Kategórie
Humanizmus

Politické strany v Česku

S prívlastkom humanistická v názve.

Zaujímalo ma, aké politické strany alebo hnutia existujú alebo existovali v Českej republike, ktoré majú v názve prídavné meno humanistická, humanistické.

Na stránke Ministerstva vnútra Českej republiky sa nachádza Zoznam politických strán a hnutí. Pomocou ich vyhľadávača som našiel tieto dve strany:

  • Československá strana Humanistické Internacionály
  • Humanistická strana

Československá strana Humanistickej Internacionály vznikla 27. 2. 1990, a uznesením Najvyššieho súdu Českej republiky z 19. 3. 1997, sp. zn. Can 47/95, došlo k zrušeniu strany 3. 4. 1997.

Na internete nenachádzam bližšie informácie o tom, čo je Humanistická Internacionála, len na slovenskej Wikipédii v kategórii Medzinárodné organizácie nachádzam Humanistickú internacionálu zaradenú medzi Iné.

Nakoľko strana zanikla v roku 1997, pochopiteľne dnes nenachádzam bližšie informácie o tom, prečo vznikla strana s takýmto názvom, aj prečo došlo k jej zániku. Beztak je to už jedno!

Humanistická strana vznikla 12. 9. 1996 a zanikla 22. 2. 2019. Humanistické hnutí sa ešte spomína Humanistická strana.

„Organismy, které dosud vznikly z Humanistického hnutí, jsou Humanistická strana, Komunita pro lidský rozvoj, Convergence of Cultures, Svět bez válek a násilí a Světové centrum humanistických studií.“

Článok som pôvodne uverejnil 21. 7. 2012. Vtedy som sa ešte dočítal toto:

Humanistická strana je politická strana s prevážnou súčasťou mladých ľudí a nezvyčajne vysokou účasťou žien, a to i v najdôležitejších funkciách. Vznikla 12. 9. 1996 z iniciatívy niektorých členov Humanistického hnutia.

Humanistický návrh sa odlišuje od návrhov ostatných strán, pretože nevzniká ‚zhora‘, ale vychádza od ľudí. Pramení z toho, že nenachádzajú uspokojujúce odpovede u tradičných politikov, ktorí sa obracajú k národu, daňovým poplatníkom, pacientom, voličom, štatistickým číslam – nie k človeku, nie k ľuďom. Preto sa ľudia nezaujímajú o politiku – nenachádzajú miesto pre vlastnú možnosť zúčastniť sa rozhodovania.

Stručne povedané humanisti vidia ako veľký problém dneška to, že hlavnou hodnotou sú peniaze. Všetko sa robí pre peniaze, všetko je podriadené peniazom. Navyše peniaze sa stále viac koncentrujú do rúk malej skupiny ľudí, zatiaľ čo väčšina populácie má väčšie a väčšie ťažkosti so zaistením základných ľudských potrieb. Jediným skutočným riešením tejto situácie je zmeniť hodnoty tejto spoločnosti a na prvé miesto, ako hlavnú hodnotu postaviť človeka. Preto je nevyhnutné nájsť formu organizácie, ktorá by ľuďom umožňovala zúčastniť sa rozhodovania priamo – teda priama demokracia (nie ako sa to deje dnes, keď všetku moc rozhodovať má pár politikov, niekoľko finančných skupín a bánk).

Preto vznikla Humanistická strana, ktorá sa ale nezaoberá ‚mocenskými hrami‘. Vysvetľuje nevyhnutnosť organizovať sa a zúčastniť sa i ‚špinavej politiky‘, pretože nie je možné nechať naďalej voľný priestor tým, ktorým záujmy ľudí nič nehovoria.

Humanistická strana pôsobila do roku 2005 pod názvom Humanistická aliancia a s týmto názvom sa tiež pravidelne objavovali jej členovia i nezávislí kandidáti na kandidátnych listinách do volieb na všetkých úrovniach.“

Archív:

Zoznam politických strán a hnutí v Česku
Československá strana Humanistické Internacionály
Humanistická strana

Autor: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *