Kategórie
Tlačové správy

Slovenskí biológovia sa podieľajú na výskume ohrozených ekosystémov v kolumbijských Andách

Čierny dub (Trigonobalanus excelsa) je jedným z najdôležitejších symbiotických ektomykoríznych stromov v Kolumbii. Je to pomaly rastúci strom s obmedzenou reprodukciou, ktorý je zároveň ohrozený kvôli odlesňovaniu a selektívnemu výrubu. Drevo čierneho duba má vysokú hustotu a odolnosť proti hnilobe, čo ho robí veľmi žiadaným na použitie v exteriéri. Kvôli komplexnosti ekosystému, ktorému čierny dub v Kolumbii dominuje, je obnova území ovplyvnených výrubom a poľnohospodárskou činnosťou veľmi náročná. Huby rastúce v symbióze s čiernym dubom v Južnej Amerike skúma aj vedecký tím zo Slovenskej akadémie vied.

Biológovia z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. (CBRB SAV, v. v. i.) nadviazali bohatú spoluprácu s vedcami z University of Rosario v Bogote a spoločne študujú ektomykorízne huby v tropických ekosystémoch kolumbijských Ánd.

„Zameriavame sa na druhovo najbohatší rod Russula, pretože jeho diverzita v tropických oblastiach je pre vedu kvôli nedostatku štúdií stále neznáma. V spolupráci s kolegami z Kolumbie sme preto spojili molekulárne, morfologické, ekologické a biogeografické údaje a vypracovali sme koncepty pre dva nové druhy – Russula floriformis a Russula ferruginea, ktoré sme opísali z horských lesov Kolumbie,“ vysvetľuje Slavomír Adamčík z laboratória Molekulárnej ekológie a mykológie CBRB SAV, v. v. i.

Dáta, ktoré vypracovali slovenskí biológovia, boli začlenené do širšieho výskumu dôležitého pre ochranu ekosystémov v Andách.

„Poznanie diverzity a ekologickej úlohy symbiotických húb je kľúčom k pochopeniu možnosti reintrodukcie čierneho duba,“ zdôrazňuje vedec a dodáva, že výskum rodu Russula je len na začiatku.

„Očakávame, že v kolumbijských Andách bude niekoľko desiatok druhov húb z tohto rodu. Pred naším výskumom bolo z krajiny opísaných už 6 druhov, neboli však ešte fylogenticky definované. Celkovú diverzitu rodu Russula v tejto oblasti budeme odhadovať kombináciou DNA pôdnych vzoriek a plodníc,“ približuje prácu na výskume Slavomír Adamčík.

Prácu v teréne biológovia využívajú aj na popularizáciu vedeckých výsledkov v miestnych komunitách v kolumbijských provinciách Huila a Santander.

„Členov miestnych komunít a majiteľov prírodných rezervácií sme naučili rozoznávať najdôležitejšie druhy húb v lese. Taktiež sme ich zaškolili a začlenili do odberu pôd a biologického materiálu pre DNA analýzy hubovej diverzity. Súčasťou programu bola aj prednáška doktorky Adriany Corrales z University of Rosario o ohrození ekosystémov s dominanciou stromu Trigonobalanus excelsa a o úlohe húb pri udržaní stability a obnove biotopov,“ dodal biológ.

Časť výskumu bola realizovaná v rámci projektu “In situ conservation of threatened trees of Colombia: Special focus on endemic and endangered species of Fagaceae – Priority taxa (2021 – 2023): Trigonobalanus excelsa (EN)” (EN) podporeného nadáciou na ochranu ohrozených druhov stromov Franklinia Fundation. Problematika tohto projektu súvisí a slovenským projektom APVV-20-0257 (akronym STRAKA).

Foto:

Pracovné stretnutie v Kolumbii
Pracovné stretnutie v Kolumbii.
Russula floriformis
Russula floriformis.
Foto: Adriana Corrales, Universita of Rosario.

Spracovala: Katarína Gáliková, SAV.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *