Kategórie
O politike

Ľavica.sk

Vrátiť ľuďom chuť do života.

V týchto dňoch iniciatíva občanov pripravuje založenie novej politickej strany, ktorej program sa nachádza na webovej stránke Ľavica.sk.

Kódex budúcej ľavicovej strany

„Naším cieľom je štát, v ktorom spoločenské zriadenie je založené na takých vzťahoch, ktoré zabezpečia rozvoj hospodárstva a súčasne spravodlivý prospech pre všetkých z vytvoreného spoločenského bohatstva pri rešpektovaní ochrany prírody – socializmus so zachovaním prísne regulovaného trhu.“

„Preto“

 1. budeme presadzovať spravodlivosť, a to najmä v sociálnej, právnej a ekonomickej oblasti,
 2. budeme presadzovať solidaritu medzi členmi spoločnosti, medzi sociálnymi skupinami, najmä solidaritu medzigeneračnú a solidaritu so sociálne slabšími,
 3. ustanovíme právo na prácu ako zdroja všetkých hodnôt, aby každý mohol vykonávať spravodlivo odmeňovanú prácu v dôstojných pracovných podmienkach,
 4. ustanovíme právo na bývanie ako základu pre založenie rodiny,
 5. budeme chrániť prírodu pred akýmkoľvek poškodzovaním v záujme zachovania podmienok pre život a zachovania jej bohatstva pre budúce generácie,
 6. zavedieme hospodárstvo založené na vyváženom zastúpení všetkých foriem vlastníctva a podnikania pri zachovaní štátneho vlastníctva prírodných a energetických zdrojov, strategických odvetví a pôdy, s vytvorením predpokladov pre ekonomickú demokraciu,
 7. zabezpečíme verejné služby v oblasti vzdelania, zdravotníctva a dôchodkovej starostlivosti,
 8. popri zastupiteľskej demokracii budeme v maximálne možnej miere presadzovať priamu demokraciu,
 9. budeme chrániť a rozvíjať kultúrne dedičstvo našich predkov, s cieľom zachovať ho pre budúce generácie a spolupracovať v tejto oblasti aj so Slovákmi žijúcimi v zahraničí,
 10. vytvoríme podmienky pre šírenie pravdivých informácií a slobodu prejavu v rámci celého názorového spektra, ako aj chrániť slobodu vyznania,
 11. budeme presadzovať právny štát ako základ dobrého fungovania spoločnosti,
 12. budeme chrániť životy, bezpečnosť a majetok všetkých občanov, ako aj chrániť územnú celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc SR.

„Všetky vyššie uvedené princípy budeme presadzovať v spolupráci s názorovo blízkymi politickými stranami a inými zoskupeniami doma aj na medzinárodnej úrovni, najmä so stranami združenými v Európskej ľavici.“

Prípravný výbor tvoria:

Karol Fajnor, 58 r., dopravný inžinier
Imrich Juhár, 60 r., právnik
Miriam Beneňová, 29 r., odborná referentka
Marek Juhár, 27 r., programátor

Archív:

Ľavica.sk

Iniciatíva Ľavica.sk

„My budeme stranou systémovej zmeny. Kapitalizmus už nemôže poskytnúť ľuďom žiadnu slušnú budúcnosť. Dostal sa do štádia sebazničenia a my všetci musíme zabrániť tomu, aby zničil aj nás. Prísne regulovaný trh nebrániaci iniciatíve ľudí, štátne vlastníctvo dôležitých odvetví ekonomiky, neprivatizovanie staroby, zdravia a vzdelania, vrátenie financií do reálnej ekonomiky alebo ekonomická demokracia, to nie je utópia, to je moderná socialistická alternatíva pre Slovensko.“


Pre čitateľov spracoval: Ján Parada.

Aj keď som článok pôvodne uverejnil 18. 11. 2012, stále mám pocit, že o ľavici sa málo hovorí, preto ho považujem za hodný uverejnenia aj v roku 2022. Od roku 2012 sa však dodnes nič nezmenilo, týmto ľavičiarom sa nepodarilo vytvoriť politickú stranu. Karol Fajnor bol prominentný komunista v KSS. Strane Ľavica.sk sa dodnes nepodarilo stranu zaregistrovať. Zmenila sa Ľavica.sk odvtedy?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *