Kategórie
Tlačové správy

Slovania na Slovensku

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 prinieslo veľa zaujímavých informácií o našej spoločnosti.

SODB 2021

Na stránke www.scitanie.sk nájdete údaje, ktoré sa dajú veľmi variabilne kombinovať a dokážete nachádzať veľké množstvo pútavých tém. Naši analytici sa podrobnejšie pozreli na otázku o národnosti a ďalšej národnosti z pohľadu slovanských národov.

Slovania v SR podľa národnosti

Slováci patria do veľkej skupiny slovanských národov. Tieto národy sú nám etnicky, jazykovo a kultúrne najbližšie.

Aké je zastúpenie ostatných slovanských národností (okrem slovenskej) v našej populácii? Spolu si uviedlo nejakú slovanskú národnosť (okrem slovenskej) vyše 74-tisíc obyvateľov, čo tvorí 1,4 % z populácie Slovenska.

Slovania sa delia na 3 veľké skupiny: západných, východných a južných Slovanov.

Slovania v Európe
Slovania v Európe.

Najpočetnejší na Slovensku sú východní Slovania (národnosť rusínska, ukrajinská, ruská a bieloruská), ktorých je 36,7 tisíca a tvoria podiel 0,7 % na našej celkovej populácii.

Druhou najpočetnejšou skupinou sú nám najpríbuznejší západní Slovania (národnosť česká, moravská, sliezska a poľská), ktorých je takmer 34-tisíc s 0,6 % podielom na obyvateľstve Slovenska.

Južní Slovania (národnosť slovinská, chorvátska, srbská, bosnianska, čiernohorská, macedónska a bulharská) majú u nás malé zastúpenie, je ich 3,6 tisíca a tvoria menej ako 0,1 % zo všetkých obyvateľov Slovenska.

Spomedzi jednotlivých slovanských národností (s výnimkou slovenskej) je najpočetnejšia česká, nasledovaná rusínskou a ukrajinskou. Všetky ďalšie slovanské národnosti dosahujú podiel nižší ako 0,1 % na obyvateľstve Slovenska.

Obyvateľstvo slovanských národností (okrem slovenskej) v SR, SODB 2021

NárodnosťPočetPodiel z celej populácie SR (%)Podiel z populácie Slovanov v SR (%)
česká28 9960,539,05
rusínska23 7460,431,98
ukrajinská9 4510,212,73
poľská3 771< 0,15,08
ruská3 245< 0,14,37
bulharská1 106< 0,11,49
moravská1 098< 0,11,48
srbská1 084< 0,11,46
chorvátska967< 0,11,30
bieloruská221< 0,10,30
macedónska209< 0,10,28
bosnianska118< 0,10,16
sliezska117< 0,10,16
slovinská99< 0,10,13
čiernohorská21< 0,10,03
slovanské národnosti spolu (okrem slovenskej)74 2491,4100,00

Najviac obyvateľov slovanských národností v Prešovskom kraji

Z regionálneho hľadiska sa najviac obyvateľov slovanských národností (okrem slovenskej) koncentruje v Prešovskom kraji. Žije tu vyše 26,5 tisíca iných Slovanov a tvoria 3,3 % obyvateľov kraja. Sú to v prevažnej miere obyvatelia rusínskej národnosti, takmer 20-tisíc.

Druhú najväčšiu koncentráciu vytvárajú obyvatelia iných slovanských národností (okrem slovenskej) v Bratislavskom kraji, kde ich žije 13,4 tisíca a tvoria 1,9 % obyvateľov kraja. Takmer polovicu z nich tvoria obyvatelia českej národnosti (6,4 tisíca).

Viac ako jednu stotinu populácie tvoria obyvatelia slovanských národností (okrem slovenskej) už iba v Košickom kraji, kde ich žije 8,4 tisíca (1,1 %).

Slovania v okresoch Medzilaborce, Svidník a Snina

Na úrovni okresov najvyššie zastúpenie obyvateľov slovanských národností z veľkej časti kopíruje rozmiestnenie obyvateľov národnosti rusínskej. Tá je síce až druhá najpočetnejšia spomedzi slovanských národností (po národnosti českej), ale je koncentrovaná na pomerne malom priestore severovýchodu Slovenska.

Okresy s najvyšším podielom obyvateľov slovanských národností (okrem slovenskej) sú Medzilaborce (34,1 %), Svidník (11,4 %), Snina (10,7 %), Stará Ľubovňa (6,0 %) a Stropkov (5,9 %) sú zároveň okresmi s najvyššou koncentráciou národnosti rusínskej. V žiadnom ďalšom okrese nedosahujú obyvatelia Slovanských národností v súhrne (okrem slovenskej) podiel nad 5 % obyvateľstva.

Slovania v obciach

Na Slovensku existuje 10 obcí, v ktorých majú obyvatelia slovanských národností (okrem slovenskej) nadpolovičný podiel. Sú to všetko obce, v ktorých početne dominujú obyvatelia rusínskej národnosti. Najvyšší podiel obyvateľov slovanských národností je menovite v obciach Oľšinkov (80,0 %), Runina (68,8 %), Závada (okres Humenné) (67,7 %) a Ondavka (66,7 %).

Slovania v SR podľa ďalšej národnosti

V sčítaní 2021 mali obyvatelia možnosť prihlásiť sa aj k ďalšej národnosti. Ako ďalšiu národnosť si niektorú zo slovanských národností (s výnimkou slovenskej) uviedlo vyše 68-tisíc obyvateľov Slovenska, najviac z nich, takmer 40-tisíc, sa prihlásilo k národnosti rusínskej.

Obyvateľstvo slovanských národností (okrem slovenskej) podľa ďalšej národnosti v SR, SODB 2021

Ďalšia národnosťPočet Podiel z populácie Slovanov ďalšej národnosti (%)
rusínska39 81058,5
česká16 71524,6
ruská4 8717,2
ukrajinská1 5862,3
poľská1 5112,2
chorvátska1 0341,5
moravská9511,4
srbská7921,2
bulharská4460,7
sliezska1030,2
macedónska730,1
bieloruská59< 0,1
slovinská52< 0,1
bosnianska50< 0,1
čiernohorská9< 0,1
slovanské národnosti spolu (okrem slovenskej)68 062100,00

Slovania opäť v Prešovskom kraji

V ďalšej národnosti si niektorú slovanskú národnosť (okrem slovenskej) zvolilo najviac obyvateľov v Prešovskom kraji (33,6 tisíca), pričom dominantná časť z nich (30-tisíc) sa prihlásila k národnosti rusínskej.

V Košickom kraji sa k niektorej slovanskej národnosti (okrem slovenskej) ako k ďalšej národnosti prihlásilo 9,3 tisíca obyvateľov a takmer 2/3 z nich tvorí opäť národnosť rusínska (5,9 tisíca obyvateľov).

V Bratislavskom kraji si zvolilo ďalšiu ako národnosť niektorú zo slovanských národností (okrem slovenskej) 8,9 tisíca obyvateľov, pričom najviac z nich si uviedlo národnosť českú (takmer 4-tisíc). V žiadnom ďalšom kraji nežije viac ako 5-tisíc obyvateľov deklarujúcich ako ďalšiu národnosť niektorú zo slovanských národností (okrem slovenskej).

Okresný pohľad na Slovanov v SR podľa ďalšej národnosti

Spomedzi slovanských národov túto možnosť najviac využívali obyvatelia, ktorí sa prihlásili k ďalšej národnosti rusínskej. Je zaujímavé, že vo väčšine okresov je podľa ďalšej národnosti viac Rusínov, ako tých čo uviedli svoju národnosť rusínsku. Okresy s najvyšším počtom obyvateľov so slovanskou národnosťou v úhrne (okrem slovenskej) kopírujú podľa ďalšej národnosti okresy s najvyšším podielom obyvateľov, ktorí uviedli ako ďalšiu národnosť rusínsku. Sú to okresy Snina (5,3 tisíca), Svidník (4,8 tisíca) a Stará Ľubovňa (4,8 tisíca).


Autor: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *