Kategórie
Tlačové správy

Na projekty mimovládnych organizácií z regiónov ide dotácia 1,1 milióna eur

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) podporí projekty mimovládnych organizácii venované rozvoju regiónov sumou 1,1 milióna eur. Podporu až do výšky 50-tisíc eur získali napríklad projekty regionálneho cestovného ruchu, rôzne aktivity na podporu ekológie, dobrovoľníctva, vzdelávania ale aj kultúry či na záchranu pamiatok. Spomínaným a ďalším cieľom sa venuje 33 projektov mimovládnych organizácií, ktoré uspeli v jarnej výzve MIRRI na predkladanie žiadostí o štátnu dotáciu na podporu rozvoja regiónov.

„Podpora regiónov je pre nás prioritou. Práve mimovládne organizácie patria medzi dôležitých aktérov ich rozvoja. Dokazujú to mnohé projekty venované vzdelávaniu, verejnému zdraviu, pomoci marginalizovaným skupinám, ochrane životného prostredia či kultúrneho dedičstva alebo podpore súčasnej kultúry a mnohým ďalším oblastiam života spoločnosti. Keďže o výzvu bol veľký záujem mimovládnych organizácii, hľadáme možnosti, ako sumu na ich podporu navýšiť,“ upozornila vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

Vo výzve vyhlásenej 15. marca 2021 mohli mimovládne organizácie na svoje projekty získať dotáciu od 10-tisíc do 50-tisíc eur, pričom maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch bol určený na 90 %. Do výzvy sa do 15. apríla mohli zapojiť občianske združenia, neziskové organizácie či regionálne rozvojové agentúry, ktoré pôsobia v oblasti regionálneho rozvoja. Žiadať o podporu mohli na projekty zamerané na:

  • rozvoj vnútorného potenciálu územia (napr. výsadba pôvodných odrôd ovocných stromov v sade spravovanom miestnou komunitou),
  • podporu predchádzania sociálneho vylúčenia (napr. vzdelávanie nezamestnaných mladých, zlepšenie hygienickej úrovne detí z marginalizovaných rómskych komunít),
  • rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu (napr. zdieľané bývanie, projekty inklúzie medzi seniormi, hendikepovanými a väčšinovou spoločnosťou),
  • rozvoj turistickej infraštruktúry (napr. budovanie altánkov, lavičiek, náučných tabúľ),
  • starostlivosť o kultúrne dedičstvo (napr. oprava a rekonštrukcia pamiatok),
  • ochranu životného prostredia (napr. protipovodňové zádrže, revitalizácia zelene),
  • komunitné aktivity.

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa o podporu mohli uchádzať aj projekty venované zmierneniu dopadov COVID-19 na život ľudí v regiónoch.

Do výzvy prišlo spolu 538 žiadostí. Hodnotiaca komisia vybrala 33 projektov, ktoré získali najvyšší počet bodov a po kontrole a splnení pravidiel môžu získať dotáciu od štátu. Ďalších 135 projektov síce získalo dostatočné hodnotenie, ale zaradili sa len do zásobníka projektov. Dotáciu budú môcť získať v prípade, ak by sa našli dodatočné zdroje, prípadne by dotáciu nezískali niektoré projekty z prvej skupiny. Zvyšných 370 projektov nezískalo dostatočné hodnotenie.

MIRRI SR záujemcom o výzvu zjednodušilo predkladanie žiadostí prostredníctvom vopred pripravených formulárov a elektronického podania. Výzva a jej vyhodnotenie sú uverejnené na: www.mirri.gov.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *