Kategórie
Humanizmus

Ceny humanistov za roky 2020 a 2021

14. ročník sa uskutočnil v sobotu 19. júna 2021.

Dni humanistov 2021

Na celom svete humanisti tradične oslavujú na deň letného slnovratu 21. júna Svetový deň humanistov (World Humanist Day). Pri tejto príležitosti udeľuje Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov výročné ceny: Humanista roka a Veľvyslanec humanizmu.

Toho roku bolo slávnostné odovzdávanie cien výnimočné v tom, že na podujatí sa odovzdávali aj ocenenia za rok 2020. Bolo to spôsobené pandemickou situáciou, pretože v roku 2020 nebolo možné uskutočniť toto slávnostné podujatie.

O príjemnú atmosféru sa postarala ľudová hudba z Ponickej Huty. Na husle hral Marcel Kováč a na akordeón Vojtech Šimčík.

Celé podujatie uvádzali Martina Saktorová a Fedor Mikovič.

Prítomní boli aj prezident Európskej humanistickej federácie (EHF) Michael Bauer z Nemecka a z Poľska racionalisti Jacek Tabisz a Kamil Gaweł.

14. ročník sa konal v historickej radnici v Banskej Bystrici.

Predseda Spoločnosti Prometheus odovzdal prezidentovi EHF Michaelovi Bauerovi darček v podobe obrazu, na ktorom je čipkárskym spôsobom zobrazené medzinárodné logo Humanists International (Medzinárodní humanisti).

Pristúpilo sa k slávnostnému odovzdávaniu cien.

Humanistom roka 2020 sa stal právnik Branislav Fábry. Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov udelila čestný titul Humanista roka 2020 za významnú a dlhoročnú obhajobu hodnôt humanizmu a tolerancie, za osobný príklad a výchovu k úcte k človeku, ľudským právam, kultúre, hodnotám a slobode. Právnik a publicista doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD., pôsobí ako docent na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na katedre teórie práva a sociálnych vied.

Laureátom ocenenia Veľvyslanec humanizmu za rok 2020 sa stal Ivan Poljak. Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov udelila čestný titul Veľvyslanec humanizmu za rok 2020 za celoživotný prínos k obhajobe humanizmu a humanistických hodnôt, za obetavú organizátorskú činnosť a aktivity pri formovaní a rozvoji humanistického hnutia na Slovensku.


Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov udelila čestný titul Humanista roka 2021 doc. Mgr. Eduardovi Chmelárovi, PhD., za systematickú, tvorivú i invenčnú propagáciu a podporu humanizmu a jeho hodnôt na Slovensku, za významné aktivity v boji za mier a pri presadzovaní demokratických princípov v živote slovenskej spoločnosti.

Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov udelila čestný titul Veľvyslanec humanizmu za rok 2021 prof. PhDr. Erichovi Mistríkovi, CSc., za dlhoročnú aktívnu propagáciu humanizmu a jeho hodnôt na Slovensku, za významnú pedagogickú a vedeckú činnosť, za obhajobu sekulárneho charakteru štátu, práva na slobodu svedomia a myslenia, za otvorený, zrozumiteľný a kultivovane prezentovaný celoživotný humanistický postoj.

Spoločnosť Prometheus už v roku 2014 udelila Erichovi Mistríkovi čestný titul Humanista roka za aktívnu a otvorenú obhajobu vedy, vzdelávania, sekulárneho charakteru štátu, za propagáciu humanizmu a jeho hodnôt na Slovensku.

Podujatie spestrilo vystúpenie tanečného folklórneho súboru ROMASAM (v preklade Sme Rómovia) z Banskej Bystrice.

Slávnostného podujatia sa zúčastnil aj zástupca primátora mesta Banská Bystrica Milan Lichý, ktorý mal k zúčastneným príhovor. Ocenil, že humanisti vykonávajú takého podujatie.

Foto:

ľudová hudba z Ponickej Huty
Ľudová hudba z Ponickej Huty.
Fedor Mikovič a Martina Saktorová
Fedor Mikovič a Martina Saktorová.
Prijatie u zástupcu primátora
Prijatie u zástupcu primátora.
Lichý a Hradecký
Zľava: Milan Lichý a Roman Hradecký.
Spoločná fotografia so zástupcom primátora
Spoločná fotografia so zástupcom primátora.
Vystúpenie súboru ROMASAM
Vystúpenie súboru ROMASAM.
Spoločná fotografia
Spoločná fotografia.

Autor: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *