Kategórie
Tlačové správy

Domy s pripojením na plyn v SR

Na základe výsledkov SODB 2021 bolo v Slovenskej republike sčítaných 1 234 592 domov, z ktorých malo pripojenie na plynovú prípojku 838 325 domov (67,9 %). V porovnaní s rokom 2011 je to o 182 363 domov viac, t. j. nárast o 27,8 %.

SODB 2021

Domy s pripojením na plyn v krajoch SR

V Nitrianskom kraji bolo pripojených na plynovú prípojku 152 084 domov (80,2 % z celkového počtu domov v kraji.

V Trnavskom kraji z celkového počtu 153 719 domov kraja bolo pripojených na plynovú prípojku 125 190 domov (81,4 %).

Počet domov pripojených na plynovú prípojku v Prešovskom kraji bolo 112 890, čo je 69,4 %.

Podľa údajov z SODB 2021 bolo v Košickom kraji pripojených na plynovú prípojku 107 787 domov (72,6 %).

V Bratislavskom kraji bolo podľa výsledkov SODB 2021 pripojených na plyn 96 345 domov z celkového počtu 119 590 (80,6 %).

Údaje z SODB 2021 ukázali, že v Trenčianskom kraji je 92 438 domov pripojených na plynovú prípojku (66,8 %).

Najnižší počet domov s pripojením na plynovú prípojku sa podľa výsledkov z SODB 2021 nachádzal v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. V Žilinskom kraji bolo na plynovú prípojku pripojených 79 337 domov (47,5 %) z celkového počtu domov v kraji a v Banskobystrickom kraji to bolo 72 254 domov (46,6 %).

Najvyšší nárast počtu domov pripojených na plyn medzi rokmi 2011 a 2021 zaznamenal Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj.

V Bratislavskom kraji bolo v roku 2021 pripojených na plyn 96 345 domov, v porovnaní s rokom 2011 ide o nárast 58,0 %.

V Trnavskom kraji počet domov s plynovou prípojkou bol 125 190 domov a došlo k nárastu o 28 448 domov (29,4 %).

V Nitrianskom kraji počet domov pripojených na plyn sa medzi rokmi 2021 a 2011 zvýšil o 30 036 domov (24,6 %).

Byty vykurované plynom a elektrinou v SR

Podľa SODB 2021 z celkového počtu 2 235 586 bytov využívalo plyn ako prevažujúci zdroj na vykurovanie bytu 1 480 472 bytov. V porovnaní s rokom 2011 je to nárast o 366 613 bytov (32,9 %).

Elektrinu ako prevažujúci zdroj energie na vykurovanie bytu používalo 100 136 bytov (4,5 %). Oproti roku 2011 je to nárast o 40 362 bytov (67,5 %).

Byty vykurované plynom a elektrinou v krajoch SR

Plyn

Podľa údajov z SODB 2021 v Bratislavskom kraji používalo ako zdroj vykurovania bytu plyn 86,9 % bytov zo všetkých bytov v Bratislavskom kraji. Je to najvyšší podiel bytov vykurovaných plynom v medzikrajskom porovnaní.

Nasleduje Nitriansky kraj, v ktorom plyn používalo na vykurovanie 78,8 % bytov zo všetkých bytov v Nitrianskom kraji.

V Trnavskom kraji bolo plynom vykurovaných 69,8 % bytov zo všetkých bytov v Trnavskom kraji.

Veľmi podobne na tom boli Trenčiansky kraj, kde plynom vykurovalo 68,7 % bytov a Prešovský kraj, kde plynom vykurovalo 68,1 % bytov zo všetkých bytov v kraji.

V Košickom kraji vykurovalo 61,0 % bytov plynom zo všetkých bytov v kraji.

Najmenej bytov vykurovaných plynom bolo v Banskobystrickom a Žilinskom kraji. V Banskobystrickom kraji to bolo 49,8 % bytov, v Žilinskom kraji to bolo 39,7 % bytov zo všetkých bytov v kraji.

V porovnaní s rokom 2011 v absolútnom vyjadrení vzrástol počet bytov vykurovaných plynom najmä v Bratislavskom a Nitrianskom kraji. V Bratislavskom kraji vzrástol počet bytov vykurovaných plynom o 134 512 bytov. V Nitrianskom kraji vzrástol počet bytov vykurovaných plynom o 51 918 bytov.

Elektrina

Podľa údajov z SODB 2021 v Žilinskom kraji používalo ako prevažujúci zdroj vykurovania bytu elektrinu 7,5 % bytov z celkového počtu bytov v kraji.

Nasleduje Trnavský kraj, v ktorom elektrinu používalo na vykurovanie 6,0 % bytov.

Veľmi podobne na tom boli Banskobystrický kraj, kde bolo elektrinou vykurovaných 5,9 % bytov a Bratislavský kraj, kde vykurovalo elektrinou 5,1 % bytov.

V Nitrianskom kraji bolo elektrinou vykurovaných 3,4 % bytov.

Najnižší počet a podiel bytov vykurovaných elektrinou bol v Prešovskom (2,7 %), Trenčianskom (2,6 %) a Košickom kraji (2,6 %).

V prípade elektriny rovnako najviac vzrástol počet bytov vykurovaných elektrinou v medzicenzovom období v Bratislavskom a Trnavskom kraji. V Bratislavskom kraji vzrástol počet bytov vykurovaných elektrinou o 9 833 bytov. V Trnavskom kraji vzrástol počet bytov pripojených na plyn o 9 671 bytov.

Tabuľky:

Tabuľka č. 1: Počet domov podľa pripojenia na plynovú prípojku v SR
Tabuľka č. 2: Počet domov podľa pripojenia na plynovú prípojku vo všetkých krajoch a v SR
Tabuľka č. 3: Počet bytov podľa plynu ako zdroja energie využívaného na vykurovanie v SR
Tabuľka č. 4: Počet bytov podľa elektriny ako zdroja využívaného na vykurovanie v SR
Tabuľka č. 5: Počet bytov podľa plynu ako zdroja energie využívaného na vykurovanie vo všetkých krajoch a v SR
Tabuľka č. 6: Počet bytov podľa elektriny ako zdroja energie využívaného na vykurovanie vo všetkých krajoch a v SR

Grafy:

Graf č. 1: Podiel domov pripojených na plynovú prípojku vo všetkých krajoch a v SR
Graf č. 2: Podiel bytov vykurovaných plynom vo všetkých krajoch a v SR
Graf č. 3: Podiel bytov vykurovaných elektrinou vo všetkých krajoch a v SR

Definície:

Počet domov je počet domov a iných obydlí bez ohľadu na ich obývanosť sčítaných k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Iným obydlím sa rozumejú najmä chaty, búdy, zruby, chatrče, karavany, houseboaty, stodoly, mlyny alebo iné prístrešia.

Počet bytov je počet bytov nachádzajúcich sa v domoch a v iných obydliach bez ohľadu na ich obývanosť sčítaných k rozhodujúcemu okamihu sčítania.


Autor: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *