodárstva SR. Inovácia je súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation a zaradila sa medzi 42 jedinečných európskych projektov ako dôležitá súčasť európskeho batériového value-chain. Na výskume a vývoji projektu sa aktívne spolupodieľajú slovenské univerzity, vedci a špičkoví odborníci z oblasti fyziky, chémie či mechatroniky.


Spoločnosť ZTS – VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. vznikla v roku 1997, no jej korene siahajú do 30. rokov minulého storočia. Spoločnosť sa ako jediná na Slovensku dlhodobo a odborne zaoberá rekonštrukciami vodných elektrární, navrhovaním nových projektov malých vodných elektrární, ako aj podporou kvalifikovanej údržby týchto zariadení. Ponúka tiež projekčné a konštrukčné riešenia pre jadrovú energetiku. ZTS VV sa zároveň venuje výskumu a vývoju v oblasti vodných turbín a ich príslušenstva, vrátane inovácií a návrhu nových technologických riešení. Najnovšie sa spoločnosť v rámci projektu Regenerácia použitých batérií z elektromobilov (Regeneration of used EV batteries) zameriava na možnosti opakovaného využitia regenerovaných akumulátorov v menej dynamických aplikáciách.

Správu dodala: Anna Vojteková z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *