Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP vyhlasuje nový grant na podporu vzdelávania detí na Slovensku

Nadácia SPP poskytne ešte tento rok celkovo 150 000 eur v rámci grantového programu „SPPravmeTo“ na podporu vzdelávacích aktivít a zatraktívnenie vzdelávacieho procesu detí na Slovensku. Záujemcovia sa môžu uchádzať o maximálnu výšku podpory 1 500 eur na jeden projekt, ktorý musí byť zrealizovaný do polovice júna 2022.

„Náš grantový program ‚SPPravmeTo‘ je určený pre školské zariadenia. U nás, v Nadácii SPP, sme presvedčení, že súčasná doba si vyžaduje stále inovatívnejšie formy vzdelávania, ktoré deti a mládež skutočne zaujmú a umožnia im nielen získavať informácie dôležité pre ich život, ale aj podporia ich vzájomné vzťahy a položia základy úprimného záujmu o to, v akom prostredí žijú a chcú žiť. A to sa spája aj s umením kriticky myslieť, vedieť vhodným spôsobom komunikovať svoje potreby a myslieť aj na potreby iných a zároveň hľadať správne riešenia zložitých situácií, ktoré ich v živote skôr či neskôr určite postretnú,“ hovorí bližšie o cieľoch projektu Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Grantový program je rozčlenený do štyroch oblastí: osobný a sociálny rozvoj, prezentačné a argumentačné zručnosti, kritické myslenie a kreativita a schopnosť riešiť rôzne situácie. Projekty môžu byť orientované tak na aktivity spojené so samotným vyučovacím procesom, ako aj mimo neho.

„Privítame dobré nápady, ktoré budú spojené napríklad s vytváraním rôznych diskusných klubov, školských predstavení, divadiel, zavedením nových krúžkov, podporíme mladých filantropov, či dobrovoľníkov, ale aj aktivity spojené s pomocou druhým formou organizácie aukcií, jarmokov a pod. Je dôležité, aby sa mladí ľudia naučili, že práve oni môžu pozitívne ovplyvňovať dianie okolo seba, že môžu pomôcť sociálne znevýhodneným, zdravotne hendikepovaným, či zvieratám v útulkoch. Výber aktivít, ktoré môžu byť súčasťou projektov vhodných na čerpanie grantu je obrovský a veľa z nich umožňuje posilniť vzťahy nielen medzi samotnými žiakmi, ale aj vzťah žiaci – učitelia, žiaci – rodičia a žiaci – učitelia – rodičia,“ spresňuje Eva Guliková.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať školské zariadenia ako sú základné a stredné školy (štátne, súkromné, cirkevné), umelecké školy (štátne aj súkromné), ale aj obce a mestá, ktoré však predkladajú projekty len v prípade, ak sú zriaďovateľmi základných a stredných škôl bez právnej subjektivity. Grant nie je určený pre podnikateľské, právnické osoby, materské a vysoké školy. Rovnako sa podpora netýka študijných pobytov, výskumných a vedeckých projektov, či rekonštrukcie školských zariadení. Žiadatelia sa pri písaní projektov môžu oprieť nielen o krátkodobé, jednorazové nápady, ale môžu ponúknuť aj dlhodobejšie originálne projekty zahrňujúce nielen overené, ale aj ešte neodskúšané postupy. Výstupom projektu tak môže byť napríklad aj príručka s realizovanými aktivitami, ktorá môže slúžiť ako inšpirácia pre ďalšie vzdelávacie inštitúcie.

Každý zaslaný projekt musí zahŕňať nielen popis nápadu, spôsob jeho realizácie, časový plán, ale aj personálne zabezpečenie projektu a finančnú stránku projektu, s dôrazom na efektívne pokrytie nákladov spojených s realizáciou projektu.

Predkladať projekty je možné len prostredníctvom elektronického formulára na stránke Nadácie SPP od 5. októbra do polnoci 25. októbra 2021.

S otázkami a radou o prípadnú pomoc sa môžu záujemcovia o grant obrátiť s dôverou na programovú asistentku Nadácie SPP Mgr. Janu Zaicovú, a to telefonicky na číslo 0918 479 683 alebo prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu jana@nadaciaspp.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *