Kategórie
O politike

Kauza Bezák

RKC a ŠtB.

Martin Vaňáč v článku Kauza Bezák a slovenskí biskupi píše:

„Nedávno uverejnený list pápeža Benedikta XVI. ku kauze odvolaného trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka a niektoré ďalšie udalosti v slovenskej cirkvi sa pre mňa stali podnetom k pokusu o pohľad na širšie súvislosti tejto kauzy. Môj pohľad na udalosti a ich súvislosti si samozrejme nečinia nárok na úplnosť a bezchybnosť, i tak zistené skutočnosti považujem za doklad tristnej situácie katolíckej cirkvi na Slovensku, predovšetkým jej hierarchie.“

Ďalej v článku píše:

„Zvolenský bol vo zväzkoch ŠtB vedený v kategórii dôverník (krycie meno MATUŠKA) v rokoch 1982 – 1985, teda v dobe kaplánovania v Galante.“

„Vidíme tak jeden z mnohých príkladov upevňovania pozícií súčasnej garnitúry cirkevných predstaviteľov na Slovensku pod taktovkou Jána Sokola.

Cirkevná kariéra Zvolenského je silne spätá s arcibiskupom Sokolom.“

Na webovej stránke Katolíckej cirkvi na Slovensku sa píše:

„Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, sa narodil 19. novembra 1958 v Trnave.

13. júna 1982 bol v Bratislave vysvätený za kňaza.

Od roku 1982 bol kaplánom v Galante, potom od roku 1985 v Hlohovci, a od roku 1990 bol farárom v Bratislave-Vajnoroch.“

A tak ďalej…

Ján Sokol je spomenutý na stránke KBS medzi ostatnými biskupmi:

„Ján Sokol, emeritný arcibiskup, sa narodil 9. októbra 1933 v Jacovciach, okres Topoľčany.“

Sokol sa na stránke Zoznamy ŠtB online spomína viackrát. Ako tajný spolupracovník, čo znamená, že vedome spolupracoval so Štátnou bezpečnosťou. Má 3 registračné čísla: 13007, 300708 a 40221.

O záznamoch vo zväzkoch ŠtB na stránke Ústavu pamäti národa je Sokol vedený v kategórii „signálny zväzok“ s registračným číslom 8751. Potom ako „kandidát tajnej spolupráce, agent“ pod krycími menami Špirituál a Svätopluk, s registračným číslom 13007. A ešte ako „agent“ s krycím menom Svätopluk, s registračným číslom 40221.

Pozri odkaz vo Wikipédii.

Prebieha nejaký mocenský boj vo vnútri rímskokatolíckej cirkvi?

S Bezákom sa akoby roztrhlo masmediálne vrece. Seriál na pokračovanie: Kauza Bezák a kolegialita slovenských biskupov (1. časť). Potom druhá, šiesta atď.

Arcibiskup Bezák prorokom? Pohľad zvonku. K prípadu pána arcibiskupa Bezáka.

Podobne ako 30 prípadov majora Zemana.

emotikon

Veriaci verzus biskupi. Odvolaný kňaz rozdelil slovenských katolíkov.

Vyjadrenie redemptoristov bratislavskej vice-provincie k zmenám v Trnavskej arcidiecéze:

„Arcibiskupa Roberta Bezáka, CSsR, dlhodobo poznáme ako dobrého človeka, kňaza a rehoľníka i biskupa. Nedokážeme si spojiť tento obraz, ktorý o ňom máme, so správou o jeho odvolaní z pastoračného riadenia Trnavskej arcidiecézy. V duchu poslušnosti voči Svätému Otcovi toto rozhodnutie vo viere prijímame, a dúfame, že dôvody jeho prekvapivého odvolania budú vysvetlené.“

Najlepšie celú kauzu okomentovala Cynická obluda.

Zdroj koláže: Cynická obluda
Zdroj koláže: Cynická obluda.

Vysvetlivka:

CSsR – Congregatio Sanctissimi Redemptoris – skratka pre rehoľníkov Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorú si píšu za menom.

Archív:

Martin Vaňáč
Martin Vaňáč o Bezákovi.
Martin Vaňáč: Kauza Bezák a slovenskí biskupi
Martin Vaňáč: Kauza Bezák a slovenskí biskupi.
Stanislav Zvolenský
Stanislav Zvolenský.
Ján Sokol
Ján Sokol.
Zvolenského záznam
Zvolenského záznam (tzv. Cibulkové záznamy).
Zvolenského záznam (Ústav pamäti národa)
Zvolenského záznam (Ústav pamäti národa).
Ján Sokol (záznam v spise ŠtB)
Ján Sokol (záznam v spise ŠtB).
Záznam o Sokolovi (tzv. Cibulkové záznamy)
Záznam o Sokolovi (tzv. Cibulkové záznamy).
Stanovisko Sokola (Wikipédia)
Stanovisko Sokola (Wikipédia).
Pridané odkazy na články v službe Vybrali.SME.
Pridané odkazy na články v službe Vybrali.SME.

Autor: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uverejnený 29. 12. 2012.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *