Kategórie
Tlačové správy

Vodné cesty a požičiavanie lodí

Tropické teploty lákajú nielen k vode, ale tiež na vodu.

Málokto však tuší, že pokiaľ si len užívate hodinovú prechádzku na vypožičanom šliapadle, stávate sa účastníkom plavebnej prevádzky, rovnako ako napríklad pri niekoľkodennej plavbe motorovým člnom. V oboch prípadoch musíte dodržiavať určité pravidlá. Ako sa správne správať pri plavbe a na čo si dať pozor pri návšteve požičovne lodí?

Podobne ako je pri jazde autom nutné dodržiavať v rámci zachovania bezpečnosti svojej i všetkých ostatných pravidlá cestnej prevádzky, je i pri plavbe nutné dodržiavať pravidlá plavebnej prevádzky. Vodné toky, jazerá, nádrže, rybníky a iné vodné plochy, na ktorých je možné prevádzkovať plavidlá, sú totiž vodnými cestami a každý, kto vedie plavidlo alebo je členom posádky či cestujúcim, sa stáva účastníkom plavebnej prevádzky.

„Pokiaľ nedisponujete vlastným plavidlom, zrejme vaše prvé kroky povedú do požičovne. Tej je dovolené zriaďovať na vodných cestách len tam, kde ich prevádzka neohrozí bezpečnosť a plynulosť plavebnej prevádzky,“ uvádza do problematiky Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest, a doplňuje: „Pred požičaním plavidla – teda uzavretím zmluvy – odporúčame nahliadnuť do prevádzkového poriadku požičovne, ktorý by okrem údajov o požičovni a zmluvných podmienok mal obsahovať i základné pravidlá plavebnej prevádzky a dôležité telefónne čísla.“

Tiež sa zoznámte s príručkou užívateľa plavidla, z ktorej sa dozviete, ako dané plavidlo obsluhovať alebo aké vybavenie plavidlo obsahuje. Pred prevzatím plavidla odporúčame skontrolovať, či sa deklarované vybavenie v požičanom plavidle naozaj nachádza. Inak by sa v lepšom prípade mohlo stať, že by po požičovňa mohla chcieť náhradu škody za „stratené“ veslo, horšia situácia by bola, keby vám v prípade núdze chýbal záchranný kruh.

Pred vyplávaním na plavebné cesty je dôležité zoznámiť sa predovšetkým s pravidlami pre vzájomné stretávanie plavidiel, vrátane prednosti v plavbe. Opomenúť nejde ani znalosť základného plavebného značenia umiesteného na hladine, brehoch a stavbách na vodnej ceste, samozrejmosťou by mala byť tiež znalosť svetelných a zvukových signálov, ktorými lode upozorňujú napríklad na zmenu smeru jazdy, nebezpečie kolízie a núdze.

Pri plavbe musia všetci účastníci plavebnej prevádzky zachovávať primeranú opatrnosť a správať sa tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky, ľudského života alebo zdravia, ku škode na majetku, nehode alebo vzniku prekážky či znečistenia vodnej cesty. Veliteľ plavidla by potom mal disponovať ďalšími znalosťami, týkajúcimi sa napríklad obchádzania a oboplávania kúpajúcich sa osôb.

„Nezabudnite, že účastníci plavebnej prevádzky sú tiež kúpajúce sa osoby či osoby na nafukovacích ležadlách,“ pripomína Eduarda Hekšová.

Týmto osobám je zakázané krížiť trasu približujúceho sa plavidla či plávať v prístave, na trase prievozu a niektorých častiach vodných ciest. Dbať musia tiež na dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti od plavidiel. V prípade porušenia pravidiel plavebnej prevádzky je možné všetkým účastníkom plavebnej prevádzky, teda rovnako nezodpovedným plavcom, uložiť nemalé pokuty.

Základné pravidlá plavebnej prevádzky, najpoužívanejšie signálne znaky a ďalšie informácie, týkajúce sa prevádzky na vodných cestách, či zoznam uzavretých vodných plôch pre bezpečné kúpanie sú dostupné na českých stránkach Štátnej plavebnej správy alebo na Slovensku na stránkach Dopravného úradu.

Bezpečnosťou plavebnej prevádzky sa v osvetových spotoch zaoberala v spolupráci s Ministerstvom dopravy ČR tiež Česká televízia.


Autor: dTest.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *