Kategórie
Tlačové správy

Index Zdravie za peniaze 2022

Na Slovensku v súčasnosti diskusia o zdravotníctve nechýba. Veľa sa diskutuje o prostriedkoch – počte nemocníc, lekárov, postelí, o peniazoch. O to menej sa však diskutuje o cieľoch – zdraví pacientov.

S cieľom podporiť debatu o kvalitatívnych výsledkoch zdravotníctva vytvoril INESS v roku 2019 nový index nazvaný Zdravie za peniaze. Teraz vám predstavujeme jeho verziu s dátami pre rok 2022.

Spracovali sme v ňom 23 ukazovateľov zo svetových databáz a porovnali 26 rôznych krajín (európski členovia OECD), vrátane Slovenska.

V absolútnych výsledkoch najlepšie obstáli štáty Švédsko, Holandsko a Nórsko. Dobré výsledky veľmi bohatých krajín nie sú prekvapením. Preto sme absolútne výsledky prevážili výdavkami na zdravotníctvo, upravenými o mzdy. Takto upravený index berie do úvahy bohatstvo jednotlivých krajín, ale aj rôzne výšky miezd, ktoré sú v zdravotníctve najvýraznejšou nákladovou položkou.

Podľa tejto metodiky sú na čelných miestach Taliansko, Estónsko a Poľsko.

Slovensko sa v hodnotení 25 štátov ocitlo na 19. priečke (v roku 2020 to bolo 20. miesto), na posledných priečkach skončilo Švajčiarsko, Francúzsko a Nemecko. Nízke umiestnenie niektorých bohatých štátov je spôsobené tým, že nadpriemernú kvalitu majú zaplatenú veľmi vysokými výdavkami.

Hodnotenie ukazuje, že pre efektívny systém je dôležité, aby zdravotnícke výdavky smerovali k jasnému cieľu – lepšiemu zdraviu obyvateľov. V slovenskej realite to znamená zlepšenie starostlivosti o chronických pacientov, zlepšenie prístupu marginalizovaných komunít k zdravotníckym službám, či zvýšenie kvality zdravotníckych fakúlt.

V grafoch nižšie nájdete hodnotenie Zdravie za peniaze, ako aj čiastkové výsledky Slovenska.

Grafy:

Index Zdravie za peniaze 2022
Index Zdravie za peniaze 2022.
Ukazovateľ
Ukazovateľ.
Nominálne hodnotenie (2022)
Nominálne hodnotenie (2022).
Index vážený pomerom výdavkov k HDP (%; 2022)
Index vážený pomerom výdavkov k HDP (%; 2022).

Autor: INESS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *