Kategórie
Tlačové správy

Nenávisť na sociálnych sieťach rozkladá demokratickú spoločnosť

Nový zákon zavedie pravidlá pre platformy, ktoré takto zarábajú milióny eur.

V boji proti šíreniu dezinformácií a nenávistného obsahu na internete dostane štát do rúk silný zákonný nástroj. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) pripravuje zákon o opatreniach proti šíreniu nedovoleného obsahu. Zodpovednosť za kontrolu a správu škodlivého obsahu budú niesť veľké platformy, ktoré často práve na nenávisti a dezinformáciách zarábajú milióny eur.

„Dva roky boja s pandémiou a teraz aj vojna na Ukrajine nám všetkým ukázali, aké zničujúce dôsledky môže mať šírenie dezinformácií, klamstiev, propagandy a cielenej nenávisti na internete. Škodlivý a nebezpečný obsah sa šíri najmä na sociálnych sieťach a platformách, ich prevádzkovatelia na tom zarábajú milióny eur, ale doteraz neboli schopní a ochotní prijať také opatrenia, ktoré by šíreniu dezinformácií či nepriateľskej propagandy účinne bránili. Štát však musí mať prostriedky, ako zamedziť šíreniu protizákonného obsahu, ktorý programovo rozoštváva spoločnosť, destabilizuje ju a v konečnom dôsledku môže ohroziť aj životy ľudí a bezpečnosť našej krajiny. Práve preto pripravujeme úplne nový zákon,“ vyhlásila vicepremiérka Veronika Remišová.

Predbežnú informáciu o príprave zákona dnes Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) uverejnilo na portáli Slov-Lex.

Paragrafové znenie návrhu zákona by sa do pripomienkového konania malo dostať v máji.

Návrh novej legislatívy nadväzuje na dlhodobé aktivity MIRRI SR a vicepremiérky Remišovej, ktorá nedávno upozornila na vážnosť kyberhrozieb na digitálnom summite EÚ vo Francúzsku. Všetky členské krajiny na summite podporili slovenský návrh výzvy, ktorá apeluje na spoločný boj proti propagande a vojne v online priestore, ktorej terčom sú teraz obyvatelia Ukrajiny, Ruska a aj všetci občania Únie. Poskytovateľov digitálnych služieb a prevádzkovateľov sociálnych platforiem vyzvali na väčšiu zodpovednosť za šírenie škodlivého a nebezpečného obsahu.

Pripravovaný slovenský zákon o opatreniach proti šíreniu nedovoleného obsahu sa zameriava na povinnosť platformy vyhodnocovať a prípadne odstraňovať škodlivý a nezákonný obsah, ale určí tiež spôsoby postihovania za jeho šírenie. Vychádza pritom z pripravovaného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o jednotnom trhu s digitálnymi službami (Akt o digitálnych službách). Cieľom legislatívy z dielne MIRRI SR bude ochrana práv a slobôd fyzických a právnických osôb, ústavného zriadenia a vnútorného poriadku.

Za nedovolený obsah by sa mal považovať obsah, ktorý, alebo ktorého verejné šírenie obsahuje znaky skutkových podstát presne určených trestných činov, ktoré už definuje Trestný zákon. Ide napríklad o trestné činy založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, hanobenia národa, rasy a presvedčenia, či popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti. Ďalej ide taktiež o trestné činy ako nebezpečné vyhrážanie, šírenie poplašnej správy, vyzvedačstvo, ohrozenie utajovanej skutočnosti či sexuálne zneužívanie a mnohé ďalšie. Návrh sa podľa vzoru fungujúcej právnej úpravy v Nemecku zameriava predovšetkým na povinnosť poskytovateľa elektronickej služby znemožniť ďalšie šírenie nedovoleného obsahu prostredníctvom elektronickej služby, povinnosť vyhodnocovať a aktívne zabraňovať šíreniu takéhoto obsahu.

„Doteraz sa digitálne platformy a sociálne siete dostatočnému plneniu tejto základnej povinnosti vyhýbali. Je neprípustné, aby na kontrolu nebezpečného obsahu a na jeho odstraňovanie mali multimiliónové spoločnosti minimum kapacít. Práve na nenávistnom, klamlivom či nebezpečnom obsahu pritom zarábajú najviac. Je našou úlohou chrániť práva občanov, aj demokratické zriadenie Slovenskej republiky, ktoré je prostredníctvom týchto nástrojov destabilizované. Preto budeme vyžadovať zodpovedný prístup platforiem, ktoré v prípade nefunkčného systému kontroly bude môcť štát aj sankcionovať. Nebezpečné, hoci výnosné eldorádo, ktoré sa vytvorilo z nekontrolovaného nenávistného a nepravdivého obsahu sa musí skončiť. Nová legislatíva neobmedzí ústavné právo na slobodu slova a slobodné šírenie informácií, ktoré patria k základom slobodnej a demokratickej spoločnosti. Naším cieľom je však zamedziť zneužívaniu týchto základných slobôd práve na podkopávanie princípov zákonnosti, demokracie a slobody, na ktorých stojí Slovenská republika,“ zdôraznila vicepremiérka Remišová.

Verejnosť môže k pripravovanému zákonu posielať návrhy do 10 pracovných dní od dnešného uverejnenia predbežnej informácie, teda do 3. mája (vrátane). Návrhy sa dajú poslať e-mailom na: legislativa@mirri.gov.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *