Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP vyhlasuje grantový program OPORA pre znevýhodnené skupiny ľudí

V grantovom programe OPORA od Nadácie SPP môžu žiadať o podporu mimovládne, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi, nadácie a neinvestičné fondy, ale i štátne organizácie poskytujúce sociálne služby a zariadenia poskytujúce sociálne služby ako napr. domovy sociálnych služieb, stanice SOS, denné stacionáre, chránené bývanie, či špeciálne školy, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu života znevýhodnených osôb a aktivizácia potenciálu ich ďalšieho rozvoja, prostredníctvom Individuálnych plánov rozvoja.

V rámci 11. ročníka grantového programu OPORA Nadácia SPP prerozdelí spolu až 60 tisíc eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt, od jedného žiadateľa, je 1 500 eur. Uchádzači o príspevok z grantu môžu predkladať svoje projekty elektronicky, prostredníctvom registračného formulára na webovej stránke Nadácie SPP do polnoci 2. mája 2022. Aktivity spojené s realizáciou úspešných projektov v aktuálnom ročníku grantového programu musia byť následne zrealizované do 15. októbra 2022.

„Dlhodobo sa snažíme podporovať projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych a najmä individuálnych potrieb znevýhodnených ľudí. Snažíme sa napomôcť vytvoriť pre nich také podmienky, ktoré podporia pozitívne zmeny smerom k zvýšeniu kvality ich života, k aktivizácii ich potenciálu a umožnia im v živote väčšiu samostatnosť a nezávislosť. Preto sú cieľovou skupinou v rámci grantu telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnení ľudia, opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, týrané ženy, či osamelí seniori. Rovnako sme pripravení podporiť aj ďalšie skupiny ľudí, ktorí sa ocitli bez domova, vrátane migrantov, ale i ľudí bojujúcich s drogovou závislosťou,“ spresňuje podmienky grantového programu OPORA Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Do roku 2020 poskytla Nadácia SPP v rámci grantového programu OPORA finančnú pomoc už 912 organizáciám, medzi ktoré prerozdelila celkovú sumu 930 378 eur. Bližšie informácie o grantovom programe OPORA, ako aj o ďalších aktivitách, pripravovaných výzvach Nadácie SPP a dôležitých termínoch sú dostupné na stránke NadaciaSPP.sk.

Konzultácie k aktuálnemu 11. ročníku grantového programu OPORA môžu záujemcovia získať u projektovej koordinátorky Mgr. Barbory Krištofíkovej a to prostredníctvom e-mailu: barbora@nadaciaspp.sk alebo telefonicky na čísle +421 918 548 598. Všetky podporené projekty budú na stránke Nadácie SPP uverejnené do 9. mája 2022.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *