Kategórie
Knihy

Kniha pre deti (aj rodičov): Najznámejšie experimenty v psychológii

Žijeme v časoch, keď zisťujeme dôležitosť duševného zdravia a azda viac oceňujeme prácu psychológov aj vedcov venujúcich sa ľudskej duši.

Najznámejšie experimenty v psychológii

Do propagácie tohto vedného odboru sa intenzívne zapája aj Ústav experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., ktorý sa svojimi aktivitami snaží priblížiť psychológiu nielen dospelej populácii, ale aj deťom. Tesne pred vydaním je kniha prof. PhDr. Viery Bačovej, DrSc., Najznámejšie experimenty v psychológii. Ide o tretiu knihu edície Veda pre deti.

Spropagovať či popularizovať psychológiu u detí sa na prvý pohľad zdá ako ťažší oriešok? Aké boli vaše pohnútky?

„Keď moji kolegovia vydali prvú knižku pre deti Klikal som a čítal som (spomínaná edícia Veda pre deti – pozn. red.), samozrejme som si ju pozrela a vysoko ocenila. Ale ako vedkyňa usilujúca o presnosť som ich upozornila na niektoré maličké nedostatky, napr. v zozname literatúry. Zareagovali veľmi tvorivo a navrhli mi, aby som sa podieľala na ďalšej knihe pre deti, ktorú plánovali napísať. Chvíľu som rozmýšľala, ale potom som si povedala, že knižku pre deti som zatiaľ ešte nepísala, takže je najvyšší čas tak urobiť.“

Kniha má názov »Najznámejšie experimenty v psychológii«. Čo si po tým máme predstaviť? Predsa len – slovo „experiment“ je dosť vedecké, ale aj tajomné.

„Asi každá veda má svoj ‚zlatý fond‘, čím sa označujú výskumy, ktoré sú mimoriadne zaujímavé, zrozumiteľné a prinášajú prekvapivé zistenia. Odkrývajú veci, ktoré si v každodennom živote nie vždy uvedomujeme. Psychológia navyše skúma ‚záhady‘ ľudskej mysle a konania. Napríklad experimenty, ktoré sa stali v psychológii veľmi známymi, odhalili, že ľudia v istých okolnostiach reagujú a konajú inak, než si to o sebe myslia.“

Je určená len deťom alebo sa v nej nájdu aj rodičia?

„Bola by som veľmi rada, keby túto knihu čítali deti a rodičia spolu. A keby ich inšpirovala k opakovaným rozhovorom, ako a prečo sa ľudia správajú tak, ako sa správajú. Čím viac budeme chápať a hovoriť o svojich pocitoch a správaní, a pocitoch a správaní iných ľudí, tým menej nedorozumení a viac tolerancie bude medzi nami. Keď sa o tom budú deti a dospelí rozprávať spolu, je to pridaný prínos knihy.“

Váš ústav sa podieľal aj na už spomínanej prvej knihe zo série – »Klikal som a čítal som«. Venovala sa téme kritického myslenia. Zrozumiteľnou formou deťom vysvetľovala rôzne omyly pri myslení, ktorých sa môžeme dopúšťať a tiež manipulácie druhých ľudí, rovnako aj ako si môžeme informácie overovať. Ohlasy boli zrejme pozitívne, ak ste sa v ústave rozhodli pre ďalšiu.

„Ja som sa všade stretla len so samými pozitívnymi ohlasmi.“

Je ťažké písať pre deti?

„Ako pre koho (úsmev). Keď som svojmu spoluautorovi a ilustrátorovi knihy posielala prvé verzie svojich „kapitol“, bola som veľmi hrdá na to, ako píšem ‚detskou rečou‘. Až po jeho úpravách mojich textov som uvidela, ako som sa mýlila. Moje texty obsahovali výrazy ako ‚semiprojektívny test osobnosti‘, ‚testovanie hypotézy‘ a podobne. Keď niekto celý život píše len odborné texty, potrebuje sa odpútať od akademického jazyka. V tom mi bol neoceniteľnou pomocou pán Ján Kurinec. Aj vďaka nemu sa pre mňa stalo písanie tejto knižky peknou a radostnou skúsenosťou. Som veľmi rada za túto spoluprácu a dúfam, že sa tieto pozitívne emócie pretavili aj do obsahu knižky.“

Vydanie tejto knihy môže podporiť aj široká verejnosť. Zostáva málo na to, aby bola kampaň úspešná…

Dúfam, že sa kampaň skončí úspešne (úsmev).


Spracovala: Andrea Nozdrovická, SAV.
Foto: StartLab.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *