Kategórie
Humanizmus

Medzinárodný deň Rómov

Medzinárodný deň Rómov je príležitosťou hľadať to, čo nás spája, a nie to, čo nás rozdeľuje.

Rómska zástava

8. apríl si Rómovia na celom svete pripomínajú ako svoj sviatok – Medzinárodný deň Rómov. Tento dátum určili účastníci IV. kongresu International Romani Union (IRU) vo Varšave ako svoj pamätný deň na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov, ktoré sa konalo 8. až 12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne. Už štvrté desaťročie je tento deň príležitosťou na pripomenutie si, že hoci národ bez domova, sú Rómovia súčasťou histórie sveta.

Tento deň je zároveň posolstvom k súčasníkom a volaním po spoločenskom a politickom uznaní dnes v podstate najväčšej minority v Európe. Lebo hoci my, Rómovia, žijeme v Európe takmer tisíc rokov, zostávame nielen nepoznaní, ale predovšetkým opradení nánosmi predsudkov, ktoré bránia celým generáciám Rómov v ich reálnom spoločenskom uplatnení.

Medzinárodný deň Rómov je príležitosťou pre mnohých raz v roku prejaviť ním aspoň formálne úctu a povedať, že sme občanmi Slovenska. Žiaľ, situácia, náš každodenný život ukazuje niečo iné. Nie je práve prejavom demokratizácie slovenskej spoločnosti stupňujúci sa rasizmus a extrémizmus.

Chceme preto využiť túto príležitosť, aby sme povedali, že Rómovia nie sú len tou skupinou spoločnosti, ktorá je na jej okraji a predstavuje pre ňu veľký sociálny problém. Domnievame sa, že je najvyšší čas pochopiť, že veľká časť rómskej komunity je pripravená a ochotná spolupracovať a byť partnerom pri riešení všetkých aktuálnych problémov.

Medzinárodný deň Rómov je však príležitosťou aj pre samotných Rómov, aby sme si ako národ uvedomili, že iba tí, ktorí prijali svoje rómstvo ako pridanú hodnotu ľudskosti, iba tí, ktorí si dokážu vážiť sami seba, svoj jazyk, svoju históriu, že iba tí môžu písať budúcnosť rómskeho národa. Prijať vlastnú identitu je dnes jedinou cestou ako dosiahnuť akceptáciu v spoločnosti.

Medzinárodný deň Rómov je príležitosťou raz v roku povedať, že Rómovia si zaslúžia úctu. Nielen jeden deň v roku. Ako hovorí taliansky misionár, ktorý s Rómami prežil viac ako 40 rokov – Don Mário Riboldi:

„Musí to byť veľká sila, ktorá dovolila Rómom aj po tisícročiach násilnej asimilácie zostať sebou samými. Možno to je podstata, od ktorej sa treba konečne odraziť. Nie bojovať s vnútornou identitou komunity, lebo to je vopred prehratý boj. Je toho v spoločnosti totiž oveľa viac, čo nás spája, ako toho, čo nás rozdeľuje.“

Medzinárodný deň Rómov sme sa my, ako novinári, ktorí sa hlásia k svojim koreňom, a ktorí sa vo svoje práci špecializujú práve na programy prednostne určené Rómom a pripravované prevažne v rómskom jazyku, rozhodli pripomenúť si slávnostnou premiérou svojich filmov, ktoré vznikli v uplynulých mesiacoch v rámci projektu Hazardné hry s chudobou. V nich sa snažíme pomenovať nielen tie časti našej histórie, ktorá je dodnes nepoznaná (holokaust) ale cez sociálne problémy, ktoré so sebou prinášajú aj také dôsledky ako je obchod s ľuďmi (obchodovanie s ľuďmi) až po najaktuálnejší problém súčasnosti: extrémizmus.

Holokaust

Domnievame sa, že máme povinnosť pomenovať veci okolo nás a pomáhať tak celej spoločnosti v hľadaní samej seba – bez rozdielu farby pleti, rasy, národností.

Prezentované filmy majú v prvom rade vzdelávací charakter. Sú určené študentom na školách, pracovníkom v komunitných centrách, učiteľom, policajným špecialistom, úradom sociálnych vecí ako prevencia obchodovania s ľuďmi. Všetky sú prioritne pripravené v štandardizovanom rómskom jazyku. Naším cieľom je aj takto posilniť sebaidentifikáciu rómskych detí a mládeže, a vytvoriť im podmienky na poznanie vlastnej histórie ako aj na pochopenie súčasnosti.

Filmy vznikli s finančnou podporou úradu vlády SR v rámci Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, a s finančnou podporou OSI.

Vo videu je publicisticko-dokumentárna relácia Holokaust Porraimos Samurdaripen z cyklu Hazardné hry s chudobou.


Autorka: Mgr. Jarmila Vaňová, šéfredaktorka Romani žurnalistiko agentura (RPA) – Maškarthemutno ďives Romengero hin vrama, kana šaj rodas oda, so amen sthovel jekhetanes, na oda, so amen rozthovel; redaktorka Mecem-u pre Rómsky národnostný magazín So vakeres pre STV2; vedúca rozhlasového vysielania Mecem-u pre Rómske národnostné vysielanie (Slovenský rozhlas – rádio Patria Košice).

Článok bol pôvodne uverejnený 8. 4. 2010.

Jedna odpoveď na “Medzinárodný deň Rómov”

Novinár Jindřich Šídlo:

„Dnes je Pamätný deň rómskeho holokaustu, 78. výročie likvidácie cigánskeho tábora v Osvienčime. Deväťdesiat percent českých Rómov počas holokaustu zomrelo. Takže dnes bude určite vystupovať jeden český politik za druhým, pripomínať to a varovať pred opakovaním.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *