Kategórie
Humanizmus

Ateista, ktorý sa modlí

Zeman – tolerantný ateista.

Český prezident Miloš Zeman predniesol v piatok 8. marca 2013 na Pražskom hrade inauguračný prejav. Na záver sa vyjadril:

„Dovoľte mi, aby som svoje dnešné vystúpenie, aj keď som tolerantný ateista, uzavrel modlitbou, ktorú mnohí z vás poznáte: Bože, daj mi odvahu, aby som sa snažil ovplyvňovať veci, ktoré ovplyvniť môžem. Bože, daj mi pokoru, aby som sa nesnažil ovplyvňovať veci, ktoré ovplyvniť nemôžem. A Bože, daj mi múdrosť, aby som dokázal rozlíšiť medzi prvým a druhým.“

Viete, aký je to tolerantný ateista? To je taký ateista, ktorý sa modlí.

Táto modlitba v podobnom znení sa nachádza na Wikipédii pri mene Reinhold Niebuhr.

Pokojná modlitba (Serenity Prayer)

“Father, give us courage to change what must be altered, serenity to accept what cannot be helped, and the insight to know the one from the other.”

Modlitba je viac známa v úprave, ktorej autorstvo je neznáme:

“God grant me the serenity to accept the things I cannot change, Courage to change the things I can change, And wisdom to know the difference.”

Na dnes už zaniknutej stránke Humanistických ateistov ČR je zoznam rôznych typov ateizmu. Ale tolerantný sa medzi nimi nenachádza.

Aké sú ateizmy?

„Je potrebné si uvedomiť, že ateizmus sám o sebe nie je uceleným myšlienkovým systémom a ani to od neho nie je možné očakávať. Je to životný postoj, ktorý sa na Zemi objavil zároveň s prvým človekom a skôr, než bol vymyslený prvý boh. Ateizmus je vedľajší produkt náboženstva. Kedy nebolo náboženstiev, nebolo by ani ateizmu, pretože by nebolo čo popierať. Inými slovami ateizmus nič netvrdí, len popiera to, čo tvrdia náboženstvá.“

Ateizmus vzťažný (relatívny)

Hlásajú ho inoverci. Ide o popieranie etablovaného náboženstva, resp. prívrženci iného náboženstva boli často označovaní za ateistov; pod toto zaradenie by patril napr. Sokrates či prví kresťania, neskôr naopak kresťania označovali za ateistov pohanov (veriacich v iné, nekresťanské náboženstvo).

Ateizmus jednoduchý (pozitívny)

Hlásajú ho bezverci (ateisti): ide o odmietanie existencie boha.

Antropocentrický ateizmus

Bohovia sú podľa tohto názoru len produktom ľudskej mysle.

Ateizmus všeobecný

Neexistencia presvedčenia, že boh existuje: tento ateista o niečom ako boh ani nevie – podľa mnohých etnológov bol ateizmus (neexistencia viery v boha) v ľudskej spoločnosti prvotný.

Mravný ateizmus (praktický)

Hlásajú ho bezverci: ide o popieranie tradičného mravného kódexu, napr. vyjadreného v Desatore; podľa anglickej katolíckej encyklopédie je možné za ateistu označiť napr. človeka, ktorý v boha síce verí, svojím spôsobom života však jeho existenciu popiera.

Humanistický ateizmus

Snaží sa oslobodiť človeka od viery v boha, v mene ktorého bolo podľa neho spáchaného veľmi veľa zla, je väčšinou založený na dôvere v schopnosti ľudského druhu a na dôvere v schopnosti vedy a techniky.

Explicitný (pozitívny) ateizmus

Ako je opísané vyššie, ateizmus v užšom (silnom) zmysle slova zastáva názor, že žiadny boh neexistuje, nazýva sa explicitným ateizmom alebo tiež pozitívnym ateizmom, niekedy sa hovorí o „silnom ateizme“. Veriaci (v nejaké náboženstvo) ho považujú za prinajmenšom rovnako obtiažne dokázateľné ako náboženstvá.

Racionalistický ateizmus

Racionalistický ateizmus vychádza z predpokladu, že má zmysel hovoriť len o existencii skutočností, ktoré sa dajú dokázať rozumom, čo podľa presvedčenia racionalistov viera v boha nie je.

Radikálne scientistický ateizmus

Boh je ako pojem nezmyselný, za existujúce smie byť podľa tohto názoru považované iba to, čo je dokázateľné vedeckými metódami.

Logický ateizmus

Všetky dôkazy o existencii bohov sú v rozpore s logikou a odporujú si navzájom.

Implicitný (negatívny) ateizmus

Implicitný ateizmus, nazývaný tiež negatívnym alebo neutrálnym ateizmom, je neviera, že nejakí bohovia existujú. Príležitostne nazývaný taktiež ako „slabý ateizmus“, slabý ateista teda netvrdí s presvedčením, že žiadny boh neexistuje.

Pragmatický ateizmus

K vysvetleniu sveta nie je viera v bohov nutná, a ako taká je podľa pragmatického ateizmu z filozofického hľadiska nepotrebná.

Nominalistický ateizmus

Nominalisti tvrdia, že mená majú zmysel len pre jednotlivé predmety, mená všeobecné sú iba normami. Úvaha o existujúcich bohoch je zbytočná, je príliš zložitá.

Agresívny ateizmus

Hovoril o ňom pápež Benedikt 16. pri svojej návšteve Spojeného kráľovstva. Bližšia definícia chýba, ale zrejme pôjde o ateizmus, ktorý má za následok odliv veriacich z radu katolíkov.

Ateizmus podľa Náboženského lexikóna

Slovom ateizmus je u gréckych básnikov opísaný stav šialenstva v dôsledku opustenia bohmi. Novodobý ateizmus je odmietnutím monoteisticky chápaného boha v kresťanstve (judaizme, islame…). Odmieta akúkoľvek formu existencie boha alebo čohosi božského.

Vedecký ateizmus

Spočíva vo vyhlásení, že náboženské tvrdenia sú v rozpore s tým, čo s istotou prehlasuje veda. Veda sa tu činí normatívnym súborom výpovedí a sudcom nad náboženstvom. Náboženskí činitelia posudzujú výsledky vedy z hľadiska svojej pravovernosti a vyslovujú priania, čo by veda mala tvrdiť a čo popierať.

Akuzatívny ateizmus

Jeho stúpenci nachádzajú v biblii a koráne miesta, kde boh výslovne prikazuje zabíjať, a to i ženy, starcov a deti. Striktne odmietajú drakonické tresty predpísané náboženským právom (odvodeným z kanonických textov) za delikty, ktoré nám dnes pripadajú ako banálne. K tomu sa pripojuje tiež obvinenie boha, ktorý nemôže byť dobrý a zároveň všemocný a pripúšťať utrpenie nevinných. Mohol by byť dobrý, ale neschopný utrpeniu zabrániť, alebo mocný, ale zlý. Vyvodzuje sa, že tento obraz boha je falošný, a že teda boh najskôr nie je.


Autor: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uverejnený 28. 3. 2013. Aktualizovaný.

3 odpovede na “Ateista, ktorý sa modlí”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *