Kategórie
Osobné

„Pane, zbav nás od pokušenia zdravého ľudského rozumu“

Pápež František vyzýva katolíkov, aby nechceli budovať cirkev podľa ľudskej miery.

Pápež František s miništrantmi
Pápež František s miništrantmi.

Pri svojej sobotňajšej rannej omši vo vatikánskom dome pre hostí, Santa Marta, povedal, že už Ježiš svojimi často ťažko pochopiteľnými vyhláseniami narážal na neporozumenie, a to u tých, ktorí posudzujú všetko podľa údajne zdravého ľudského rozumu.

„Ľudia odišli, pretože si povedali: Ten človek je dosť zvláštny, vravieva také tvrdé slová, na to nestačíme… Dostať sa na takú cestu je veľmi riskantné. A my sme predsa rozumní, či nie? Držme sa radšej trochu pozadu a nechoďme k nemu veľmi blízko. Možno mali títo učeníci pre Ježiša dokonca určitý obdiv, ale len tak s odstupom: s týmto človekom sa neslobodno veľmi púšťať do reči, pretože vraví dosť zvláštne veci…“

Kresťania, ktorí by dnes takto mysleli, by neprispievali k rastu Cirkvi a nepohybovali by sa v prítomnosti Boha:

„Sú to kresťania so zdravým ľudským rozumom, ale nič viac – držia sa na diaľku. Dá sa povedať: Sú to satelitní kresťania, majúci malú cirkev na vlastnú mieru. Dá sa to povedať Ježišovými slovami v Zjavení apoštola Jána: vlažní kresťania. Takí kresťania podľahli pokušeniu svetskej múdrosti.“

Naproti tomu je dnes na svete veľa kresťanov, ktorí „v tejto chvíli vydávajú svedectvo o mene Ježiš až k sebaobete“. Tí nie sú „satelitní kresťania“, pretože idú „po Ježišovej ceste“:

„Títo kresťania vedia celkom presne to, čo aj Peter vraví Pánovi: ‚Pane, ku komu máme ísť? Ty máš slová večného života.‘ Tak sa stane z veľkej skupiny o niečo menšia skupina, ale bude to skupina tých, ktorí vedia, že nemusia ísť nikam, pretože len on, Pán, má slová večného života!“

Pápež František sa modlil so zamestnancami Vatikánu (iná správa pridáva: a dvomi mladistvými miništrantmi), ktorí sa zúčastnili omše, „za cirkev, aby ďalej rástla a silnela“:

„Osloboď nás, Pane, od pokušenia zdravého ľudského rozumu. Aby sme nereptali proti Ježišovi, lebo sa nám vidí byť príliš náročným, a aby sme sa nedostali do pokušenia pohoršiť sa nad ním!“

Zdroj: Radio Vatikan, „Herr, befreie uns von der Versuchung des gesunden Menschenverstands“, 20. 4. 2013.

Pozri: Arik Platzek, Diesseits – Das humanistische Online-Magazin, Papst betete für Befreiung von gesundem Menschenverstand, 20. 4. 2013.


Spracoval: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *