Kategórie
Tlačové správy

Nespokojnosť s výsledkom vyšetrovania sociálnej siete TikTok

Európska komisia a vnútroštátne orgány spolupracujúcu pri ochrane spotrebiteľa („sieť CPC“) 21. 6. 2022 oznámili ukončenie viac než rok trvajúceho dialógu so spoločnosťou TikTok a ukončenie jej vyšetrovania.

dTest a ostatné organizácie združené v Európskej spotrebiteľskej organizácii BEUC vidia určité zlepšenia politík a postupov spoločnosti TikTok, ale zároveň upozorňujú na skutočnosť, že niektoré znepokojujúce otázky ostávajú otvorené alebo nevyriešené.

Vo februári 2021 BEUC a 18 spotrebiteľských organizácií z celej Európy, vrátane dTestu, upozornili príslušné úrady v sieti CPC na časté porušovanie práv užívateľov TikToku, najmä detí a mladistvých, na ktorých platforma cieli.

Čo spotrebiteľské organizácie TikToku vyčítali?

  • Poskytovanie neodvolateľného práva TikToku používať, šíriť a reprodukovať videá publikované užívateľmi bez nároku na odmenu.
  • Neprimerané a klamlivé podmienky pri virtuálnych menách a virtuálnych predmetoch.
  • Skrytá reklama a šírenie skrytého marketingu.
  • Používanie osobných údajov k personalizovanej reklame bez jasných a zrozumiteľných informácií o rozsahu spracovania, účelu a právnom dôvode spracovania.

Začiatkom tohto mesiaca BEUC zaslal sieti CPC list, v ktorom vyjadril znepokojenie nad nedostatočným pokrokom v tomto prípade, ako aj i nad obmedzeným rozsahom a nejasnosťami oznámených zmien politiky TikToku. Aj tak dialóg a vyšetrovanie zo strany Európskej komisie a vnútroštátnych orgánov spolupracujúcich pri ochrane spotrebiteľa („sieť CPC“) bolo teraz ukončené.

Riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová k výsledkom dialógu so spoločnosťou TikTok a k ukončeniu jej vyšetrovania uviedla:

„Je poľutovaniahodné, že sa úrady rozhodli ukončiť toto vyšetrovanie, aj keď niekoľko záväzkov spoločnosti TikTok k vyriešeniu najvýznamnejších vznesených obáv, ako sú reklamné praktiky, ostáva z hľadiska ich dopadu na spotrebiteľov veľmi nejasných. Znepokojuje nás najmä skutočnosť, že spoločnosť TikTok nezastaví profilovanie a cielenie personalizovanej reklamy na deti. Prípad ukazuje, že vymáhanie práva v digitalizovanom svete stále nie je tak účinné, ako by malo byť, aby chránilo spotrebiteľov, najmä tých najmladších. Ľutujeme, že po tomto dlhom dialógu stále existuje mnoho šedých oblastí a tiež niektoré otázky, ktoré neboli vôbec riešené, ako napríklad široké právomoci platformy TikTok v oblasti autorských práv k obsahu uverejňovanému užívateľmi.“

Podľa názoru dTestu a ďalších európskych spotrebiteľských organizácií nerešpektujú záväzky prijaté spoločnosťou TikTok ohľadom personalizovanej reklamy päť zásad týkajúcich sa reklamy voči deťom, ktoré minulý týždeň spoločne prijali orgány pre ochranu údajov a ochranu spotrebiteľa. Dialóg a vyšetrovanie končí navzdory prebiehajúcemu rokovaniu so spoločnosťou TikTok ohľadom dodržiavania povinností v oblasti ochrany osobných údajov zo strany vedúceho dozorného úradu (írska Komisia pre ochranu údajov).

„Žiadame príslušné úrady, aby činnosť spoločnosti TikTok neprestali kontrolovať, a aby v prípade nesplnenia záväzkov zo strany spoločnosti TikTok prijali donucovacie opatrenia,“ pokračuje Eduarda Hekšová a uzatvára: „Týmto príbeh nesmie skončiť. dTest a ostatné európske spotrebiteľské organizácie budú vývoj situácie starostlivo sledovať.“

Pokiaľ potrebujete poradiť ohľadom vašich spotrebiteľských práv vo vzťahu k sociálnej sieti TikTok alebo vo vzťahu k iným platformám, môžete sa obrátiť na bezplatnú spotrebiteľskú poradňu dTestu, a to elektronicky na spotrebiteľskú poradňu alebo telefonicky na číslo 299 149 009 (Česko).


Autor: dTest.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *