Kategórie
Tlačové správy

Petržalský mládežnícky parlament pripomienkoval rozpočet mestskej časti na rok 2022

Predsedníčka Petržalského mládežníckeho parlamentu Bronislava Kováčiková dnes na miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka odprezentovala návrhy, ktoré by mali prispieť k lepšiemu životu mladých ľudí v Petržalke.

Petržalský mládežnícky parlament sa zameral na čistotu verejných priestranstiev, kultúru a šport, ale taktiež žiadali financie na vlastné aktivity, ktoré pripravujú v roku 2022.

V rámci čistoty a verejných priestranstiev odporúčali členovia a členky PMP vyčlenenie finančných prostriedkov na vyčistenie čiernych skládok v oblasti Petržalky, alebo taktiež na osadenie nových smetných košov a špakomatov na zastávkach MHD.

V oblasti kultúry a športu sa zamerali na zvýšenie finančných prostriedkov vyčlenených na výstavbu cyklotrás, na zvýšenie rozpočtu pre Kultúrne zariadenia Petržalky na organizáciu galaprogramu „Dni Petržalky 2022“, ale taktiež na vlastné aktivity v oblasti kultúry a športy ako napríklad: Športové dni Petržalky, Označenie Petržalského umenia vo verejnom priestranstve, Projekt Petržalská izba, alebo Graffity session.

Rovnako odporúčali vyčleniť finančné prostriedky na vytvorenie vlastnej webovej stránky v rámci ktorej by mohli prezentovať svoje aktivity a pripravované projekty.

Petržalský mládežnícky parlament sa taktiež zameral na prácu s mládežou a odporúčali miestnemu zastupiteľstvu vyčleniť finančné prostriedky na psychologickú pomoc žiakom základných škôl, ktorých zasiahla pandémia ochorenia COVID-19 po psychickej stránke.

V neposlednom rade tiež odporúčali poslancom a poslankyniam zamerať sa na rekonštrukciu plavárne na základnej škole Holičská 50.

„Sme si vedomí toho, že nájsť takto narýchlo finančné prostriedky pre takto veľký projekt nie je jednoduché. Sme však radi, že nám poslanci prisľúbili prípravu projektu v roku 2022 tak, aby v prípade vypísanie výzvy na predkladanie projektov pre financovanie z fondov Európskej Únie mohli projekt predložiť,“ povedala Bronislava Kováčiková, predsedníčka PMP.

Miestni poslanci a poslankyne návrhy PMP prerokovali a niektoré z nich zapracovali do finálnej podoby rozpočtu pre rok 2022.

„Sme veľmi radi, že sme sa s väčšinou poslancov a poslankýň mohli stretnúť na online stretnutiach a veríme, že sa čoskoro stretneme aj s ostatnými, ktorých sme nestihli osloviť pred dnešným zastupiteľstvom,“ doplnila predsedníčka PMP Bronislava Kováčiková.

Ako dodáva podpredseda PMP, skupiny pre životné prostredie Jakub Kuruc: „Teší nás, že poslanci miestneho zastupiteľstva so zástupcami mládežníckeho parlamentu s nami otvorene komunikujú a snažia sa nám veci vysvetliť, či iným spôsobom pomôcť. Preto sme radi tomu, že si aj v rámci oblasti životného prostredia poslanci oslovili aj niektoré naše návrhy.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *