Kategórie
Tlačové správy

ŠÚ SR uverejnil rozšírené výsledky o domoch a bytoch v multidimenzionálnych tabuľkách

Prvou skupinou údajov uverejnených zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 boli základné výsledky, ktoré prezentujú zisťované údaje z hľadiska ich základných štruktúr.

SODB 2021

Druhú skupinu tvoria rozšírené výsledky, ktoré prezentujú zisťované údaje v logických kombináciách, čím sa významne zvyšuje informačný potenciál údajov. Rozšírené výsledky o domoch a bytoch ŠÚ SR uverejnil 16. mája 2022 a odborná aj široká verejnosť sa môže s nimi zoznámiť na stránke www.scitanie.sk.

Multidimenzionálne tabuľky na regionálnej a lokálnej územnej úrovni

Z hľadiska formy majú rozšírené výsledky charakter multidimenzionálnych tabuliek na regionálnej a lokálnej územnej úrovni. Z technologickej stránky je na prehliadanie a interaktívne využitie reportov z multidimenzionálnych tabuliek použitý analytický softvér SAS Visual Analytics.

Ako sa dáta zobrazujú

Pri zobrazovaní dát na regionálnej úrovni (oblasti, kraje) je možné skúmať a analyzovať všetky územné jednotky, vybrané územné jednotky alebo len jednu územnú jednotku.

Pri zobrazovaní dát na lokálnej úrovni (okresy, obce) je možné analyzovať vždy len jednu územnú jednotku. V tejto územnej úrovni bol aspekt možnosti kombinovať viac obsahových dimenzií uprednostnený pred územným aspektom. Kompletné dáta za všetky územné jednotky bude možné v krátkom čase si pohodlne stiahnuť v CSV formáte.

Čo všetko rozšírené výsledky umožňujú

Z hľadiska obsahu si odborná aj široká verejnosť môže vyhľadať domy podľa typu domu/obydlia v kombinácii s formou vlastníctva domu, typom vodovodnej prípojky domu, obdobím výstavby domu, materiálu nosnej konštrukcie domu, obnovy domu, typu kanalizačného systému domu, formy vlastníctva domu a obdobia výstavby domu. Rovnako v tabuľkách obsahujúcich údaje o bytoch je možné vyhľadávať byty podľa typu domu/obydlia a formy vlastníctva bytu, celkovej podlahovej plochy bytu v m², splachovacieho záchodu v byte, počtu obytných miestností v byte, typu kúrenia bytu, zdroja energie používaného na vykurovanie bytu a mnohé ďalšie.

Aktuálne je uverejnených približne 30 multidimenzionálnych tabuliek o domoch a bytoch v slovenskej a anglickej jazykovej mutácii, z ktorých môžu užívatelia vytvárať tisíce vlastných reportov v závislosti od nimi zvolených územných a obsahových členení.

Vzhľadom na to, že ide o interaktívnu prácu užívateľov, v časti Návody môžu užívatelia nájsť informačné video s popisom práce pre efektívnu tvorbu dátových reportov.

Všetko na www.scitanie.sk

Moderná forma šírenia údajov zo SODB 2021 je reprezentovaná stránkou www.scitanie.sk.

Na jednom mieste nájdu záujemcovia potrebné údaje, zaujímavosti, videá, novinky a populárne články. Okrem údajov a zaujímavostí je stránka aj zdrojom inštruktážnych videí a informácií, ako s ňou pracovať.


Autor: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *