Kategórie
Tlačové správy

Petržalka schválila kúpu budovy pre novú škôlku na Slnečniciach

Rozširovanie siete verejných materských a základných škôl by mala byť priamo úmerné novej výstavbe.

Toto platí najmä v prípade kedy vznikajú nové štvrte mesta s tisíckami bytov a obyvateľov. Preto aj snaha riešenie verejnej infraštruktúry škôl a škôlok na nových petržalských územiach Slnečníc a neskôr aj Nesto je prioritou poslancov Teamu Vallo. Na dnešnom zastupiteľstve sme v súvislosti s týmto schválili kúpu budovy pre novú škôlku, ktorá pomôže desiatkam rodín bývajúcich na Slnečniciach.

Zóna Slnečnice je novou veľkou časťou mestskej časti Petržalka. Jej rozvoj v podobe nových domov a bytov rýchlo napreduje, a už teraz je možné pozorovať viacero neriešených problémov s touto lokalitou.

„S odhadovaným počtom 18 000 obyvateľov, ktorí budú žiť v približne 8 400 bytoch ide o jednu z najväčších nových lokalít v Bratislave a aj na celom Slovensku,“ uviedol Pavol Škápik, predseda petržalského poslaneckého klubu Team Vallo.

Veľká hustota bývania a aj bývajúcich obyvateľov si ale vyžaduje mať k dispozícii dostatok verejnej infraštruktúry. A najmä v takejto novej výstavbe plnej mladých rodín s deťmi dostatok miest v škôlkach a školách. No nedostatkom miest v škôlkach trpí celá Petržalka, preto urýchlené riešenie situácie si vyžaduje zapojenie a spoluprácu rôznych aktérov. Nielen samosprávy (mesta či mestskej časti), ale aj ochotu a vôľu developerov a aj samotných obyvateľov. Obyvatelia Slnečníc svoj záujem či potrebu prejavili aj petíciou a samospráva aktívnymi rokovaniami s developerom. A prvým krokom je kúpiť budovu v zóne Viladomy od developerov.

„My ako poslanecký klub Team Vallo sme od začiatku podporovali kúpu tohto objektu. Dôvod je jednoduchý a súvisí s demografiou. Teraz máme v tomto území veľa mladých rodín s deťmi, preto aj táto potreba miest v škôlkach je enormná. A táto demografická vlna sa bude do budúcna meniť a tým, že ten objekt bude v našom vlastníctve, tak bude samospráva ďaleko pružnejšie vedieť reagovať. A pokojne za 20 – 30 rokov tam môže vzniknúť zariadenie pre seniorov a podobne,“ doplnil Pavol Škápik.

Po viacerých rokovaniach so zástupcami vlastníkov v zmysle poverenia miestnym zastupiteľstvom bola ponuka spoločnosti aktualizovaná a cena bola znížená z pôvodných 1 749 079,20 eur s DPH na 1 000 000,00 eur s DPH.

„Táto cena je dobrým kompromisom medzi navrhovanou a pôvodnou cenou. A na základe dohôd s ostatnými poslancami bude nepriamo financovaná zo zaplateného poplatku za rozvoj z tejto lokality,“ uviedol Pavol Škápik.

Úprava, údržba a aj vybavenie je platené nielen zo zaplateného poplatku za rozvoj, ale aj z daní z nehnuteľností a z daní z príjmu fyzických osôb. Pritom ale práve oblasť Slnečníc je oblasť, kde podľa analýz býva výrazné množstvo ľudí, bez trvalého pobytu.

„Aj preto by sme chceli poprosiť obyvateľov Slnečníc, aby neváhali si do ich domov a bytov zmeniť aj ich trvalé bydlisko. Lebo práve na základe vašej zmeny má mestská časť viac peňazí v rozpočte a môže viac financovať podobné aktivity v lokalite, kde bývate – ako je napríklad nová škôlka alebo tak potrebná nová základná škola v tejto lokalite,“ podotkol Pavol Škápik.

Už v minulosti toto zastupiteľstvo prijalo materiál, ktorým chceme dať developerom signál o spolupráci.

„Prijali a odsúhlasili sme, že minimálne 80 % zdrojov vyzbieraných na týchto územiach cez poplatok za rozvoj budeme vracať späť do týchto území za účelom budovania verejných materských škôlok a základných škôl. Tieto budú vo vlastníctve mestskej časti Petržalka a budú zaradené do siete zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Vyzbierané financie teda nebudú použité v iných lokalitách Petržalky. Týmto ústretovým krokom očakávame racionálne návrhy a diskusiu s developermi k výstavbe verejných škôl a škôlok k radosti Petržalčanov. A takáto diskusia určite nasleduje aj v ďalšej časti Slnečníc, kde je enormná potreba základnej školy. Rozhovory už začali, a budeme ďalej informovať ich výsledky,“ uzavrel Pavol Škápik.

Foto:

Budova budúcej škôlky; zdroj: MČ Petržalka, Slnečnice
Budova budúcej škôlky; zdroj: MČ Petržalka, Slnečnice.
Situačný nákres lokality a umiestnenie budovy; zdroj: MČ Petržalka, Slnečnice
Situačný nákres lokality a umiestnenie budovy; zdroj: MČ Petržalka, Slnečnice.
Potrebné plochy exteriéru pre 70 detí
Potrebné plochy exteriéru pre 70 detí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *