Kategórie
Tlačové správy

Konzumný spôsob života ničí planétu

Živica aj preto spúšťa nový ročník projektu pre školy Elektroodpad-Dopad5.

Živica

Mobily, počítače, tablety. V čase pandémie sa stali ešte dôležitejšie pre náš život ako dovtedy. Na jednej strane nám technologický pokrok výrazne zjednodušuje život, na strane druhej má obrovský dopad na životné prostredie. Masívna produkcia elektrospotrebičov, znížená cena predaja, pocit prestíže a náš súčasný spôsob života neustále zvyšujú dopyt po novom tovare, na čo dopláca celá planéta.

„Túto situáciu pandémia COVID-19 a presunutie veľkej časti života do online priestoru ešte zhoršila. Práve preto sa CEEV Živica rozhodla so spoločnosťou SEWA, a. s. tejto problematike venovať zvýšenú pozornosť a aj tento školský rok dáva možnosť školám zapojiť sa do projektu Elektroodpad-Dopad5,“ vraví manažérka projektu Lesanka Blažencová.

Elektroodpad

Cieľom projektu je vzdelávať žiakov o životnom cykle elektroodpadu a naučiť ich zodpovednej spotrebe. Školy zároveň budú zbierať elektroodpad. Aj v tomto projekte, podobne ako v iných, ktoré organizuje CEEV Živica, je veľký dôraz kladený na rovesnícke vzdelávanie a praktickú časť výučby, teda nielen memorovanie o téme, ale konkrétne činnosti, o ktorých často učia spolužiakov a aj pedagógov samotní školáci. Deti tento spôsob väčšinou vítajú.

„Webinár spolu s kvízom ma veľmi zaujal a poučil o triedení elektroodpadu a aj o ťažkých podmienkach života a práce v Afrike. Rozhodol som sa, že od dnes budem poctivo recyklovať elektroodpad. Ďakujem učiteľom aj starším spolužiakom za snahu poučiť nás,“ napísal jeden z účastníkov vlaňajšieho programu zo Základnej školy Janka Alexyho vo Zvolene.

Živica aktuálne spustila možnosť prihlasovania sa. Projekt je určený pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy. Odborná porota vyberie z prihlásených záujemcov 20, ktorí sa tento rok zúčastnia programu.

„Poskytneme im bezplatný webinár pre učiteľov, 3-dňový kurz pre akčné tímy, metodické a informačné materiály k téme elektroodpad, zberné nádoby a odvoz elektroodpadu, ale tiež exkurziu do prevádzky spoločnosti v Banskej Bystrici, ktorá takýto odpad spracúva,“ vyratúva Lesanka Blažencová.

Vlani sa napriek sťaženým podmienkam v súvislosti s pandémiu podarilo 21 zapojeným školám začleniť tému elektroodpadu do 23 predmetov, triednických hodín aj do adaptačného vzdelávania po návrate žiakov do škôl. O záťaži životného prostredia a dopadoch na ľudské osudy pri ťažbe, výrobe a spotrebe elektroniky a o dôležitosti minimalizácie a recyklácie sa dozvedelo spolu 4 430 žiakov a študentov na chémii, biológii, geografii, fyzike, matematike, angličtine, nemčine, slovenčine, etike, technickej výchove, výtvarnej výchove, náboženstve, vlastivede, prvouke, environmentálnej výchove a environmentálnom krúžku, či na odborných predmetoch ako je marketing, hotelový a gastronomický manažment, informatika a výpočtová technika, elektrotechnika, základy techniky a aplikovaná ekológia. Akčných dní sa zúčastnilo celkom 3 660 žiakov a študentov. Vzdelávanie o elektroodpade sa dostalo aj do materských škôl či cez eTwinning k žiakom zo 14 škôl z 5 rôznych krajín Srbska, Turecka, Poľska, Litvy a ďalších dvoch škôl na Slovensku. Rovesnícky sa podarilo vzdelávať spolu 2 381 žiakov a študentov na 16 z 21 škôl. On-line kurz absolvovalo 450 žiakov, ktorým sme počas dlhého dištančného vzdelávanie sprístupnili aj film Vitajte v Sodome! Stále sa dá pozrieť na našom webe Elektroodpad.zivica.sk.

V rámci dištančného vzdelávania žiaci a študenti prehľadali aj skrine doma, zaviedli domáci zber batérií a vyzbierali vyše 7 000 kg elektroodpadu.

Aktuálne výzva je otvorená do 19. septembra. Školy sa môžu hlásiť prostredníctvom registračného formulára.

Špeciálne poďakovanie patrí spoločnosti SEWA za podporu tohto projektu.

Elektroodpad

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *