Kategórie
Humanizmus

Pomoc existuje

Kontakty na linky pomoci.

Linka dôvery Nezábudka, ktorú prevádzkuje Liga za duševné zdravie SR.

Tel. číslo: 0800 800 566 – non-stop, bezplatne, anonymne.

Ocitli ste sa v psychicky náročnej životnej situácii vy alebo niekto blízky? Prežívate akútnu krízu a dlhodobý tlak sa pre vás stáva psychicky neúnosný? Trápia vás depresívne nálady, úzkosť, myslíte na najhoršie? Náš tím profesionálov s dlhoročnou praxou je tu pre vás 24 hodín denne. Vyhľadať pomoc nie je prejavom zlyhania a slabosti, naopak, je to prejavom sily človeka, postarať sa o seba či svojich blízkych.


Národná linka pre ženy zažívajúce násilie

Tel. číslo: 0800 212 212 – non stop, bezplatne.

Potrebujete pomoc? Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie, je zároveň miestom prvého kontaktu, kde sú ženám poskytnuté všetky dôležité informácie o násilí páchanom na ženách, najmä o násilí v blízkych vzťahoch. Poradkyne odpovedajú taktiež na základné otázky týkajúce sa právnej pomoci a asistujú ženám pri hľadaní ďalšej pomoci v jej regióne.


Senior linka

Tel. č.: 0800 172 500 – non-stop.

Poskytovanie bezplatného poradenstva a pomoci starším občanom v rizikových životných situáciách a pri ochrane ich práv. Pôsobnosť linky je celoslovenská.


Linka pomoci obetiam

Tel. č.: 0944 254 405 (TT) non-stop 24/7 – linka prístupná z celého územia SR.
Tel. č.: 0850 111 321 (SVK) non stop 24/7 – linka prístupná z celého územia SR.
E-mail: linka@pomocobetiam.sk.

Informuje o službách pre obete a o prístupe k nim. Obete trestných činov potrebujú rešpekt, ochranu, informácie, odškodnenie.


Linka detskej istoty (LDI)

Tel. č.: 116 111 – Linka pomoci pre deti a mladých ľudí – 24/7 non-stop, bezplatne, anonymne pre celé Slovensko.
Tel. č.: 116 000 – Linka pre hľadané deti – 24/7 non-stop, bezplatne, anonymne pre celé Slovensko.

On-line poradne LDI:
– četové poradne: www.ldi.sk, www.pomoc.sk, www.odpisemeti.sk, www.zodpovedne.sk, www.nezavislost.sk, www.kybersikanovanie.sk, www.ovce.sk
– e-mailové poradne: 116111@ldi.sk a potrebujem@pomoc.sk

Poradne pre dospelých volajúcich v záujme dieťaťa: Sociálno-právna poradňa LDI a Psychologická poradňa LDI pre rodičov, príbuzných, učiteľov, školských psychológov, vychovávateľov a ďalších pracovníkov s deťmi a mládežou. Sú tu pre vás, vždy keď to potrebujete!


Linka detskej dôvery

Telefonická poradňa pre deti a rodičov: 0907 401 749 (každý pracovný deň od 8.00 do 20.00 h).
Internetová poradňa: e-mail odkazy@linkadeti.sk.
Rovesnícka poradňa a četová poradňa.
Skype meno: linkadeti (len hlasové služby, bez web kamery).

Linka, ktorá má uši pre všetky deti…


IPčko.sk

Internetová linka dôvery pre mladých, ktorá poskytuje psychologickú pomoc non-stop, bezplatne, anonymne prostredníctvom chatu a e-mailu: poradna@ipcko.sk.

Ocitli ste sa v kríze alebo pociťujete psychické ťažkosti v súvislosti s pandémiou COVID-19?

Krízová linka pomoci – tel. č. 0800 500 333 non-stop, e-mailová poradňa: poradna@ipcko.sk,
chatová poradňa a videoporadňa.

Dobrá linka – psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením.

E-mailová poradňa, chatová poradňa a videoporadňa.


Národná linka na pomoc deťom v ohrození

Četová poradňa: non-stop,
e-mailová poradňa: pomoc@viacakonick.gov.sk a mobilná aplikácia.

Národná linka na pomoc deťom v ohrození, ktoré sa ocitli v núdzi a nevedia, kde majú hľadať pomoc.

Si pre nás viac ako ni(c)k.


Bezplatná telefonická linka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny:
tel. č. 0800 191 222. Viac informácií na: www.upsvr.gov.sk.


Aliancia žien Slovenska

Krízová linka: tel. č. 0903 519 550 non-stop.
Kontakt na poradenské centrum v Trenčíne: 0907 242 778.
Kontakt na poradenské centrum v Trnave: 0948 388 152.

Venuje sa aj konkrétnej práci proti násiliu na ženách. Poskytuje krízové sociálno-právne poradenstvo (non-stop SOS linka), psychologickú a právnu pomoc. Zaoberá sa aj legislatívnymi aspektmi násilia páchaného na ženách.


Linka nádeje

Tel. č.: 055/ 644 1155 a tel. č. 055/ 622 2323 (po – št: od 8.00 do 19.30 h, v piatok a cez víkend non-stop).

Je telefonickou prvou pomocou pre ľudí s pocitom beznádeje. Pre krízové situácie a rodinné problémy, ktoré vyžadujú väčší priestor. Nešťastné ženy, opustení starší ľudia, každý s pocitom zúfalstva, kto nevie ako ďalej. Pôsobí pod I. a II. Psychiatrickou klinikou FN L. Pasteura v Košiciach.


Národná linka na podporu duševného zdravia

Tel. č.: 0800 193 193 (po – pi: od 14.00 do 22.00 h, so – ne: od 10.00 do 18.00 h).

Poskytovanie krízovej intervencie dospelej populácii. Prostredníctvom nej sú dostupní klinickí psychológovia.


Modrý anjel – Krízová linka: tel. č. 0944 171 272 non-stop.

Krízová linka slúži:

  • pre dispečerov Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR (linka 155),

  • pre dispečerov Operačného strediska Hasičského a záchranného zboru (linka 112 a 150),

  • pre posádky Rýchlej zdravotnej a lekárskej pomoci a hasičských vozidiel v teréne,

  • pre ošetrujúci personál Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave (lekári a sestry),

  • pre obete tragických udalostí a ich príbuzných,

  • na poskytovanie telefonickej krízovej intervencie širokej verejnosti,

  • na vysielanie zasahujúcich tímov Modrého anjela do terénu a ich koordináciu,

  • na koordináciu zásahu s partnerskou organizáciou.


Chuť žiť

Bezplatná linka pomoci: tel. č. 0800 221 080 po – ut 14.00 – 20.00 h, st – pi 10.00 – 16.00 h.

Každý má nádej vyliečiť sa z porúch príjmu potravy. Preto poskytujeme prevenciu, vzdelávanie a podporné programy liečby pre ľudí s poruchami príjmu potravy a ich blízkych.


Linka Onkoporadňa, ktorú prevádzkuje Liga proti rakovine SR

Tel. č.: 0800 11 88 11 bezplatne.

Aktuálny rozpis hodín/služieb nájdete na: www.lpr.sk.

E-mailová poradňa: poradna@lpr.sk.

Ak potrebujete informácie, radu, povzbudenie, pomoc v riešení zložitých situácií, ktoré sa vyskytli vo vašom živote v súvislosti s diagnózou onkologického ochorenia alebo sa chcete informovať ohľadom prevencie, Onkoporadňa slúži práve na váš najbližší kontakt s odborníkmi na rôzne témy. Môžete sa obrátiť na skúsených doktorov, psychológov, výživových asistentov a sociálno-právne poradkyne, ktorí vám radi zodpovedajú vaše otázky.


Otvorené srdce, poradňa pre klientov závislých a rodiny závislých

Tel. č.: 0911 180 276 v pracovné dni v čase 8.00 – 17.00 h – anonymné telefonické poradenstvo pre klientov.
E-mail: otvorene.srdce@gmail.com.
Ambulantné krízové centrum.

Poskytuje poradenské, psychoterapeutické a sociálne služby dospelým klientom, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii a najmä tým, do životov ktorých vstúpila priamo, či nepriamo droga.


Centrum poradensko-intervenčných služieb Budúcnosť

Telefonická krízová linka, tel. č.: 0908 929 103 (pracovné dni v čase 9.30 – 19.30 h).

Poskytuje sociálnu a psychologickú pomoc a podporu. Je určená pre ľudí ohrozených závislosťou (látkovou aj nelátkovou) a ich blízkych.


Krízové centrum Žena v tiesni – špecializovaná poradňa pre ženy zažívajúce násilie

Tel. č.: 0907 346 374 a 0911 346 374 (po – pi 15.00 – 18.00, so – ne 8.00 – 20.00 h).
E-mail: oz.zenavtiesni@gmail.com.

Intervenčné centrum Žena v tiesni, poskytujeme odbornú pomoc obetiam domáceho násilia.

Poradňa je zameraná na pomoc a ochranu žien, ktoré zažívajú násilie v párových vzťahoch a ich detí.

2 odpovede na “Pomoc existuje”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *