Kategórie
Tlačové správy

Ktorá stredná škola má najlepších ekonómov a ekonómky?

Ekonomickú olympiádu tento rok nezastavili ani pandemické obmedzenia v školstve.

Naopak, tento rok prilákala rekordné množstvo stredoškolákov – viac ako 8 500 sa ich zapojilo v decembrovom školskom kole. V obrovskej konkurencii sa len 0,6 % súťažiacich kvalifikovalo do celoslovenského finále.

V stredu 23. júna 2021 sa v hoteli Devín v Bratislave uskutoční celoslovenské finále Ekonomickej olympiády. Projekt zameraný na zlepšenie ekonomickej a finančnej gramotnosti stredoškolákov na Slovensko priniesol a organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz.

Finále je len vyústením celého priebehu Ekonomickej olympiády, ktorý stredoškoláci podstúpili. Ako prvé absolvovali školské kolo, v ktorom bolo zapojených o 2 000 študentov viac ako v predošlom roku. Nasledovali krajské kolá, ktoré sa tento rok prvýkrát a výnimočne konali online. Do nich postúpilo 349 súťažiacich. Po vyhodnotení testov sme dostali mená 50 finalistov z celého Slovenska, ktorí preukázali najlepší ekonomický prehľad a analytické myslenie. Úlohy v krajskom kole sa tento rok zameriavali predovšetkým na daňové otázky. Súťažiaci analyzovali dopady zavedenia nových daní na štát, obec a daňových poplatníkov. Zadania sa týkali dane zo sladených nápojov, dane zo sušienok, dane z luxusného bývania či dane za rozvoj a ich vplyvu na správanie spotrebiteľov, ceny a množstvá tovarov a služieb.

Podobne čaká študentov v celoslovenskom finále písomný test, ktorý sa skladá z piatich testových a troch otvorených zadaní. Otázky sú zamerané na teoretický základ a analýzu konkrétnych ekonomických javov. V minulosti mali študenti napr. popísať vplyv majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na trh s krátkodobým ubytovaním, analyzovať vplyv dôchodkového stropu na ekonomiku Slovenska či vypočítať zmenu cash flow vybraných predajní po zavedení sektorovej dane.

Desiatka študentov s najlepšími výsledkami z písomného testu postúpi do ústneho kola, v ktorom musia obhájiť svoje vedomosti pred odbornou porotou. Členmi odbornej poroty sú odborníci z akademickej obce, súkromného a neziskového sektora, tento rok nimi budú: Richard Kališ (Ekonomická univerzita v Bratislave), Miriama Letovanec (ekonomická analytička), Štefan Máj (Nadácia Slovenskej sporiteľne), Martin Vlachynský (INESS) a Martin Šuster (Národná banka Slovenska).

Riaditeľka Ekonomickej olympiády Monika Budzák:

„Po štyroch ročníkoch fungovania Ekonomickej olympiády na Slovensku sme nadšení, že o ekonómiu má záujem stále viac mladých ľudí. Keď počas pandémie vystrelili ceny niektorých tovarov, mnohí ľudia obviňovali štát či podnikateľov a nerozumeli, že je to výsledok dopytu a ponuky. Úlohou Ekonomickej olympiády je podporiť kritické zmýšľanie stredoškolákov, vzbudiť ich zvedavosť pre ekonómiu a odbúravať zaužívané mýty.“

Celoslovenské finále bude sprevádzať aj program pre súťažiacich a pedagógov v podobe prednášok a diskusií na aktuálne ekonomické témy. V závere podujatia sa dozvieme mená najlepších mladých ekonómov a ekonómok Slovenska.

Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž z ekonómie a financií pre stredoškolákov. Jej cieľom je vyhľadávať spomedzi stredoškolákov nadaných budúcich ekonómov a ekonómky a podporiť ich v ďalšom rozvoji. Vzhľadom na vysokú kvalitu súťaže sú finalisti olympiády prijímaní na viaceré vysoké školy na Slovensku bez prijímacích pohovorov. Okrem toho olympiáda vďaka svojmu širokému záberu a jednoduchosti organizácie približuje ekonómiu aj tým študentom, ktorých sa síce týka, ale nechcú sa jej venovať v ďalšom štúdiu. V školskom roku 2020/2021 prebieha jej 4. ročník.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *