Kategórie
Tlačové správy

Stanovisko mládežníckej organizácie ZA MLADÝCH strany ZA ĽUDÍ k návrhu vysokoškolského zákona

Mládežnícka organizácia ZA MLADÝCH je proti návrhu vysokoškolského zákona a pripája sa k protestu za slobodné univerzity.

Ako študenti, ktorých sa priamo dotýkajú zmeny vo vysokoškolskom zákone, nemôžeme súhlasiť s aktuálnym návrhom novely zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách z dielne ministerstva školstva SR, ktorá nie len diskriminuje, ale aj obmedzuje akademickú samosprávu.

Nesúhlasíme s politizáciou voľby a odvolávania rektora, ktorá by v budúcnosti mohla vážnym spôsobom narušiť autonómiu univerzít.

Nesúhlasíme, aby sa o majetku univerzít rozhodovalo bez schválenia akademickým senátom, ktorý je zastúpený práve akademickou obcou, tak, ako to bolo doposiaľ.

Nesúhlasíme s obmedzením resp. zrušením fakultných samosprávnych orgánov.

Naše vysoké školy sa roky potýkajú s problémami a zmyslom reformy musí byť posun úrovne kvality nášho štúdia na úroveň západných krajín a nie ešte väčšie prehlbovanie problémov.

Žiadame ministerstvo školstva SR, aby predmetnú novelu stiahlo a vytvorilo dostatočný priestor na odbornú a vecnú diskusiu so všetkými dotknutými stranami tak, ako to bolo sľúbené ministrom školstva v apríli 2021, a ku ktorej do dnešného dňa nedošlo.

ZA MLADÝCH

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *