Kategórie
Osobné

Kristus – figúra na kríži

O zvláštnom krucifixe.

Juraj Smrek v článku Vatikán predvolaný pred Výbor OSN pre práva dieťaťa vo veci sexuálneho zneužívania detí použil ilustračnú snímku, o ktorej bližšie vysvetľuje:

„Na stránke (stránka už neexistuje), …kde som snímku získal (bolo ich tam viac), bolo napísané, že modliaci sa je jezuita. Všimnite si pózu figúry na kríži: ľavá ruka dole, pravá hore. Podľa tejto pózy by to mala byť Tara-Sofia-Mária-Baphomet, symbol gnosticizmu-sufizmu-kabaly s koreňmi vo védach. To by potvrdzovalo tvrdenia konšpiračných teoretikov, že v katolíckej cirkvi sú cirkvi dve: jedna pre holotu a druhá pre elitu.“

Našiel sme stránku www.jmic.or.kr, kde sa spomínaná fotografia nachádza. Na stránke sa uvádza dátum 24. máj 2009, a je napísaná v kórejčine.

Jezuita sa modlí
Jezuita sa modlí.

Na krucifixe zreteľne vidno, že ľavú ruku má dole a pravú hore.

Pozrite sa na tarotovú kartu s diablom. Podobnosť očividná.

Tarotová karta
Tarotová karta.

Vysvetlivky:

jezuita – 1. člen katolíckej rehole Spoločnosť Ježišova (lat. Societas Iesu), založenej v 16. stor. Ignácom z Loyoly
2. pejoratívne: kto vychádza zo zásady, že účel svätí prostriedky, kazuista: to je pravý jezuita

krucifix – kríž s podobou ukrižovaného Krista

véda, obyčajne v množnom čísle védy – staré posvätné knihy Indov, najstaršie indické literárne pamiatky náboženského obsahu; pozri: Staroveká India

Archív:

Zo stránky www.jmic.or.kr
Zo stránky www.jmic.or.kr.

Autor: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uverejnený 3. 3. 2013.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *