Kategórie
Tlačové správy

Reforma eurofondov pokračuje!

5. antibyrokratický balíček prináša jednoduchšie a jasnejšie pravidlá.

Pokračujeme v zlepšovaní eurofondov. Ministerka investícií Veronika Remišová predstavila už 5. balíček antibyrokratických opatrení v eurofondoch. Nový systém od 15. júna zaviedol výrazné zjednodušenia pre žiadateľov, prijímateľov aj poskytovateľov, teda riadiace a sprostredkovateľské orgány. Žiadateľom tiež veľmi pomôže zjednotenie pravidiel pre verejné obstarávanie.

„Eurofondy boli na Slovensku dlhé roky synonymom neprehľadnosti, nehospodárnosti a tiež korupcie. Po nástupe do úradu som sľúbila, že eurofondy zásadne zmeníme k lepšiemu, odbúrame byrokraciu, zvýšime férovosť a transparentnosť celého procesu. V uplynulých mesiacoch sme zaviedli celý rad zjednodušení, aby sa peniaze čo najrýchlejšie a najľahšie dostali tam, kde ich Slovensko potrebuje, aby čo najúčinnejšie pomáhali ľuďom v regiónoch. Tieto zmeny sú výsledkom konzultácií so žiadateľmi aj prijímateľmi, zástupcami samospráv, odborníkmi a profesijnými združeniami ako aj s občianskou spoločnosťou. Pozorne sme počúvali, na aké problémy upozorňovali, s akými návrhmi na zlepšenie prišli,“ uviedla ministerka Remišová, ktorej rezort plní úlohu Centrálneho koordinačného orgánu pre eurofondy.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR uskutočnilo pred spustením nového systému 8 online stretnutí so zástupcami poskytovateľov, ZMOS, AZZZ, Asociácie priemyselných zväzov, Informačno-poradenských centier, Združenia samosprávnych krajov SK 8, zástupcov miest, neziskových organizácií aj prijímateľov.

„Výsledkom týchto konzultácií je 27 zjednodušení pre žiadateľov a prijímateľov a 25 zjednodušení pre riadiace orgány,“ povedala vicepremiérka.

Už 5. reformný balíček opatrení prináša do Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov viacero zásadných zlepšení.

„Novinkou je napríklad úplná elektronická komunikácia, už žiadne zbytočné papiere alebo dokumentácia na CD nosičoch. Rušíme povinnosť predkladania mimoriadnych monitorovacích správ a výrazne redukujeme počet podmienok poskytnutia príspevku. Napríklad, ak žiadateľ podáva projekt, ale ešte nemá vydané právoplatné stavebné povolenie, nebude to dôvodom na neschválenie jeho žiadosti. Stavebné povolenie bude však stále musieť zabezpečiť pred začiatkom realizácie projektu,“ vymenovala Remišová.

Ďalšou výraznou pomocou pre žiadateľov je nová Jednotná príručka k verejnému obstarávaniu, ktorá zjednocuje pravidlá verejného obstarávania naprieč všetkými operačnými programami.

„Doteraz mali jednotlivé programy vlastné príručky, ktoré sa v mnohom líšili a mali vlastné podmienky a pravidlá, čo spôsobovalo chaos. Nová jednotná príručka prevedie žiadateľov všetkými úskaliami procesu verejného obstarávania bezpečne a bez stresu. Nájdu tam všetky dôležité informácie a vzorové príklady. Rušíme mnohé opatrenia, ktoré boli nad rámec zákona o verejnom obstarávaní a celý proces zbytočne komplikovali,“ povedala vicepremiérka.

Žiadateľom pomôžu vzorové dokumenty s detailným návodom na vyplnenie, formuláre výziev budú jednoduché, prehľadné a bez nezrozumiteľných alebo duplicitných informácií. Pomocou bude zverejňovanie najčastejších zistení kontrolných orgánov, aby sa žiadatelia mohli dopredu vyvarovať chýb. Taktiež sa zníži počet stanovených podmienok poskytnutia príspevku, zavádza sa možnosť valorizácie miezd v projektoch, ruší sa povinnosť predkladať monitorovacie správy, ak sa nezačali realizovať aktivity projektu atď.

„Pokračujeme v reforme eurofondov. Verím, že aj vďaka tomu sa všetkým rezortom podarí spoločne dobehnúť zameškané a vyčerpať 9 miliárd eur, ktoré nám do roku 2023 zostávajú ešte z tohto programového obdobia. Zároveň sa však sústredíme aj na nové eurofondy, z ktorých Slovensko dostane takmer 13 miliárd. V zavádzaní ďalších zjednodušení budeme preto pokračovať. Čím menej bude byrokracie, tým menej šancí bude pre korupciu a viac peňazí pôjde na riešenia, ktoré zlepšia život ľuďom na Slovensku,“ dodala vicepremiérka.

Podrobnosti nájdete v prezentácii na stránke www.mirri.gov.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *