Kategórie
Tlačové správy

Ako sa dezinterpretujú čísla o vedľajších účinkoch z českého SÚKL alebo amerického VAERS

Pri diskusii o vedľajších účinkoch očkovania sú často citované čísla z rôznych zahraničných databáz, ako je americký VAERS, európska EudraVigilence alebo český SÚKL, a porovnávajú sa s našimi číslami o hlásených vedľajších účinkoch alebo úmrtiach súvisiacich s očkovaním.

Ilustračný obrázok vírusu SARS-CoV-2 (the Centers for Disease Control and Prevention – CDC)
Ilustračný obrázok vírusu SARS-CoV-2 (the Centers for Disease Control and Prevention – CDC).

Všetky tieto databázy uvádzajú na svojich stránkach dôležité upozornenie, že v nich zaznamenané hlásenia sú podozrenia o vedľajších účinkoch, nie preukázané vedľajšie účinky.

Z webu českého SÚKL:

„Všechna hlášení jsou pouhými podezřeními, nikoliv prokázanými nežádoucími účinky vakcín. Mezi vakcínami a reakcemi může existovat jen časová souvislost bez jakékoliv příčinné souvislosti. Mohou být také nahlášeny nežádoucí účinky, které nejsou správně pojmenovány.“

Inak povedané, v týchto databázach je preklopené všetko, čo im ľudia poslali bez ohľadu na to, či to skutočne súvisí alebo nesúvisí s očkovaním. Je preto chyba interpretovať všetky tieto hlásenia ako vedľajšie účinky vakcín.

Prečo na Slovensku evidujeme menej úmrtí súvisiacich s očkovaním ako v ČR

Slovenský ŠÚKL eviduje 7 úmrtí s možným súvisom s očkovaním. Český SÚKL eviduje až 148 podozrení na úmrtia spôsobené vedľajšími účinkami očkovania. Ako vysvetliť tento nepomer?

Ide o dve rôzne veci. V ČR evidujú a medializujú celkový počet podozrení na úmrtia spôsobených očkovaním. Náš ŠÚKL medializuje iba úmrtia, pri ktorých bol potvrdený možný kauzálny súvis s očkovaním na základe pitvy a odborného posúdenia.

Skutočnú odpoveď o vedľajších účinkoch spojených s očkovaním dávajú klinické štúdie. Všetky schválené vakcíny prešli tromi fázami klinického skúšania. Aktuálne prebieha fáza monitoringu po uvedení na trh, na základe ktorého už bol niekoľkokrát aktualizovaných príbalový leták, keď sa odhalili veľmi zriedkavé prípady vedľajších účinkov, na ktoré sa neprišlo v prvých troch fázach klinického skúšania.

Bezpečnosť schválených vakcín bola opakovane vyhodnocovaná a potvrdená mnohými liekovými agentúrami a inštitúciami z rôznych krajín z celého sveta. Všetky vyspelé krajiny očkujú proti covidu a snažia sa dosiahnuť čo najvyššiu mieru zaočkovanosti.

Krajiny, ktoré majú vysokú mieru zaočkovanosti, majú menej úmrtí na covid a menej celkových nadmerných úmrtí, ako krajiny s nízkou mierou zaočkovanosti.

Je to preto, že ľudia vo veľkom umierajú na covid, nie na očkovanie. Zle interpretované štatistiky zo zahraničných databáz na tom nič nemenia. Očkovanie chráni pred úmrtím a ťažkým priebehom.

Tejto téme sa podrobne venoval novinár z Denníka N Otakár Horák v článku V Česku vinou očkovania nezomrelo 148 ľudí, v EÚ vakcínam nepodľahli desaťtisíce. Čo naozaj hovoria databázy o nežiaducich účinkoch?

VAERS

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *