Kategórie
Tlačové správy

6. ročník Ekonomickej olympiády priblíži ekonómiu tisíckam stredoškolákov

Najúčinnejším prostriedkom proti dezinformáciám či dlhom sú vedomosti.

6. ročník Ekonomickej olympiády

Porozumenie ekonómii umožňuje ľuďom lepšie sa rozhodovať vo finančných otázkach a pochopiť, čo vedie k rastúcim cenám a ako sa na ne čo najlepšie pripraviť. Ekonómia by sa však nemala stať témou až v dospelosti, keď na dvere klopú prvé starosti s peniazmi. Vzdelávanie na strednej škole pomôže mladým ľuďom pripraviť sa na prvý nájom, hľadanie si práce či platenie daní. Základné ekonomické témy stredoškolákom približuje Ekonomická olympiáda, ktorá má za cieľ podporiť ekonomickú a finančnú gramotnosť Slovákov. Školy sa môžu do 6. ročníka olympiády prihlasovať online od pondelka 22. augusta 2022.

Ekonomickú olympiádu na Slovensku organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz od roku 2017. Len v uplynulom školskom roku sa do súťaže zapojilo 11 300 stredoškolákov z celého Slovenska, z ktorých sa do krajského kola prebojovalo len 540 súťažiacich a do záverečného celoslovenského finále len 51 najnadanejších mladých ekonómov a ekonómok. Kým v prvom školskom online kole čaká súťažiacich test s uzavretými otázkami, v ktorých vyberajú jednu správnu odpoveď z piatich ponúkaných možností, v krajskom a celoslovenskom kole ich čakajú už náročnejšie písomné zadania. V uplynulom školskom roku mali súťažiaci v krajských kolách napríklad uviesť, čo môže vláda urobiť proti rastúcim cenám alebo analyzovať, ako investície z Plánu obnovy ovplyvnia stavebný a IT sektor.

„Účasť v Ekonomickej olympiáde mi dala väčší rozhľad, pomohla mi lepšie formulovať ekonomické argumenty a motivovala ma pokračovať v záujme o ekonómiu,“ odkázal finalista v anonymnom dotazníku.

V celoslovenskom finále študenti analyzovali, ako cenový strop na pohonné hmoty v Maďarsku ovplyvní dopyt a ponuku na čerpacích staniciach, či argumentovali, ako úplné odpojenie od ruského plynu ovplyvní ekonomiky štátov Európskej únie. V záverečnej výpočtovej úlohe súťažiaci počítali, ako rastúce ceny nehnuteľností ovplyvnia poistné plnenie v prípade škody po požiari v dome. Úlohy do súťaže pripravujú analytici z INESS v spolupráci so Slovenskou ekonomickou spoločnosťou a vysokými školami na Slovensku a v Česku.

„V zadaniach Ekonomickej olympiády kladieme dôraz na to, aby témy boli aktuálne a študenti mali možnosť pochopiť, ako súčasné dianie ovplyvňuje ich život. Cieľom je, aby sa súťažiaci kriticky zamysleli nad udalosťami, ktoré počujú denne v spravodajstve a analyzovali ich z ekonomického pohľadu. Veríme, že takéto úlohy, v ktorých musia argumentovať a pozrieť sa na problém z viacerých strán im pomôžu čeliť ekonomickým podvodom, demagógii či hoaxom,“ vysvetľuje Monika Budzák, riaditeľka Ekonomickej olympiády na Slovensku.

6. ročník Ekonomickej olympiády

V 6. ročníku Ekonomickej olympiády sa môžu učitelia a študenti tešiť na atraktívne vecné ceny, no súťažiaci majú aj možnosť byť prijatí na vybrané vysoké školy bez prijímacích skúšok. Registrácia škôl prebieha zadarmo do konca novembra, prvé školské online kolá prebehnú od 5. do 16. decembra 2022.

Všetky podrobnosti k súťaži ako aj prihlasovací formulár je dostupný na webe Ekonomická olympiáda.


Autor: INESS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *