Kategórie
Tlačové správy

Petržalský mládežnícky parlament uverejnil plány aktivít na rok 2022

Petržalský mládežnícky parlament ako iniciatívny a poradný orgán starostu a mestskej časti Bratislava-Petržalka uverejnil výročnú správu Petržalského mládežníckeho parlamentu za rok 2021 a plán činností Petržalského mládežníckeho parlamentu na rok 2022.

„Rok 2021 nebol pre nikoho jednoduchý. Naše zámery a naša chuť čelili naozaj veľkej výzve. S veľkým nadšením sme privítali možnosť zapojiť sa do problematiky mestskej časti a reprezentovania mladých ľudí v Petržalke. Plány boli veľké a nie všetko sa kvôli pandémii dokázalo realizovať, ale aj navzdory tomu sme sa snažili prispôsobiť danej situácii. Vďaka našej odhodlanosti si môžem dovoliť tvrdiť, že sme priniesli a zrealizovali veľa dobrých a kreatívnych nápadov na pôde našej mestskej časti,“ predstavila výročnú správu predsedníčka PMP Bronislava Kováčiková.

Petržalský mládežnícky parlament vznikol v decembri 2020 a v roku 2021 vytvorili členovia a členky prvé výstupy. Predstavili kampaň „Nehádž to za hlavu“, v rámci ktorej vyzývali obyvateľov Petržalky, aby dbali na čistotu verejného priestranstva. Taktiež získali finančné prostriedky z grantu európskeho zboru solidarity na organizáciu odborných prednášok na základných a stredných školách v rámci projektu „Poznávame neznáme“.

V roku 2022 plánujú členovia a členky zorganizovať množstvo aktivít. Niektoré z nich odprezentovali podrobne na miestnom zastupiteľstve.

Projekt petržalská izba

Projekt spočíva v zobrazení života ľudí v Petržalke z čias socializmu v jednej miestnosti. Cieľom je vytvoriť expozíciu starých predmetov pochádzajúcich z doby 70. – 80. rokov minulého storočia. Členovia a členky Petržalského mládežníckeho parlamentu majú za to, že históriu si treba neustále pripomínať a mladí ľudia nesmú zabudnúť na nedávnu minulosť, ktorej dopad cítime aj dnes. Pri príprave projektu predpokladá Petržalský mládežnícky parlament v súčinnosť obyvateľov Petržalky, ktorí darujú/zapožičajú svoj majetok mestskej časti za účelom zriadenia expozície. Projekt môže byť realizovaný formou stálej expozície na určitom mieste, alebo taktiež ako putovná expozícia, ktorú bude mestská časť presúvať podľa potreby a záujmu.

Projekt označenia petržalského umenia na verejnom priestranstve

Členovia a členky Petržalského mládežníckeho parlamentu prišli s návrhom označenia Petržalského umenia vo verejnom priestranstve za účelom oboznámenia obyvateľov s históriou Petržalky. Projekt sa začal rozpracovávať už koncom roka 2021 a je pripravený na realizáciu. Spočíva v označení Petržalského umenia (primárne sôch a reliéfov) QR kódom, názvom diela a autorom. QR kód by následne presmeroval záujemcu o viac informácií na webovú stránku projektu, kde by zistil viac o danom diele. Taktiež by na webovej stránke našiel zaujímavé informácie o histórii Petržalky. Cieľom projektu je v budúcnosti taktiež pripraviť turistické mapy naprieč Petržalkou za účelom spoznávania daného umenia. Členovia a členky skupiny pre kultúru majú pripravený zoznam sôch, ktoré plánujú v prvej fáze projektu označiť. Majú taktiež pripravenú cenovú kalkuláciu na realizáciu projektu. V roku 2022 plánujú zistiť majiteľov pozemkov, na ktorých sa umelecké diela nachádzajú a osloviť ich so zámerom osadenia informačnej tabule o danom diele. Po tejto fáze projektu budú členovia Petržalského mládežníckeho parlamentu zabezpečovať výrobu a osadenie informačných cedúľ. V rámci projektu plánujú členovia Petržalského mládežníckeho parlamentu taktiež organizovať cyklotúry v rámci ktorých by oboznamovali záujemcov o histórii Petržalky a Petržalského umenia, ktoré je verejne prístupné na verejnom priestranstve.

Pomoc deviatakom s výberom strednej školy

Výber správnej strednej školy je okamih, ktorý dokáže ovplyvniť celý život. Skupina pre prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávanie si túto skutočnosť uvedomuje a preto sa rozhodla v roku 2022 pripraviť rôzne podujatia, ktoré pomôžu deviatakom s výberom strednej školy.

Organizácia graffiti session

Vzhľadom k výstavbe električkovej trate na koniec Petržalky predpokladá Petržalský mládežnícky parlament demoláciu legálnej steny na graffiti na Janíkovom dvore. Vzhľadom tomu vyplývajú v skupine kultúra a šport obavy zo zvýšeného vandalizmu graffitmi. Aj preto sa skupina pre kultúru a šport rozhodla v predstihu spustiť projekt určený pre umelcov a nadšencov graffiti, ktorý zabezpečí vytvorenie nových legálnych plôch. Tak môžu umelci prispieť k skrášľovaniu mestskej časti.

Petržalský mládežnícky parlament je presvedčený, že tento projekt má veľký potenciál, a to z viacerých dôvodov:

  • Hlavnou výhodou projektu bude, že umelci budú mať možnosť svoje diela prezentovať verejne, a tak nebudú ničiť majetok mestskej časti nie na to určený.

  • Ďalšou výhodou projektu je možnosť navrhnutia témy, podľa ktorej budú umelci dielo vytvárať. Vďaka tomu môže mať mestská časť na danej stene dielo podľa svojho výberu.

  • Umelecké dielo tvorené pouličnou metódou psychologicky chráni danú fasádu pred ďalšími útokmi vandalov, ktorí by mohli na stenu nakresliť iné nevhodné diela.

  • Najväčšou výhodou projektu je však finančne nenáročná vizuálna obnova ošarpaných budov.

Na projekt je možné využiť budovy mestskej časti, ale taktiež je možné požiadať súkromníkov o udelenie povolenia na takýto typ podujatia.

Petržalský mládežnícky parlament tiež plánuje participovať pri výbere nových lokácií pre umiestnenie nových smetných košov, špakomatov, lavičiek a taktiež pri sanácii nezákonne uloženého odpadu.

„Veríme, že v spolupráci s miestnym zastupiteľstvom a miestnym úradom Bratislava-Petržalka sa nám podarí úspešne zrealizovať všetky plánované projekty, ktoré zlepšia život mladým ľuďom v Petržalke,“ doplnil spracovateľ materiálov Juraj Valocsay.

Celé znenie materiálov si viete pozrieť na odkazoch:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *