Kategórie
Tlačové správy

Ako sa zmenil život v obciach SR

Kde pribudlo najviac obyvateľov, domov a bytov.

SODB 2021

Prinášame vám zaujímavú informáciu zo SODB 2021 ako za desať rokov narástli vybrané obce v Slovenskej republike. Ako sme už informovali, jedným z výrazných zistení SODB 2021 bol rozvoj satelitných obcí v okolí mesta Bratislava. Rástli aj iné satelitné obce v blízkosti krajských miest a pribúdali aj domy a byty.

Najväčší prírastok obyvateľov, domov a bytov v rámci SR

Absolútne najviac domov v rámci SR pribudlo v obci Bernolákovo, ktorá sa stala veľmi obľúbeným satelitom Bratislavy. V Roku 2011 bolo v obci 1 773 domov. V roku 2021 obec sčítala 3 724 domov. Za desať rokov v obci Bernolákovo pribudlo 1 951 domov. Narástol aj počet obyvateľov. V roku 2011 mala obec 5 385 obyvateľov a v roku 2021 to už bolo 8 801 trvalo bývajúcich. Pribudlo 3 416 ľudí.

Najviac bytov s SR pribudlo v MČ Bratislava-Ružinov v roku 2011 tu sčítali 40 273 bytov a v roku 2021 to bolo o 9 608 bytov viac – 49 881 bytov. Zároveň v rámci Slovenska pribudlo v Ružinove aj najviac obyvateľov. V roku 2011 žilo v MČ Bratislava-Ružinov 68 574 trvalo bývajúcich. V roku 2021 počet obyvateľov vzrástol na 81 004, čiže za 10 rokov pribudlo v Ružinove 12 430 nových obyvateľov.

Bratislavský kraj

Údaje za SR kopírujú aj údaje za Bratislavský kraj. Najviac domov pribudlo v Bernolákove a najviac bytov a obyvateľov v MČ Bratislava-Ružinov.

Trnavský kraj

V Trnavskom kraji opäť najviac obyvateľov pribudlo v obci Hviezdoslavov, ktorá sa tiež stala obľúbeným satelitom na život. V roku 2011 mala obec len 612 obyvateľov. V roku 2021 je to už 2 472 trvalo bývajúcich. Za desať rokov v obci pribudlo 1 860 obyvateľov. Masívnu výstavbu zaznamenalo mesto Trnava. Pribudlo tu najviac domov aj bytov v celom kraji. V roku 2011 mala Trnava 6 479 domov, v roku 2021 už to bolo 7 586 domov. Podobne pribúdali aj byty. V roku 2011 bolo v Trnave 25 283 bytov a v roku 2021 počet vzrástol na 29 289 bytov.

Nitriansky kraj

V Nitrianskom kraji najviac obyvateľov pribudlo v obci Veľký Lapáš. Pribudlo tu 774 obyvateľov. Z 1 113 v roku 2011 na 1 887 v roku 2021. Výstavba napredovala opäť najviac v krajskom meste Nitra. Za desať rokov pribudlo v Nitre 1 941 domov (v roku 2011 bolo domov 10 109) a pribudlo 2 572 bytov (v roku 2011 bolo 33 401 bytov).

Trenčiansky kraj

V rámci Trenčianskeho kraja najviac obyvateľov pribudlo v obci Častkovce. V roku 2011 mala obec 1 107 obyvateľov a za desať rokov pribudlo 532 ľudí. Podľa SODB 2021 má obec 1 639 trvalo bývajúcich. Výstavbe domov a bytov sa najviac v rámci kraja darilo v krajskom meste Trenčín. V roku 2011 mal Trenčín 6 322 domov a 23 141 bytov. V roku 2021 to už bolo 7 098 domov a 25 166 bytov.

Žilinský kraj

V Žilinskom kraji dominuje v rozvoji mesto Žilina. Pribudlo tu najviac obyvateľov, z 81 494 sa počet zvýšil na 82 656 a nový domov tu našlo o viac ako 1 100 ľudí viac. Pribudli domy aj byty. V roku 2011 mala Žilina 9 067 domov a 33 774 bytov. V roku 2021 počet narástol na 10 333 domov a 37 024 bytov.

Banskobystrický kraj

V Banskobystrickom kraji najviac obyvateľov pribudlo v malej obci Veľká Lúka z 486 v roku 2011 sa obec rozrástla na 828 obyvateľov v roku 2021. Výstavbe sa opäť darilo v krajskom meste Banská Bystrica. Postavilo sa o 1 224 domov viac (z 6 484 v roku 2011 na 7 708 v roku 2021) a pribudlo 2 530 bytov (z 33 124 v roku 2011 na 35 654 v roku 2021).

Prešovský kraj

V Prešovskom kraji sa o najviac obyvateľov rozrástla obec Jarovnice. Domov tu našlo o 1 747 viac trvalo bývajúcich obyvateľov. V roku 2011 mala obec 5 494 obyvateľov. V roku 2021 sa tu sčítalo 7 241 trvale bývajúcich. Výstavbe domov aj bytov sa darilo v Prešove. V roku 2011 mal Prešov 7 406 domov a 31 245 bytov. Počty v roku 2021 vzrástli na 8 808 domov a 33 396 bytov.

Košický kraj

V Košickom kraji najviac obyvateľov pribudlo v metropole Košice – m. č. Krásna. V roku 2011 tu žilo 4 420 a v roku 2021 sa sčítalo 5 895 trvale bývajúcich. Na rozdiel od iných krajov naviac domov sa nepostavilo v krajskom meste, ale v obci Spišské Vlachy. V roku 2011 mala obec 931 domov v roku 2021 tu stálo 1 546 domov. Najviac bytov pribudlo v Košice – m. č. Staré Mesto – postavilo sa 1 732 bytov. V roku 2011 mala mestská časť 10 158 bytov a v roku 2021 to bolo 11 890 bytov.


Autor: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *