Kategórie
Tlačové správy

Československé vzťahy vyjadrené národnosťou podľa SODB 2021

Blízky vzťah medzi našimi národmi sa prejavil aj v SODB 2021, kedy sa k českej národnosti prihlásilo množstvo obyvateľov – historicky sa s ňou seba identifikovalo najviac obyvateľov za 20 rokov. Naopak, moravská národnosť zaznamenala najväčší pokles. Spoločné priesečníky máme v jazyku, rodinných vzťahoch, či dokonca aj v štátnych sviatkoch, ktoré slávime. Ako to teda s českou a moravskou národnosťou na našom území je?

SODB 2021

Česká národnosť vzrástla, moravská na historickom minime

V roku 2001 sa k českej národnosti hlásilo 44 620 obyvateľov (0,8 %) a v roku 2011 to bolo 30 367 obyvateľov (0,6 %). Na základe výsledkov SODB 2021 sa k českej národnosti prihlásilo takmer 29-tisíc (28 996) obyvateľov, čo predstavuje 0,5 %. Ako ďalšiu národnosť českú si uviedlo takmer 17-tisíc (16 715) obyvateľov, čo predstavuje 5,5 % z obyvateľov, ktorí si uviedli aj ďalšiu národnosť. Spolu sa tak k českej národnosti hlási takmer 46 000 obyvateľov, čo je za dve desaťročia v sčítaniach najviac. Moravská národnosť naopak zaznamenala historický pokles. Spolu sa s moravskou národnosťou seba identifikuje 2 049 obyvateľov. Je to historicky najmenej za ostatných 20 rokov. V roku 2001 sa k moravskej národnosti prihlásilo 2 348 (0,04 %), a v roku 2011 3 286 (0,04 %) obyvateľov.

Česká národnosť a ďalšia národnosť česká podrobne

Koľko obyvateľov sa prihlásilo k českej národnosti v SODB 2021 a koľko si ju uviedlo ako ďalšiu národnosť?

Na základe výsledkov SODB 2021 sa k českej národnosti prihlásilo takmer 29-tisíc (28 996) obyvateľov, čo predstavuje 0,5 %. Ako ďalšiu národnosť českú si uviedlo takmer 17-tisíc (16 715) obyvateľov, čo predstavuje 5,5 % z obyvateľov, ktorí si uviedli aj ďalšiu národnosť.

V roku 2001 sa k českej národnosti hlásilo 44 620 obyvateľov (0,8 %) a v roku 2011 to bolo 30 367 obyvateľov (0,6 %).

Koľko obyvateľov sa prihlásilo k českej národnosti a uviedlo si ju ako ďalšiu národnosť v krajoch?

Najvyšší počet obyvateľov hlásiacich sa k českej národnosti má trvalý pobyt v Bratislavskom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. Z nich má najvýraznejšie zastúpenie Bratislavský kraj, v ktorom žije 6,4 tisíca obyvateľov s českou národnosťou. V porovnaní so sčítaním v roku 2011 sa zastúpenie českej národnosti medzi obyvateľmi krajov SR výraznejšie nezmenilo. Na základe výsledkov SODB 2011 bolo najviac obyvateľov hlásiacich sa k českej národnosti v Bratislavskom (6 820; 1,1 %), Žilinskom (4 195; 0,6 %) a Trenčianskom kraji (4 106; 0,7 %).

T1: Obyvatelia s českou národnosťou v krajoch SR

ÚzemieSpoluČeská
národnosť
(abs.)
Česká
národnosť
(%)
Bratislavský kraj719 5376 4290,89
Žilinský kraj691 6134 0350,58
Trenčiansky kraj577 4643 7790,65
Trnavský kraj566 0083 4780,61
Nitriansky kraj677 9003 0500,45
Košický kraj782 2162 9440,38
Banskobystrický kraj625 6012 7050,43
Prešovský kraj808 9312 5760,32

Zdroj: ŠÚ SR, SODB 2021.

Ako ďalšiu národnosť českú si najčastejšie uvádzali v západnej a severnej časti Slovenska, konkrétne sú to opäť kraje Bratislavský, Žilinský a Trenčiansky. Z nich má najvyšší absolútny počet Bratislavský kraj (takmer 4-tisíc).

T2: Obyvatelia s ďalšou národnosťou českou v krajoch SR

ÚzemieĎalšia národnosť – česká (abs.)
Bratislavský kraj3 991
Žilinský kraj2 430
Trenčiansky kraj2 236
Košický kraj2 031
Prešovský kraj1 694
Trnavský kraj1 549
Banskobystrický kraj1 544
Nitriansky kraj1 240

V ktorej obci si českú národnosť uviedlo najviac obyvateľov?

Nad 5 % obyvateľov s českou národnosťou sa dostali len obce Macov (5,8 %) a Vladiča (7,7 %). Početne najviac obyvateľov hlásiacich sa k českej národnosti je v Bratislave-Petržalke, v ktorej má trvalý pobyt 1 039 obyvateľov s českou národnosťou. Nasledovala Žilina (797) a Bratislava-Ružinov (753). Žiadna obec na Slovensku nemá výraznejšie zastúpenie českej národnostnej menšiny medzi obyvateľmi.

V Bratislave-Petržalke bolo aj na základe výsledkov SODB 2011 najviac obyvateľov s českou národnosťou (1 200).

V prípade ďalšej národnosti českej najviac obyvateľov žije v Bratislave-Petržalke (639), Bratislave-Ružinov (505) a Žiline (487).

Moravská národnosť a ďalšia národnosť moravská podrobne

Koľko obyvateľov sa prihlásilo k moravskej národnosti v SODB 2021 a koľko si ju uviedlo ako ďalšiu národnosť?

Na Slovensku sa k moravskej národnosti hlási marginálny počet obyvateľov. Podľa sčítania 2021 ich bolo 1 098 čo tvorí podiel 0,02 %. Môžeme teda zjednodušene povedať, že jeden z 5 000 obyvateľov Slovenska sa hlási k moravskej národnosti. Ako ďalšiu národnosť si národnosť moravskú uviedlo 951 obyvateľov. Spolu sa teda s moravskou národnosťou seba identifikuje 2 049 obyvateľov.

Je to historicky najmenej za ostatných 20 rokov. V roku 2001 sa k moravskej národnosti prihlásilo 2 348 (0,04 %), a v roku 2011 3 286 (0,04 %) obyvateľov.

Pre porovnanie, v Česku sa k moravskej národnosti prihlásilo 5 % obyvateľov z tých, ktorí otázku na národnosť vyplnili.

Ako je to s moravskou národnosťou v krajoch SR?

Obyvatelia moravskej národnosti sa koncentrujú najmä na západe republiky, v krajoch susediacich s Českom. Najvýraznejšie zastúpenie majú v Bratislavskom (0,04 %) a Trenčianskom kraji (0,03 %).

ÚzemieSpoluMoravská
národnosť
(abs.)
Moravská
národnosť
(%)
Bratislavský kraj719 5372990,04
Trenčiansky kraj577 4641730,03
Žilinský kraj691 6131300,02
Trnavský kraj566 0081270,02
Banskobystrický kraj625 6011060,02
Nitriansky kraj677 9001000,01
Košický kraj782 216870,01
Prešovský kraj808 931760,01

Najviac obyvateľov ktorí si uviedli druhú národnosť moravskú sa koncentruje, do totožných oblastí na západe republiky, najviac ich teda žije v Bratislavskom a Trenčianskom kraji.

ÚzemieDruhá národnosť moravská (abs.)
Bratislavský kraj267
Trenčiansky kraj171
Trnavský kraj122
Žilinský kraj114
Banskobystrický kraj77
Košický kraj75
Nitriansky kraj64
Prešovský kraj61

V ktorej obci si moravskú národnosť uviedlo najviac obyvateľov?

Moravská národnosť netvorí na Slovensku kompaktnejšie zastúpenie. Existuje iba jedna obec – Koválovec v okrese Skalica, kde tvoria obyvatelia hlásiaci sa k moravskej národnosti viac ako 2 % obyvateľstva. V ďalších 4 obciach Blahová, Ivančiná, Ondrášová a Bottovo presahuje ich podiel 1 %. Počtom najviac obyvateľov hlásiacich sa k moravskej národnosti stretneme v Bratislave – mestskej časti Petržalka, spolu ich tu žije 55 (0,05 %). Nasledujú mesto Trenčín 43 (0,08 %) a Bratislavská mestská časť Ružinov (0,05 %).

Za zmienku stojí, že ako ďalšiu národnosť si národnosť moravskú zvolilo 49 obyvateľov bratislavskej mestskej časti Ružinov.


Autor: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *