Kategórie
Tlačové správy

Na projekty cezhraničnej spolupráce s Poľskom pôjde 130 miliónov eur

Cezhraničná spolupráca Slovenska a Poľska už má svoj nový finančný rámec.

Vláda 22. marca 2022 schválila program Interreg VI-A Poľsko – Slovensko na nové programové obdobie 2021 – 2027. Z rozpočtu programu vo výške takmer 130 miliónov eur za zdroj EFRR sa budú financovať projekty, ktoré zvýšia kvalitu života v slovensko-poľskom pohraničí. Úlohu národného orgánu v programe plní Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

„Dobré vzťahy so susedmi sú základom stability, prosperity a mieru v Európe. Preto EÚ zriadila osobitné programy Interreg, z ktorých financuje cezhraničnú spoluprácu medzi členskými krajinami. 22. marca vláda schválila program spolupráce Slovenska s Poľskom. Z rozpočtu takmer 130 miliónov eur za zdroj ERDF budeme v nasledujúcich rokoch financovať projekty, ktoré zlepšia život ľudí v pohraničí, podporia turizmus, prinesú lepšie dopravné spojenie medzi oboma krajinami,“ uviedla vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

„Program Interreg Poľsko – Slovensko je tak prvým programom, ktorý má schválený finančný rámec na obdobie rokov 2021 – 2027. Postupne budú nasledovať programy cezhraničnej spolupráce s Českom, Rakúskom, Maďarskom a Ukrajinou a, samozrejme, aj hlavný 13-miliardový eurofondový Program Slovensko, o ktorom práve rokujeme s Európskou komisiou,“ doplnila Remišová.

Cieľom programu Interreg PL – SK je prostredníctvom podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vytvárať priaznivé podmienky pre lepšie cezhraničné väzby a zvýšiť atraktívnosť prihraničného regiónu pre obyvateľov i návštevníkov.

Pre programové obdobie 2021 – 2027 boli vybrané štyri najdôležitejšie oblasti spolupráce medzi Slovenskom a Poľskom:

  1. životné prostredie,
  2. kultúrne a prírodné dedičstvo a cestovný ruch,
  3. doprava a komunikácie,
  4. spolupráca inštitúcií a obyvateľov pohraničia.

„S Poľskom nás spája spoločná krásna príroda, či už ide napríklad o Vysoké Tatry alebo Národný park Poloniny, ale aj rovnaké problémy v ochrane prírody, kultúrneho dedičstva. Je tu tiež obmedzené dopravné prepojenie, ktoré je hlavnou prekážkou väčšieho rozvoja cezhraničného turizmu. Práve do týchto oblastí budeme investovať v nasledujúcich rokoch z programu Interreg,“ dodala Remišová.

V rámci životného prostredia sa bude podporovať hlavne adaptácia na zmenu klímy, prevencia rizík katastrof, ochrana prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach.

Územie, ktoré sa rozprestiera na oboch stranách Karpát, má rozlohu viac ako 39 000 km². Do programového územia patrí: na slovenskej strane Žilinský a Prešovský samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves; na poľskej strane krosniansky, przemyský, nowosądecký, osvienčimský a bielsky okres, a taktiež okresy Pszczyna, Rzeszów a okres Myślenice.

V rámci programového obdobia 2014 – 2020 sa do cezhraničnej spolupráce Slovenska a Poľska investovalo spolu 170 miliónov eur, z toho išlo približne 81 miliónov eur na projekty na Slovensku. Spolu sa zrealizovalo alebo ešte stále realizuje 91 väčších projektov a 436 mikroprojektov.

Jedným z nich je napríklad Trasa valašskej kultúry, ktorá mapuje históriu pastierstva a jeho dedičstvo. Náučný chodník otvára nové spoločné príležitosti pre rozvoj valašskej kultúry, napríklad prostredníctvom remeselníckych dielní, kultúrnych podujatí či výroby syra.

Unikátnym a jedinečným projektom sú Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia. Projekt bol finalistom súťaže RegioStars Awards 2018 a bol vybraný Európskou komisiou ako jeden z 21 finalistov spomedzi niekoľko stoviek projektov z celej Európy, ktoré súperili v súťaži o najoriginálnejšie projekty podporené z európskych fondov. V tieni Tatier už tisíce rokov rastú podhalské rašeliniská a vytvárajú svojráznu unikátnu krajinu borín a močarísk. Tento najväčší cezhraničný komplex rašelinísk v Karpatoch sa rozprestiera na juhu Malopoľska a na severe Žilinského kraja. Je to veľmi vzácny prírodný biotop, ktorý je domovom pre mnohé chránené druhy zvierat, rastlín a hmyzu.

Vďaka ďalšiemu projektu – Cesty okolo Tatier – sa na tomto pohraničí z programu Interreg Poľsko – Slovensko vybudovalo viac ako 150 z celkovo plánovaných 250 km cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás. Trasa vedie historicko-kultúrnymi krajinami okolo Tatier od Podhradia, cez Spiš, Liptov až po Oravu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *