Kategórie
Tlačové správy

Rastúce predaje fairtradového tovaru v SR umožňujú bojovať okrem iného s klimatickou zmenou

Aj minulého roku rástli na Slovensku predaje tovaru s etickou certifikáciou Fairtrade, ktorá označuje produkty, za ktoré pestovatelia dostali zodpovedajúcu odmenu a ktoré vznikli bez zapojenia detskej práce a ničenia životného prostredia. Najviac sa u nás predalo opäť fairtradového kakaa, a to o takmer dve tretiny viac oproti predchádzajúcemu roku.

Nárast zaznamenal aj predaj fairtradovej kávy: pri prepočte na šálky kávy vypil každý obyvateľ SR minulého roku v priemere takmer 10 espress pripravených z férovej suroviny. Fairtradový príplatok za tovar predaný v SR, teda peniaze navyše, ktoré pestovatelia vynakladajú na rozvoj komunít a zlepšenie efektivity pestovania, vzrástol o viac než 45 % na 720 000 €. Tieto prostriedky využívajú pestovatelia stále častejšie aj na boj s dopadmi klimatickej zmeny a na preventívne opatrenia, ktoré ich môžu pred otepľovaním klímy chrániť.

„Systém Fairtrade zďaleka nerieši len sociálne, pracovné a ekonomické problémy pestovateľov. Všíma si tiež otázky životného prostredia. S tým súvisia prehlbujúce sa dopady klimatickej zmeny na pestovateľov v Latinskej Amerike, Afrike a Ázii. Stále viac sa totiž ukazuje, že sociálna nespravodlivosť, ktorá aj dnes často pestovanie mnohých komodít sprevádza, má určitú paralelu aj v nespravodlivosti klimatickej. Tí, ktorí prispievajú k zmene klímy najmenej, sa musia vyrovnávať s najťažšími následkami klimatickej zmeny,“ hovorí riaditeľ Fairtrade Česko a Slovensko Lubomír Kadaně.

A nadväzuje: „V dôsledku zmien klímy v krajinách globálneho Juhu pestovatelia bojujú s novými chorobami a škodcami, sú ohrození nepravidelnými a nižšími zrážkami na jednej strane alebo na druhej, naopak, povodňami. Pestovatelia zapojení do systému vďaka Fairtrade využívajú nové odrody, učia sa pracovať s vodnými zdrojmi alebo diverzifikujú plodiny.“

Patrick van Damme, dekan Fakulty tropického poľnohospodárstva Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe vysvetľuje:

„Klimatická zmena nie je fér. Jej dopadmi bývajú často najviac postihnutí tí, ktorí sami vytvárajú najnižšiu uhlíkovú stopu. Práve fairtradoví poľnohospodári a výrobcovia o tom vedia svoje a mnohí z nich sa už teraz stretávajú so stratou pôdy, úrody a živobytia.“

A dodáva: „Organizovaný Fairtrade má jedinečnú príležitosť upozorňovať na následky klimatickej zmeny, pretože má veľmi blízko k ‚svojim‘ farmárom a k modelu, ktorý svojim stúpencom/členom-farmárom umožňuje získať vyššie životné príjmy vďaka realizácii vhodných investícií a zavádzaniu efektívnych riešení.“

„Rastúce predaje znamenajú väčšiu podporu pre pestovateľov týchto surovín v krajinách Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky, ktoré boli zasiahnuté pandémiou aj súvisiacim narušením medzinárodného obchodu,“ hovorí Lubomír Kadaně, riaditeľ Fairtrade Česko a Slovensko.

Podiel fairtradovej kávy na celkovej spotrebe je 1, 3 percentá

Fairtradovej kávy, ktorá je akousi vlajkovou loďou Fairtrade, sa minulého roku na našom trhu predalo 560 ton, teda o 32 % viac než v roku 2020. Ide o hmotnosť nepražených zŕn, ktorá zodpovedá zhruba 449 tonám praženej zrnkovej kávy. Z tohto množstva fairtradovej kávy by sa dalo pripraviť viac než 53 miliónov šálok espressa. To pre lepšiu predstavu znamená, že každý obyvateľ SR vrátane nemluvniat vypil v roku 2021 10 šálok fairtradovej kávy. Vzťahujúc sa na celkovú spotrebu kávy v SR, ktorú udáva Slovenský štatistický úrad (2,7 kg na osobu a rok, ktorá klesla z 2, 8 kg), je podiel fairtradovej kávy 1,3 % (v roku 2020 to bolo zhruba 1,35 %).

Medzi najväčších predajcov fairtradovej kávy v SR patrí Tchibo, OMV Slovenská republika v rámci konceptu Viva café, spoločnosť Miko káva. Fairtradovú kávu však ponúka aj celý rad kaviarní a lokálnych pražiarní, napríklad pražiareň SAMAY, Cafezia alebo Roaster Brothers.

„Dá sa povedať, že pre niektorých pestovateľov bol Fairtrade záchranou. Stará sa o odbyt tovaru z našej oblasti do Európy, kde jeho obľuba rastie. Odvtedy, čo je COOPEVICTORIA napojená na Fairtrade, nám nikdy nebolo zle. Odbyt fairtradovej kávy v Európe rastie a o cukrovej trstine platí to isté,“ potvrdzuje Luis Carlos Rojas Bolaňo, pestovateľ kávy a cukrovej trstiny z Kostariky z fairtradového družstva COOPEVICTORIA.

Najviac sa tradične predalo fairtradového kakaa, nárast o 87 % sledujeme i pri trstinovom cukre

O 65 % vzrástla v roku 2021 na slovenskom trhu spotreba fairtradového kakaa, predalo sa ho celkovo 2 331 ton, prevažne vo forme čokolády, cukroviniek, zmrzlín a raňajkových cereálií. Lídrom v predaji fairtradového kakaa je spoločnosť Lidl, ktorá počas minulého roku predaje z fairtradových kakaových bôbov oproti roku 2021 zvýšila o viac než 84 %. Ďalšia je spoločnosť Kaufland, ktorá zaznamenala nárast o 25 %. Tretím najväčším predajcom fairtradového kakaa bola minulého roku spoločnosť Gunz.

Fairtradového trstinového cukru sa minulého roku na Slovensku spotrebovalo 82 ton (nárast o 87 %). Lídrom v tejto oblasti je spoločnosť Unilever, ktorá v SR predáva zmrzlinu Ben & Jerry’s s obsahom fairtradových surovín (okrem cukru ide napríklad o kakao a vanilku).

Najväčší nárast o 467 % sledujeme pri fairtradových ružiach, viac než tretinový nárast sledujeme aj pri predaji fairtradových banánov

V predminulom roku sa na slovenskom trhu tiež objavili dve celosvetovo významné fairtradové komodity: banány a kvetiny, ktoré sa u nás dosiaľ predávali iba sporadicky. Rezaných fairtradových kvetín sa predalo 457 530 kusov. Ako novinku ich do svojho sortimentu zaradili reťazce Lidl a Kaufland.

„Pestovanie kvetín je pre krajiny globálneho Juhu veľmi významné, pretože im prináša potrebnú cudziu menu a tisícom ľudí poskytuje prácu. Fairtrade sa usiluje o to, aby tieto prínosy neboli vyvažované ústupkami na strane etiky a ekológie,“ vysvetľuje Lubomír Kadaně.

Fairtradových banánov sa na Slovensku a v Česku predalo v minulom roku 695 ton, ide konkrétne o nárast o 37 %. Prvýkrát ich do predaja zaradil reťazec Kaufland, ďalej ich zákazníci nájdu v zmrzline Ben & Jerry’s spoločnosti Unilever.

Za fairtradové produkty, ktoré si minulého roku kúpili slovenskí zákazníci, získali družstvá farmárov v krajinách globálneho Juhu na fairtradovom príplatku celkovo 720 000 eur, teda o 45 % viac než v roku 2020.

„To sú peniaze, ktoré môžu použiť na projekty, ako sú budovanie studní, škôl a zdravotníckych zariadení, doprava, investície do efektívnejšieho pestovania a veľa ďalších, a počas koronakrízy aj zaistenie bezpečnosti a zdravia,“ spresňuje Lubomír Kadaně.

Prieskum naznačil opakovane vysokú znalosť Slovákov certifikácie Fairtrade a známky FAIRTRADE

Nezisková organizácia Fairtrade Česko a Slovensko si v máji tohto roku nechala od spoločnosti Median opäť po roku spracovať prieskum, v ktorom zisťovala znalosť certifikácie Fairtrade a známky FAIRTRADE. Pokiaľ ide o povedomie o známke FAIRTRADE, podľa prieskumu ju pozná 58 % slovenských spotrebiteľov, 29 % respondentov uviedlo, že presne vie, čo toto označenie znamená. Spontánnu znalosť tohto označenia prieskum zistil u 13 percent respondentov (minulého roku to bolo 6 percent). Išlo o druhé najčastejšie spontánne uvádzané označenie informujúce o pôvode tovaru alebo zaručujúce naplnenie určitých podmienok pri výrobe (vyššia znalosť zaznamenala len označenie Bio a tretie nasledovalo Made in Slovakia).

Systém Fairtrade a známka FAIRTRADE®

Fairtrade

Známka FAIRTRADE označuje výrobky, ktoré spĺňajú sociálne, ekonomické a environmentálne štandardy nastavené medzinárodnou organizáciou Fairtrade International. Zákazníkov informuje o tom, že pestovatelia dostali za svoju prácu spravodlivú a stabilnú výkupnú cenu, ktorá pokrýva náklady na udržateľné pestovanie. Nákupom výrobkov s označením FAIRTRADE tak zákazníci prispievajú k zlepšovaniu životných podmienok drobných pestovateľov v krajinách globálneho Juhu (takzvaných rozvojových krajinách). Okrem zodpovedajúcej výkupnej ceny dostávajú pestovatelia zapojení do systému Fairtrade ešte fairtradový príplatok, ktorý môžu použiť na investície do rozvoja svojich fariem a svojich komunít, a to na základe demokratického rozhodovania členov komunity.

Fairtrade Česko a Slovensko

Fairtrade Česko a Slovensko, z. s., je platformou organizácií občianskej spoločnosti, ktoré sa zaoberajú etikou obchodu, globálnym rozvojom, udržateľnou spotrebou, ochranou životného prostredia a ľudských práv. Už od roku 2004 pracujeme na zvyšovaní informovanosti o princípoch a zmysle systému Fairtrade. V Českej republike a na Slovensku zastupujeme globálnu organizáciu Fairtrade International, sme garantom vysokej kvality a dôveryhodnosti ochrannej známky FAIRTRADE®. Monitorujeme český a slovenský trh s fairtradovými výrobkami a podporou uvedomelej spotreby pomáhame k tomu, aby sa fairtradové výrobky v čo najvyššej miere dostávali do obchodnej siete v Česku a na Slovensku.

Fakulta tropického poľnohospodárstva Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe (FTZ) je jedinečnou inštitúciou so 60-ročnou tradíciou zameranou na poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi v tropických oblastiach. V roku 2014 získala titul Fairtrade Faculty vďaka aktívnej propagácii zodpovednej spotreby a spravodlivého obchodu. Pracovníci fakulty sa dlhodobo aktívne podieľajú na fungovaní a rozvoji Fairtrade stratégií v Českej a Slovenskej republike. Priestory a moderne vybavené laboratóriá umožňujú študentom vzdelávať sa a osobnostne rásť vrátane zapojenia sa do výskumných projektov doma i v zahraničí. Pavilón tropického poľnohospodárstva, v ktorom teraz sídli fakulta, vyhral v roku 2021 kategóriu pracovného prostredia v rámci ocenenia Adapterra Awards za najlepšie projekty reagujúce na zmenu klímy.

Foto:

Jorge Eliecer Pianeta Sarabia z družstva ANEI Kolumbia. (Foto: Stanislav Komínek.)
Jorge Eliecer Pianeta Sarabia z družstva ANEI Kolumbia. (Foto: Stanislav Komínek.)

Príloha:

Predaj fairtradovej kávy na slovenskom trhu 2017 – 2021
Predaj fairtradovej kávy na slovenskom trhu 2017 – 2021.
Predaj fairtradového kakaa na slovenskom trhu 2017 – 2021
Predaj fairtradového kakaa na slovenskom trhu 2017 – 2021.
História fairtradového príplatku na Slovensku za roky 2017 – 2021
História fairtradového príplatku na Slovensku za roky 2017 – 2021.
Povedomie o fairtrade v SR – 2022
Povedomie o fairtrade v SR – 2022.
Krajiny fairtradových pestovateľov
Krajiny fairtradových pestovateľov.

Autor: Fairtrade Česko a Slovensko, z. s.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *