Kategórie
Tlačové správy

V partnerskom dialógu pri príprave čerpania nových eurofondov patrí Slovensko k najlepším

Prieskum mimovládnych organizácií CEE Bankwatch ocenil zapájanie odbornej aj laickej verejnosti do prípravy Partnerskej dohody a Programu Slovensko.

Slovensko si v príprave na čerpanie nových eurofondov počína veľmi dobre. Do prípravy Partnerskej dohody, ktorá je popri Programe Slovensko hlavným strategickým dokumentom na nové programové obdobie, výrazne zapájame všetkých kľúčových aktérov. Potvrdil to prieskum siete mimovládnych organizácií CEE Bankwatch, ktorý zisťoval kvalitu spolupráce s environmentálnymi mimovládnymi organizáciami v členských štátoch Európskej únie.

„Príprava čerpania nových eurofondov, z ktorých Slovensko na roky 2021 – 2027 dostane 13 miliárd eur, je pre nás veľkou výzvou. Európska komisia zaviazala všetky členské štáty, aby do procesu zapájali čo najviac partnerov, ktorí majú k čerpaniu eurofondov čo povedať. Nie každej krajine sa v tomto smere darí, Slovensko však v európskom hodnotení obstálo veľmi dobre. Do Národnej konzultácie k Partnerskej dohode sme zapojili stovky aktérov – od ministerstiev, úradov, samospráv podnikateľov, akademickú obec až po mimovládne organizácie a verejnosť. Bolo to vôbec po prvý raz v histórii Slovenska, keď sa strategický investičný plán pre eurofondy netvoril niekde od stola, ale za spoluúčasti partnerov. Podľa prieskumu medzinárodnej siete CEE Bankwatch to Slovensko zvládlo veľmi dobre,“ povedala vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová, ktorej rezort zastrešuje prípravu Partnerskej dohody a Programu Slovensko.

Tieto strategické dokumenty upravujú a určujú spôsob, ako bude Slovensko čerpať nové eurofondy.

Ako sa členským krajinám darí viesť dialóg s partnermi v oblasti životného prostredia, zisťovala medzinárodná sieť CEE Bankwatch, ktorá oslovila environmentálne mimovládne organizácie z 11 členských krajín (Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Estónsko, Nemecko, Maďarsko, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.) Slovensko podľa výsledkov prieskumu obstálo pri príprave Partnerskej dohody na výbornú a získalo najvyššie hodnotenie.

Pozri: Výsledky prieskumu.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zorganizovalo spolu šesť kôl Národnej konzultácie k Partnerskej dohode, v rámci ktorej bolo aj samostatné kolo k politickému cieľu 2 – Zelenšia Európa.

„Na historicky prvej Národnej konzultácii k eurofondom sa zúčastnilo okolo 1 100 zástupcov odbornej a laickej verejnosti, od ktorých sme dostali stovky pripomienok a veľkú časť z nich sme zohľadnili pri finalizácii textu Partnerskej dohody,“ doplnila ministerka investícií.

Podobný participatívny prístup ministerstvo investícií zaviedlo aj pri príprave Programu Slovensko. Vlani rozbehlo prvé kolá workshopov v rámci konzultácií s jednotlivými partnermi. Už pri tomto prvom kole partnerského dialógu získalo MIRRI SR počas 13 workshopov viac ako 800 podnetov na zlepšenie operačného programu, z ktorých viac ako tretinu zapracovalo do jeho návrhu.

„Eurofondy nemôžu byť biznis alebo nástroj ako prelievať verejné financie na kontá oligarchov. Tá doba sa skončila s nástupom vlády v marci 2020. Eurofondy musia slúžiť na zlepšovanie života ľudí na Slovensku, preto počúvame partnerov priamo z terénu, v regiónoch, lebo oni najlepšie vedia, kde sú problémy a kam treba investovať,“ dodala Veronika Remišová.

V júni 2021 MIRRI SR zaslalo prvotný návrh Programu Slovensko Európskej komisii. V septembri a októbri prebehli workshopy k piatim cieľom politiky. V decembri ministerstvo investícií poslalo návrh Programu Slovensko i Partnerskej dohody Európskej komisii, s ktorou o dokumentoch vedie náročné rokovania o investičných prioritách. Formálne schválenie Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 a Programu Slovensko sa očakáva v prvom polroku 2022.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *