Kategórie
Tlačové správy

Štatutárni zástupcovia ústavov a centier SAV vyzývajú poslanca NR SR Ľuboša Blahu, aby okamžite ukončil svoje pôsobenie v akadémii

Slovenská akadémia vied verná svojmu humanitnému poslaniu je znepokojená nárastom netolerancie a agresivity v našej spoločnosti, javom, ktorý sa spočiatku rodí v znevažujúcich slovách a cez podnecovanie k nenávisti prerastá až k reálnym fyzickým atakom.

Slovenská akadémia vied
Slovenská akadémia vied.

Predstavitelia SAV sa od takýchto prejavov dištancujú a dôrazne ich odsudzujú, a to aj v prípadoch, ak sa takéhoto konania dopúšťajú v rámci svojich mimopracovných aktivít jej zamestnanci. Akadémia v tejto súvislosti dnes na svojej webovej stránke zverejnila vyhlásenie, ktoré podporuje väčšina štatutárnych zástupcov vedeckých pracovísk SAV.

Vyhlásenie uvádzame v plnom znení:

Výzva štatutárnych zástupcov ústavov a centier SAV

My, predstavitelia vedeckých ústavov a centier SAV, chrániac dobré meno SAV, ktorá patrí k najdôveryhodnejším inštitúciám na Slovensku, uvedomujúc si úlohu vedy a vedcov v spoločnosti, ktorí majú prispievať k tolerantnej, slušnej a inovatívnej spoločnosti, ctiac si slobodu a demokraciu, odmietajúc akékoľvek prejavy netolerancie či nenávisti, pripomínajúc historickú skúsenosť, že extrémistické a nenávistné postoje sú spôsobilé postupne narúšať demokratický politický systém a nahradiť ho systémom diktatúry, vyzývame Mgr. PhDr. Ľuboša Blahu, PhD., pracovníka Ústavu politických vied SAV, v. v. i., ktorý opakovane a hrubo nerešpektuje etické štandardy vedca, zneužíva slobodu prejavu, aby okamžite ukončil svoje pôsobenie v SAV.

Pripomíname, že uvedený kolega bol opakovane upozorňovaný na svoje nevhodné správanie. Bez akejkoľvek sebareflexie dotyčného. Plne stojíme za vyjadreniami Etickej komisie SAV, ktorá okrem iného k jeho správaniu konštatovala:

„Postavenie vedca sa viaže na istú zodpovednosť vyplývajúcu z členstva v akademickej komunite. Tejto zodpovednosti sa nemožno zbaviť ani pri paralelnom výkone inej funkcie/iného povolania. Člen akademickej obce musí primerane zachovávať isté štandardy správania aj v prípade výkonu neakademickej funkcie. Vo všeobecnosti možno legitímne očakávať, že vedec bude politickú diskusiu kultivovať, nie degradovať.“


Foto: Katarína Gáliková, Slovenská akadémia vied.

Jedna odpoveď na “Štatutárni zástupcovia ústavov a centier SAV vyzývajú poslanca NR SR Ľuboša Blahu, aby okamžite ukončil svoje pôsobenie v akadémii”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *