Kategórie
Tlačové správy

Pre veľký záujem dávame na zelenšie a zdravšie mestá ďalších 13 miliónov eur

V priebehu roka 2021 MIRRI SR na podporu verejnej zelene vyčlenilo vyše 30 miliónov eur.

Pokračujeme v podpore zelenších a zdravších miest. Po úspechu vlaňajšej jarnej výzvy vo výške 17 miliónov eur, ktoré išli na podporu verejnej zelene v mestách a mestských oblastiach, vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v závere roka 2021 novú, rovnako zameranú výzvu. V rámci protikrízového eurofondového balíka REACT-EU v nej z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) rozdelí takmer 13,3 milióna eur.

„Teší ma, že v uplynulom roku sme mohli vyčleniť spolu viac ako 30 miliónov eur na projekty, vďaka ktorým sa naše mestá stanú zelenšie, zdravšie a príjemnejšie na život. Tak ako v marcovej výzve, aj tento raz budú môcť mestá vďaka eurofondom vybudovať a obnovovať svoje mestské parky, zelené protihlukové steny, alebo tiež revitalizovať zelené vnútrobloky na sídliskách,“ povedala vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

Hlavným zámerom výzvy, ktoré je určená pre celé Slovensko, je podporiť rozvoj verejnej zelene nevyhnutný pre zlepšenie životného prostredia v mestách.

Podporené budú napríklad tieto aktivity:

  • opatrenia na zníženie hluku (protihlukové steny a bariéry)
  • budovanie krajinných prvkov (malé vodné plochy a toky, živé ploty)
  • budovanie mestských prvkov (parky, zelené steny a strechy)
  • podpora biodiverzity (zelené koridory pozdĺž cyklotrás, aleje, živé ploty)
  • rozvoj zelene oddeľujúcej obytné zóny od priemyselných, komerčných a dopravných zón
  • zavedenie zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu
  • budovanie dažďových nádrží a ochladzovacie koridory
  • regenerácia vnútroblokov sídlisk v duchu ekologických princípov

Projekty môžu byť plánované pre verejné priestory a tiež pre verejné priestory s režimom kontroly vstupu, ako sú školské a športové areály, areály nemocníc, botanických a zoologických záhrad a podobne. O podporu z výzvy sa môžu uchádzať obce a mestá, kraje, organizácie štátnej správy, vysoké školy, mimovládne organizácie, ale aj spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Národná diaľničná spoločnosť a Slovenská správa ciest.

Najnovšia výzva je v poradí už treťou výzvou z programu IROP v aktuálnom programovom období, ktorá je zameraná na rozvoj verejnej zelene v mestách a v mestských oblastiach.

Z prvej vyhlásenej od marca 2017 do apríla 2020 sa 35 miliónov z eurofondov rozdelilo medzi 121 projektov. Do druhej 17-miliónovej výzvy vyhlásenej od marca do júla minulého roka prišlo 158 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovom objeme viac ako 71 miliónov eur. Jednotlivé projekty sú ešte vo fáze vyhodnocovania.

Výzvu nájdete na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Jedna odpoveď na “Pre veľký záujem dávame na zelenšie a zdravšie mestá ďalších 13 miliónov eur”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *