Kategórie
Tlačové správy

Podvody na internete sa stále stupňujú

Na čo si dať najväčší pozor?

Podvody na internete, pri ktorých ľudia môžu prísť aj o vysoké sumy peňazí, sa stupňujú. Slováci sa najčastejšie stanú obeťami podvodníkov vtedy, ak reagujú na pochybné súťaže či ponuky, zároveň je to čoraz intenzívnejší phishing a taktiež nakupovanie v neoverených e-shopoch. Metódy online zlodejov sú pritom stále sofistikovanejšie a bežní spotrebitelia ich na prvý pohľad často nedokážu odhaliť. Spoločnosť Home Credit prináša rady, ako sa pred takýmito praktikami chrániť a zbytočne podvodníkom nenaletieť.

V súčasnosti si bez internetu nedokážeme predstaviť fungovanie v bežnom živote. Na druhej strane sa online prostredie stalo útočiskom pre čoraz lepšie pripravených podvodníkov, ktorým sa nezriedka darí podviesť a pripraviť o peniaze predovšetkým starších a menej online zdatných ľudí. Dá sa však tomu predísť, pokiaľ sú ľudia obozretní a dodržiavajú základné bezpečnostné pravidlá. Ako ukázali dáta spoločnosti Home Credit, medzi najčastejšie podvodné online praktiky v súčasnosti patria nasledovné:

  1. Ponuky/súťaže, najčastejšie na sociálnych sieťach, ktoré ľuďom núkajú tovar alebo služby za extrémne výhodných podmienok, prostredníctvom ktorých sa podvodníci snažia získať citlivé osobné a platobné údaje. Tie následne zneužijú a pripravia ich o peniaze.
  2. Phishing, predovšetkým rozosielaním falošných e-mailov sa zlodeji snažia vylákať platobné údaje, heslá, informácie o platobných kartách či prístupy k internetovému bankovníctvu. Falošný e-mail zväčša obsahuje pokyny na platbu – napríklad za vymyslené clo, údajné poštovné alebo kuriéra.
  3. Nákupy v neoverených internetových obchodoch, najmä v takých, ktoré pôsobia mimo Európy a nemajú dostatočne silné overenie užívateľa platobných služieb, a tým sú ľahšie zneužiteľné.
  • Ako sa ochrániť/postupovať, keď sú podvodníci už takí precízni, že laik nemusí rozoznať „online zákernosť“ podľa nespisovnej slovenčiny či zlého loga? Pokiaľ si nie sme v rámci danej komunikácie istí, či ide o podvod alebo falošný e-mail, tak najlepším spôsobom ochrany je kontaktovanie priamo poskytovateľa danej služby so žiadosťou o overenie pravosti danej komunikácie.
  • Čo robiť, keď už chybu urobím – základný návod krokov, aby som minimalizoval škodu. Pokiaľ už dôjde k tomu, že sme reagovali na nejakú podvodnú komunikáciu, je najdôležitejšia rýchlosť, teda čo najrýchlejšie kontaktovať poskytovateľa danej služby/produktu.

„V prípade finančných záležitostí treba teda okamžite kontaktovať danú finančnú inštitúciu a bezpodmienečne sa potom riadiť obdržanými pokynmi. V týchto prípadoch je rýchlosť skutočne kľúčová, pretože v mnohých prípadoch ovplyvňuje samotnú výšku škody spôsobenej podvodníkom,“ radí Miroslav Zborovský, ombudsman klientov spoločnosti Home Credit.

  • Aká je zodpovednosť bánk a poskytovateľov úverov a kariet? Klient je zodpovedný za autorizované transakcie. Pri neautorizovaných transakciách je podľa zákona zodpovednosť klienta obmedzená maximálnou spoluúčasťou vo výške 50 eur. Novelou európskej smernice o platobných službách (momentálne je pred vydaním) sa táto spoluúčasť zruší úplne, v prípade neautorizovaných transakcií tak už nebude klient na vzniknutej škode nijako participovať.
  • Budú finančné inštitúcie preberať nejakú zodpovednosť alebo pôjde vždy všetko na vrub nepozornosti klienta? Zodpovednosť klienta za platobné transakcie je jasne definovaná v zákonných normách. V prípade, že sa stane obeťou podvodu, pri ktorom dôjde zo strany klienta k porušeniu jeho povinností súvisiacich s ochranou bezpečnostných/platobných údajov, je zodpovednosť autorizovaných transakcií plne na strane klienta. V takýchto prípadoch nie je možné zo strany finančných inštitúcií preberať za jeho konanie akúkoľvek zodpovednosť.
  • Môže sa zákazník nejako objektívne brániť? A ak áno, za akýchkoľvek okolností?

„Základným aspektom obrany je ostražitosť, dôslednosť a starostlivosť pri reakcii na každú komunikáciu. V prípade akejkoľvek, hoci aj drobnej pochybnosti, je potrebné potom radšej vždy kontaktovať poskytovateľa danej služby so žiadosťou o overenie pravosti komunikácie. Pri nákupoch nepodliehať klamlivým, na prvý pohľad výhodným ponukám či súťažiam, nekonať emotívne, ale vždy s rozvahou. V prípade, keď sa klient už stal obeťou podvodu, môže vždy podať na podvodníka trestné oznámenie,“ dopĺňa Miroslav Zborovský.

  • Existuje druh poistenia, ktorý podvody pri online platbách kryje? Všeobecne existuje množstvo poistení platobných inštrumentov, avšak poistenie za porušenie povinností klienta súvisiacich s ochranou bezpečnostných či platobných údajov je nepoistiteľným rizikom. Napríklad spoločnosť Home Credit ponúka poistenie osobných vecí a zneužitia karty, ktoré je spojené so zneužitím karty následkom odcudzenia, nie však pre online platby.

Pripravil: Michal Račko, PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *