Kategórie
Humanizmus

Linka detskej istoty oslavuje 26 rokov svojej existencie a fungovania

Tel. č. 116 111 – 24/7 non-stop, bezplatne a anonymne pre celé Slovensko online: čet na www.ldi.sk a e-mail: 116111@ldi.sk.

Linka detskej istoty

Riaditeľka Linky detskej istoty, Ing. Eva Dzurindová povedala:

„Dnes si pripomíname vznik Linky detskej istoty (LDI), presne pred 26 rokmi zazvonil na našej Linke prvý telefonát a odvtedy nám na Linke telefóny zvonia stále – vo dne aj v noci. Už pri vzniku Linky detskej istoty sa jej základným poslaním stalo dodržiavanie práv dieťaťa, ich podpora a presadzovanie – tak ako sú zakotvené v Dohovore o právach dieťaťa, ktorým je, okrem iného, garantované, že dieťa je subjektom a nositeľom svojich práv. Víziou Linky detskej istoty je ‚Plnohodnotný detský svet v spoločnosti, ktorá ho rešpektuje, spoluvytvára a podporuje.‘ LDI vidí aj naďalej ťažisko svojej práce v podpore a ochrane práv detí a mladých ľudí, v zlepšovaní kvality ich života formou vytvorenia bezbariérového ľahko dostupného komunikačného priestoru, poskytovania informácií, prevencie či krízovej intervencie a dištančného psychologického a sociálneho poradenstva v momente, keď to potrebujú, ako i v participácii na zlepšovaní duševného zdravia detí a mladých ľudí poskytovaním odborných intervencií.“

Psychologička, odborná garantka a jedna zo zakladateliek LDI, PhDr. Katarína Trlicová sa vyjadrila:

„Každoročne sú to desaťtisíce detí a mladých ľudí, ktorí na Linke detskej istoty nachádzajú istotu, že ich niekto vypočuje, plne akceptuje a poradí im. I keď začiatky neboli ľahké, môžeme konštatovať, že Linka pre deti a mládež, bez prerušenia už od roku 1996 plní stále svoje poslanie pre Slovenské deti a mládež. Od začiatku až po súčasnosť na Linke pracujú ľudia, ktorí citlivo vnímajú svet detí a mladých ľudí, jeho potreby a problémy. Odborný tím psychológov, sociálnych pracovníkov a špeciálnych pedagógov dáva záruku pre kvalitnú komunikačno-poradenskú službu. Spoločenská klíma na celom svete poukazuje, že dištančný kontakt s odborníkom a dištančná forma pomoci, sú dôležitou súčasťou poradenských služieb hlavne pre deti a mládež. Preto aj aktuálne veľmi citlivo vnímame negatívny vplyv, už bezmála dvojročnej pandemickej situácie, hlavne na svet detí a mládeže. Vzhľadom na túto realitu si uvedomujeme ešte väčšiu zodpovednosť a potrebu byť na príjme a pripravení pre každé dieťa či mladého človeka, ktorí sa na nás obrátia.“

Programová riaditeľka LDI, Mgr. Táňa Ivanič Rybanská vysvetľuje:

Najčastejšou otázkou, ktorú dostávame od masmédií a verejnosti je: S čím všetkým sa na Linku, deti a mladí ľudia obracajú? Krátka odpoveď znie: Skutočne so všetkým! Ak to rozviniem, tak žiadna téma, otázka, názor, situácia či problém dieťaťa alebo mladého človeka – nie sú na Linke zľahčované a ani sa nepovažujú za menej dôležité, práve naopak, každý je prijatý, akceptovaný a vypočutý, každý má právo vyjadriť svoj názor, dostane priestor komunikovať a pomáhame mu spoločne s ním hľadať riešenia. Chceme preto povzbudiť všetky deti a mladých ľudí k tomu, aby sa na Linku 116 111 – s dôverou obrátili vždy, keď to potrebujú. Ak sa niekto cíti osamelý, ak sa niekto potrebuje porozprávať, ak je niekomu ťažko alebo smutno, ak sa niekto niečoho obáva, ak niekto prežíva stres, strach či úzkosť, ak sa niekto nevie rozhodnúť, alebo nevie riešiť nejakú situáciu, ak mu niekto ubližuje, alebo ho šikanuje, vyhráža sa mu alebo ho ohrozuje, ak porušuje niekto jeho práva, ak stratil niekoho blízkeho, ak má niekto problém s kamarátmi či priateľmi, ak sa niekomu nedarí v láske, ak má problém v škole alebo v rodine, ak niekomu rodičia alebo kamaráti nerozumejú, alebo ak sa obáva ich reakcie na niečo, ak niečo nezvláda, ak má starosť o niekoho iného a chce mu pomôcť… takéto a mnohé ďalšie témy zaznievajú u nás na Linke denno-denne.“

Najčastejšie otázky o službách LDI, ktoré dostávame od detí a mladých ľudí sú: Čo sa bude diať keď zavolám/napíšem na Linku? Musím povedať svoje meno a kde bývam? Poviete niekomu o tom, s čím sa vám zdôverím? Keď vám chcem zavolať/napísať, musím mať iba vážny problém, alebo môžem hovoriť o čomkoľvek? Bude ma hovor na Linku niečo stáť? Kedy môžem na Linku volať, četovať a písať? Je lepšie zavolať alebo napísať? Kto je na druhej strane Linky? Môžem sa vám ozvať aj viackrát?“

Odpovede LDI na tieto otázky detí a mladých ľudí sú:

 • Na Linke budete mať priestor a dostatok času porozprávať sa o tom, o čom potrebujete a chcete, budete prijatí bez posudzovania, kritizovania, čí zľahčovania vášho problému (situácie, témy), preberieme spoločne rôzne možnosti riešenia a vy sa rozhodnete, ktorú si vyberiete.
 • Volajúci na Linku 116 111 nemusí povedať ani svoje meno ani odkiaľ volá. Hovory (čety, e-maily) na Linku sú dôverné a nie sú zaznamenávané. Naša Linka sa nedelí s nikým o informácie, s ktorými sa nám zdôveríte, iba vtedy, ak by bol váš alebo niekoho život v priamom ohrození, by sa to mohlo zmeniť.
 • Zavolať na Linku môžete s čímkoľvek, radi vás vypočujeme a porozprávame sa s vami na akúkoľvek tému a poviete nám iba toľko – koľko sami budete chcieť.
 • Hovor na Linku 116 111 je úplne bezplatný – dovoláte sa zadarmo z každej telefonickej siete i z pevnej linky z celého územia Slovenska.
 • Každý uprednostňuje inú formu komunikácie, volať na Linku pre deti a mladých ľudí môžete kedykoľvek: 365 dní v roku, cez týždeň aj cez víkendy, aj počas všetkých sviatkov – 24/7 non-stop – je to najrýchlejšie spojenie, ak sa vám však lepšie komunikuje písomne, četovať s nami môžete každý deň medzi 18.00 – 22.00 h na www.ldi.sk a e-mail môžete napísať kedykoľvek na 116111@ldi.sk – odpoveď by mala prísť do 48 hodín.
 • Na Linke sú poradkyne a poradcovia, ktorí sú odborne pripravení porozprávať sa s vami a poradiť.
 • Niektorí sú mladší, niektorí starší, ale odborné skúsenosti majú všetci a hlavne sú vždy pripravení každého vypočuť a spolu s ním hľadať možné riešenia.
 • Volať, písať alebo četovať môžete aj opakovane – vždy, keď to budete potrebovať.

Zaujímavé fakty o LDI:

 • Pôsobnosť LDI: 24/7 non-stop, bezplatne, anonymne, pre celú Slovenskú republiku
 • 26 rokov skúseností a odborného dištančného poradenstva v prospech detí a mladých ľudí
 • Spolu viac ako 3 milióny kontaktov – každoročne viac ako 100 000 kontaktov
 • Približne 800 poradcov a poradkýň z pomáhajúcich profesií získalo na LDI odbornú prax
 • Poskytujeme služby pre deti a mládež ako i pre dospelých, kontaktujúcich nás v záujme detí
 • Dve medzinárodne harmonizované telefónne čísla sociálneho významu pre SR – prevádzkuje práve LDI: 116 111 Linka pomoci pre deti a mladých ľudí a 116 000 Linka pre hľadané deti
 • Četové poradenstvo LDI cez 8 webových stránok, napríklad www.ldi.sk, www.pomoc.sk, www.odpisemeti.sk
 • E-mailové poradenstvo LDI cez: 116111@ldi.sk a potrebujem@pomoc.sk
 • LDI prevádzkuje aj dve poradne pre dospelých: Sociálno-právne a psychologické poradenstvo
 • Tím 60 odborníkov: psychológovia, sociálni pracovníci, špeciálni a liečební pedagógovia atď.
 • LDI je odborne garantovaná a dodržuje medzinárodné štandardy kvality
 • Najviac kontaktov je telefonických a 71 % volajúcich je vo veku 12 – 18 rokov

Posolstvo LDI je jasne zadefinované:

SME TU PRE VÁS – VŽDY, KEĎ TO POTREBUJETE!


V roku 2021 mohla LDI poskytovať svoje služby vďaka podpore našich partnerov:

Partneri LDI

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *