Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP poskytne podporu ľuďom so zdravotným znevýhodnením

Nadácia SPP otvára v podobe grantu „O krok vpred“ aj tento rok možnosť čerpania finančnej podpory pre ľudí s rôznym zdravotným znevýhodnením. Z celkovo vyčlenenej sumy 60 000 eur môžu jednotliví žiadatelia získať príspevok na špeciálne rehabilitácie až do výšky 2 000 eur.

Žiadosti o príspevky je potrebné zasielať najneskôr do polnoci 11. októbra 2021, a to len prostredníctvom zaslania elektronického formulára, ktorý je žiadateľom k dispozícii na stránke Nadácie SPP.

„V rámci Nadácie SPP sa snažíme prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí so zdravotným znevýhodnením a chceme tiež pomáhať ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii. V rámci grantového programu „O krok vpred“ preto podporíme aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, či zdravotným postihnutím, ale aj dlhodobo chorých pacientov, z ktorých sú mnohí zároveň v neľahkej sociálnej situácii. Naša podpora smeruje najmä k tým, ktorí bojujú napríklad s neurologickými poruchami pohybového aparátu, starajú sa o choré, predčasne narodené deti, deti bojujúce s detskou mozgovou obrnou, sklerózou multiplex, ale aj deti a dospelých s diagnózou spinálna svalová atrofia SMA, typ I., II., III, IV, či jednotlivcov s náročnou poúrazovou liečbou. Aby sme našu pomoc smerovali čo najefektívnejšie, rozhodli sme sa tento rok v rámci programu spojiť naše sily s Asociáciou pomoci postihnutým APPA a využiť ich skúsenosti, pretože dôverne poznajú podmienky, v ktorých sa nachádza cieľová skupina nášho grantového programu,“ hovorí Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Žiadosti o príspevok z grantu môžu zasielať tak jednotlivci alebo samotní rodičia detí, ktoré bojujú s rôznymi zdravotnými problémami.

„Teší nás, že sa Nadácia SPP rozhodla s nami spolupracovať. Prostredníctvom vybratých partnerov poskytujúcich rehabilitačnú starostlivosť pomôžeme zabezpečiť aspoň časť potrebnej zdravotnej starostlivosti úspešným žiadateľom prakticky na celom Slovensku. Napríklad v zariadeniach AXIS International Rehabilitation Center, Adeli Medical Centre, Hendi Centre a Possibilitas zariadení v Piešťanoch, v Centre Svetielko v Bratislave, Trenčíne a v Prešove, ale aj v Centre Liberta v Košiciach, Ceremina v Šúrovciach, zariadení Ja sám v Hlohovci, zariadení Physio Canis, o.z. Žilina, R1 – centre intenzívnej terapie v Banskej Bystrici, či v Rehab Klinik Bratislava a v rámci Slovenského Červeného kríža v Košiciach,“ spresňuje predsedníčka občianskeho združenia APPA Miriam Juhanesovičová.

Príspevok je možné použiť len na financovanie rehabilitačného pobytu, terapie a procedúr súvisiacich s daným rehabilitačným programom. Podpora sa nevzťahuje na platby za služby súvisiace s pobytom, ako sú napríklad náklady na ubytovanie, cestovné, stravné a pod. Jednotlivé predložené projekty a žiadosti musia spĺňať stanovené kritériá a podmienky grantu.

„Všetky predložené žiadosti posúdi do 28. októbra 2021 hodnotiaca komisia, zložená zo zástupcov Nadácie SPP a odborníkov na oblasť pomoci postihnutým. Žiadosti posúdime tak po stránke prínosov skvalitnenia života ľudí so zdravotným postihnutím, pomoci vybraným jednotlivcom so zmyslovým, telesným alebo mentálnym znevýhodnením, ako aj s ohľadom na reálnosť technického a finančného zabezpečenia jednotlivých aktivít,“ spresňuje správkyňa Nadácie SPP.

Žiadatelia v rámci elektronického formulára vypĺňajú základné údaje o sebe, detailný popis situácie, rodinný príjem, požadovanú sumu podpory a nemali by zabudnúť ani na výber konkrétneho rehabilitačného strediska. Zoznam úspešných žiadateľov bude následne uverejnený na stránke Nadácie SPP 29. októbra 2021.

Bližšie informácie o grante „O krok vpred“ a komunikačnú podporu pri vypĺňaní žiadostí poskytne žiadateľom programová asistentka Nadácie SPP Mgr. Barbora Blahová (tel. č. 0918 548 598, e-mail: barbora@nadaciaspp.sk) alebo koordinátorka projektov z Asociácie pomoci postihnutým – APPA, PhDr. Ľudovíta Chmelárová, (tel. č. 0905 991 901, chmelarova@appa.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *