Kategórie
Tlačové správy

Inšpirujte sa sudcami, ktorí odmietli upaľovať čarodejnice, postavili sa nacistom, či sa snažia o zachovanie nezávislosti súdov

Ako nám ukazuje história, niekedy je treba postaviť sa systému a ísť aj proti aktuálne platným zákonom. V minulosti aj súčasnosti nájdeme viacero žiarivých príkladov, keď sa právnici alebo sudcovia odmietli riadiť pochybnou legislatívou a zachránili tak životy, prípadne zmenili dejiny. Takéto príbehy zozbieral významný nórsky profesor práva Hans Petter Graver, ktorý tento týždeň navštívil Slovensko. Stretol sa tu s viacerými sudcami, navštívil novovzniknutý Najvyšší správny súd SR a odprezentoval knihu Právne hrdinstvá: 12 príbehov odvážnych ľudí v talároch.

Živica, záznam z diskusie

„Bol som dosť depresívny z toho, keď som videl, ako v mnohých prípadoch právnici doslovne aplikovali právo, aj keď bolo nemorálne, najmä v autoritatívnych režimoch. Preto som sa rozhodol poukázať na tie žiarivé príklady, ktoré odmietli byť takéhoto niečoho súčasťou. Zaujímavých príbehov je veľa, ale k mojim najobľúbenejším patrí Hans Georg Calmeyer, o ktorom si prečítate v knihe. Hľadal trhliny v zákone a zachránil počas 2. svetovej vojny tisícky ľudí pred masovým vyhladením,“ uviedol Hans Petter Graver.

Preklad a vydanie Graverovej knihy, v ktorej čitatelia nájdu príbehy advokátov a sudcov, ktorí sa v záujme vyššieho dobra postavili zákonu alebo orgánom verejnej moci, zabezpečil Sokratov inštitút. V knihe je 11 príbehov reálnych osobností z právneho sveta z obdobia stredoveku či expanzie hitlerovského Nemecka v Európe, ale aj príbehy poznačené érou rasovej segregácie, alebo obdobím boja za nezávislosť súdov v súčasnom Poľsku. Posledný príbeh je fiktívny, postavený na literárnom diele Margaret Atwood, autorky Príbehu služobníčky.

„Motiváciou na vydanie knihy bolo podporiť jej čitateľov, aby si vedeli v ťažkých chvíľach zachovať integritu a našli odvahu rozhodnúť sa pre správnu vec. Pretože ich malé hrdinstvá môžu viesť k veľkým zmenám v spoločnosti,“ uviedla Jana Ďaďová zo Sokratovho inštitútu, programu Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica.

Všetkých 12 príbehov je podľa nej inšpiratívnych, no najviac ju zaujala odvaha sudcu z raného novoveku.

„Je to príbeh o právnikovi Mandrupovi Pedersenovi Schønnebølovi, ktorý sa ešte v 17. storočí v Nórsku postavil verejnej mienke aj zaužívanej praxi upaľovania čarodejníc. Na základe dôsledného uplatnenia práva zachránil niekoľko žien pred upálením, pričom sa zastal najmenej privilegovaných vrstiev obyvateľstva,“ dodala Jana Ďaďová.

Hans Petter Graver sa počas návštevy Slovenska zúčastnil aj na diskusii so slovenskou sudkyňou Dašou Kontríkovou a predsedníčkou Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti Zuzanou Dlugošovou. Hovorili o tom, odkiaľ prichádza tlak na sudcov a ako sa mu dá čeliť.

„V knihe nájdete hrdinstvá sudcov v diktatúrach a u nás na Slovensku určite v diktatúre nežijeme. Myslím si však, že to, čomu čelia trestní sudcovia teraz, keď sa začala odhaľovať korupčná činnosť v rámci celej spoločnosti, je náročné. V budúcnosti budú pravdepodobne títo ľudia považovaní za hrdinov,“ uzatvorila Daša Kontríková.

Knihu Hansa Petera Gravera Právne hrdinstvá: 12 príbehov odvážnych ľudí v talároch si môžete objednať na stránke www.zalezi.sk.

Pozri: Záznam z diskusie.

Podujatie a vydanie knihy podporil ACF – Slovakia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *