Kategórie
Tlačové správy

SAV pripraví analýzu a návrhy definície energetickej chudoby

Dáta jej poskytnú energetici.

Systémová a udržateľná definícia energetickej chudoby, vytvorená na základe dát zohľadňujúcich situáciu na Slovensku, je kľúčová pre prijatie adresných opatrení na jej postupné odstraňovanie. Nezávislú štúdiu energetickej chudoby však Slovensko stále nemá. Pomocnú ruku v tejto veci podáva Slovenská akadémia vied (SAV), ktorá na základe hĺbkovej štúdie a nezávislej analýzy dát od najväčších dodávateľov a distribútorov energií na Slovensku vypracuje návrhy definície energetickej chudoby. Štúdia SAV vzniká s inštitucionálnou podporou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Vypracovanie štúdie zastrešuje Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. (PÚ CSPV SAV, v. v. i.), ktorý spracuje anonymizované dáta spotreby energií v domácnostiach. Práve odbornosť a nezávislosť SAV ako vedecko-výskumnej inštitúcie je kľúčovým aspektom spolupráce. Potrebné údaje vedeckej obci poskytnú energetické spoločnosti na základe uzavretej zmluvy.

„Anonymizované dáta nám poskytnú najväčší dodávatelia energií: Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP), Západoslovenská energetika, a. s., Stredoslovenská energetika, a. s. a distribučné spoločnosti: SPP – Distribúcia, a. s., Západoslovenská distribučná, a. s., Stredoslovenská distribučná, a. s. a Východoslovenská distribučná, a. s. ako prejav svojej spoločenskej zodpovednosti. Spolu s týmito údajmi nám poskytnú aj ďalšie informácie zohľadňujúce ich skúsenosti z praxe podnikania v energetike. V rámci hĺbkovej štúdie zohľadníme nielen výdavky na elektrinu a plyn, ale aj výdavky na zabezpečenie tepla z iných zdrojov akými sú napríklad uhlie a drevo,“ spresňuje Dušana Dokupilová z PÚ CSPV SAV, v. v. i.

Výsledky hĺbkovej štúdie by mali byť známe koncom roka 2022. Zúčastnené subjekty ich následne poskytnú relevantným štátnym orgánom, najmä Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Ministerstvu hospodárstva SR a Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako podklad na prípravu dlhodobých systémových a udržateľných opatrení v oblasti boja s energetickou chudobou.

Podľa SAV a energetických spoločností je popri príprave hĺbkovej štúdie dôležité, pokiaľ ide o rok 2022, prijať rýchle opatrenia riešiace negatívne vplyvy zvyšujúcich sa cien na najzraniteľnejšie skupiny zákazníkov z radov domácností.


Autorka: Dušana Dokupilová. Spracovala: Katarína Gáliková, Slovenská akadémia vied.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *