Kategórie
Tlačové správy

Kde máme najvzdelanejších obyvateľov v SR?

SODB 2021 prinieslo mnohé zásadné informácie o stave našej spoločnosti. Dnes vám prinášame zaujímavé informácie o tom, kde sa koncentruje najviac vysokoškolsky vzdelaných ľudí na Slovensku.

Najvzdelanejší v SR

Najvyšší podiel obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním podľa SODB 2021 býva v mestskej časti (so štatútom obce) Bratislava-Staré Mesto (48,7 %). V roku 2011 tu obyvatelia s vysokoškolským vzdelaním tvorili podiel 33,29 %. Aj ďalšie dve priečky celoslovenského rebríčka patria Bratislavskému kraju. Na druhom mieste je Karlova Ves (43,7 %) a na treťom MČ Bratislava-Nové Mesto (41,9 %).

Na Slovensku sme výrazne vzdelanejší

Na Slovensku máme podľa ostatného sčítania SODB 2021 spolu viac ako 1 milión (1 001 446) vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov, čo predstavuje 18,4 % populácie. Pred desiatimi rokmi bolo vysokoškolsky vzdelaných ľudí na Slovensku o viac ako štvrtinu menej (747 968) a tvorili podiel 13,86 %. Z toho jasne vidíme, že záujem o vysokoškolské vzdelanie v ostatných rokoch rastie.

Porovnanie vzdelania v krajoch SR

Pri porovnaní na úrovni krajov vidíme, že najviac vysokoškolsky vzdelaných ľudí (228 362) sa koncentruje v Bratislavskom kraji. Zjednodušene môžeme povedať, že takmer každý tretí (31,7 %) človek žijúci v Bratislavskom kraji, „nosí vo vrecku“ vysokoškolský diplom. Súvisí to s tunajším trhom práce, kde je pri mnohých pracovných pozíciách podmienkou dosiahnutie vysokoškolského vzdelania.

Ďalšie kraje s výrazným odstupom

Ďalšie kraje už majú výrazný odstup a podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov je značne nižší. Druhým v poradí je Žilinský kraj s podielom 17,6 % vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov. Viac ako 16 % vykazujú ešte Košický (16,7 %), Trenčiansky (16,7 %) a Nitriansky kraj (16,05 %).

Na chvoste rebríčka vzdelanosti

Na konci rebríčka podielov vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov sú Trnavský (15,8 %), Prešovský (15,8 %) a Banskobystrický kraj (15,8 %).

Kde pribudlo najviac vysokoškolákov

Najväčší nárast počtu vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov medzi rokmi 2011 a 2021 zaznamenal Bratislavský kraj. Zatiaľ čo v roku 2011 tu žilo 157 678 obyvateľov s vysokoškolským titulom, v roku 2021 ich bolo o 70 684 viac (228 362). Naopak, najmenší prírastok vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov môžeme sledovať v Banskobystrickom kraji. V porovnaní s rokom 2011, keď v kraji bývalo 81 448 vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov, si polepšili o 17 099 obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním.

Podrobne k jednotlivým krajom SR a vzdelaniu

Bratislavský kraj

Bratislavský kraj je premiantom spomedzi všetkých krajov na Slovensku v počte vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov. Býva tu 22,8 % zo všetkých vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov Slovenska. Zároveň sa tu nachádza prvých 5 okresov s najvyšším podielom vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov na Slovensku. Sú to okresy BA I (48,7 %), BA IV (37,8 %), BA III (37,6 %), BA II (34,5 %) a BA V (32,6 %). Najmenší podiel vysokoškolsky vzdelaných v rámci Bratislavského kraja žije v okrese Malacky (16,7 %). Tento okres je zároveň jediný v rámci kraja, ktorý nepresahuje celoslovenský priemer (18,4 %). Aj na úrovni obcí Bratislavský kraj exceluje, nachádzajú tu prvé 3 obce s najvyšším podielom vysokoškolsky vzdelaných na Slovensku Ide o mestské časti (so štatútom obce): Staré Mesto (48,7 %), Karlova Ves (43,7 %) a Nové Mesto (41,9 %).

Trnavský kraj

Trnavský kraj obsadzuje v medzikrajovom porovnaní podielu obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním tretiu najnižšiu pozíciu. Podiel vysokoškolsky vzdelaných tu tvorí 15,8 % zo všetkých obyvateľov kraja. V absolútnych počtoch tu žije najmenej vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov (89 520) spomedzi všetkých krajov Slovenska. Vysokoškolsky vzdelaní obyvatelia žijúci v Trnavskom kraji tvoria iba 8,9 % zo všetkých vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov na Slovensku. V Trnavskom kraji sa nachádzajú iba 2 okresy kde podiel VŠ vzdelaných presahuje celoslovenský priemer (18,4 %). Sú to okresy: Trnava (20,5 %) a Piešťany (19 %). Naopak, najnižší podiel VŠ vzdelaných obyvateľov v rámci Trnavského kraja žije v okrese Senica 12,9 %.

Nitriansky kraj

V porovnaní podielu VŠ vzdelaných obyvateľov zo všetkých obyvateľov kraja sa tento kraj radí do spodnej polovice rebríčka a v medzikrajovom porovnaní obsadzuje piate miesto (16,1 %). Vysokoškolsky vzdelaní obyvatelia sa koncentrujú najmä do okresu Nitra, kde tvoria 22,3 % so všetkých obyvateľov okresu. V žiadnom ďalšom okrese v Nitrianskom kraji nedosahuje podiel obyvateľov s VŠ vzdelaním celoslovenský priemer (18,4 %). Vysokoškolsky vzdelaní ľudia tvoria najmenší podiel zo všetkých obyvateľov v okrese Komárno (12,4 %).

Trenčiansky kraj

Podiel VŠ vzdelaných obyvateľov (16,7 %) spomedzi obyvateľov kraja radí Trenčiansky kraj na štvrtú pozíciu v porovnaní s ostatnými krajmi Slovenska. V absolútnych počtoch (96 298) vysokoškolsky vzdelaných je na siedmom a zároveň predposlednom mieste spomedzi krajov. V dvoch z deviatich okresov kraja presahuje podiel VŠ vzdelaných obyvateľov celoslovenský priemer (18,4 %). Ide o okresy Trenčín (21,4 %) a Považská Bystrica (18,4%). Naopak, VŠ vzdelaní obyvatelia tvoria najnižší podiel v okrese Partizánske (13,4 %).

Žilinský kraj

V Žilinskom kraji žije v absolútnom počte 121 474 vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov. To predstavuje podiel 17,6 % obyvateľov kraja, čo je druhý najvyšší podiel spomedzi všetkých krajov Slovenska. Najvyšší podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov v rámci daného kraja žije v okrese Žilina (21,9 %). Aj okresy Martin (19,8 %), Dolný Kubín (19,1 %) a Liptovský Mikuláš (18,9 %) patria medzi okresy prekračujúce celoslovenský priemer (18,4 %). Naopak, najnižší podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov v rámci Žilinského kraja žije v okrese Námestovo (12,7 %).

Banskobystrický kraj

V medzikrajovom porovnaní sa Banskobystrický kraj zaraďuje na poslednú priečku v rámci podielu vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov (15,8 %). V absolútnom počte tu žije 98 547 vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov, čo je tretí najnižší počet spomedzi krajov Slovenska. V rámci okresov Banskobystrického kraja vidno pri porovnaní podielov vysokoškolsky vzdelaných ľudí veľké rozdiely. Zatiaľ čo okres Banská Bystrica s podielom 25,94 % vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov je siedmym najlepším okresom na Slovensku, naopak, v okrese Rimavská Sobota tvoria vysokoškolsky vzdelaní obyvatelia najnižší podiel (9,4 %) spomedzi všetkých okresov Slovenska. Len o málo lepšie je na tom okres Revúca s tretím najnižším podielom vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov na Slovensku (9,9 %).

Prešovský kraj

Prešovský kraj sa zaraďuje v porovnaní s ostatnými krajmi na území SR na tretie miesto v počte vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov. V danom kraji žije v absolútnom počte 127 621 vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov, čo predstavuje podiel 15,8 % zo všetkých obyvateľov okresu. Okres Prešov s podielom 20,5 % predstavuje okres s najvyšším počtom vysokoškolsky vzdelaných v danom kraji a zároveň je to jediný okres v kraji, ktorý presahuje celoslovenský priemer (18,4 %). Okresom s najnižším počtom vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov v Prešovskom kraji je okres Kežmarok (10,6 %).

Košický kraj

Košický kraj obsadzuje druhú priečku v rebríčku krajov s najvyšším počtom vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov. V absolútnom počte tu žije 130 798 vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov, čo predstavuje podiel 16,72 % z obyvateľov kraja. Je to tretí najvyšší podiel spomedzi všetkých krajov Slovenska. Okres Košice I s podielom 32,02 % vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov patrí po piatich bratislavských okresoch na šieste najvyššie miesto spomedzi okresov Slovenska. Aj okresy Košice II (24,86 %) a Košice IV (24,8 %) presahujú celoslovenský priemer (18,4 %). Naopak, okres Gelnica s podielom 9,70 % je okresom s druhým najnižším podielom vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov na Slovensku.


Autor: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *