Kategórie
Humanizmus

Prečo darovať 2 % z dane pre Nadáciu Kia Slovakia?

Možnosť asignovať 2 % dane z príjmu fyzických a právnických osôb je unikátnym mechanizmom podpory mimovládnych organizácií, pričom poskytovateľovi dáva možnosť rozhodnúť sa o spôsobe poskytnutia časti daní, ktorá by inak skončila v štátnom rozpočte.

Nadácia Kia Slovakia

Ak neviete komu darovať 2 % z dane, pozrite sa vo svojom okolí, či neexistuje organizácia, ktorá by vaše 2 % privítala. Aktuálny zoznam subjektov oprávnených prijať podiel zaplatenej dane nájdete v zozname uverejnenom Notárskou komorou.

Nadácia Kia Slovakia premení vaše 2 % na projekty na podporu vzdelávania, zdravia, športu a mobility v žilinskom regióne.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

Srdce (emotikon)

Ako podporiť Nadáciu Kia Slovakia?

  1. Formou peňažného daru – peňažný dar možno zaslať priamo na účet Nadácie Kia Slovakia (IBAN: SK51 0200 0000 0032 7639 6353).
  2. Darovaním 2 % z daňovej povinnosti fyzických alebo právnických osôb – vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane podáva daňovník na tlačivách platných na príslušné zdaňovacie obdobie:

    Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

    Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

    Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

Ďalšie vzory pre tlačivá nájdete na stránke Nadácie Kia Slovakia.

IČO:42349826
Právna forma:NADÁCIA
Obchodné meno (názov):NADÁCIA KIA SLOVAKIA
Sídlo – Ulica:SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO
Súpisné/orientačné číslo:1282/1
PSČ:01301
Obec:TEPLIČKA NAD VÁHOM
Nadácia Kia Slovakia
Nadácia Kia Slovakia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *