Kategórie
Tlačové správy

Počet sčítaných na Slovensku dosahuje 5,1 milióna obyvateľov

3. 5. 2021 sa spustilo na Slovensku asistované sčítanie, ktoré potrvá do 13. 6. 2021, teda šesť týždňov. Po štvrtom týždni asistovaného sčítania Štatistický úrad Slovenskej republiky apeluje na obyvateľov, aby využili posledné 2 týždne asistovaného sčítania.

SODB 2021

Kde sa môže obyvateľ sčítať a koľko asistentov pomôže

K 31. 5. 2021 je na území Slovenskej republiky zriadených 3 162 kontaktných miest. Obyvatelia Slovenska majú k dispozícii pomoc od 3 820 stacionárnych asistentov a k obyvateľovi domov je pripravených prísť 5 034 mobilných asistentov. Zoznam a adresy kontaktných miest nájdu obyvatelia okrem svojho mesta a obce aj na stránke www.scitanie.sk. Číslo call centra na nahlasovanie mobilnej asistencie je 02/20924919.

Štvrtý týždeň počet sčítaných obyvateľov dosiahol 5,1 milióna

Vo štvrtom týždni asistovaného sčítania sa počet sčítaných v Slovenskej republike zvýšil na 5,09 milióna obyvateľov, pričom sa asistovane od 3. 5. 2021 sčítalo takmer 247-tisíc obyvateľov. Za štvrtý týždeň tak pribudlo 67 000 asistovane sčítaných.

Štvrtý týždeň asistovaného sčítania v rámci krajov SR

V Prešovskom kraji sa asistovane zatiaľ sčítalo viac ako 68-tisíc obyvateľov, v Košickom kraji 63-tisíc, V Banskobystrickom kraji 38-tisíc obyvateľov a v kraji Nitrianskom bolo takmer 25-tisíc asistovane sčítaných. Evidujeme k dnešnému dňu iba 1 obec, kde podiel sčítaných obyvateľov na odhadovanom počte je nižší ako 50 %. Ide o obec Žehra. V 4 krajoch máme celkovo 15 obcí, kde je podiel sčítaných pod 70 %. Ostatné obce buď ukončujú sčítanie, alebo intenzívne pracujú na jeho ukončení.

Výzva obyvateľom

Vyzývame obyvateľov v týchto obciach, aby využili posledné 2 týždne asistovaného sčítania. Taktiež pripomíname, že sčítanie je pre obyvateľa zo zákona povinné a za nesplnenie si povinnosti sčítať sa, môže obec udeliť obyvateľovi pokutu až do výšky 250 EUR.

Obyvatelia môžu do 13. 6. 2021 navštíviť kontaktné miesto nielen vo svojej obci, ale na ktoromkoľvek kontaktnom mieste v ktorejkoľvek obci SR, bez ohľadu na obec jeho trvalého pobytu, alebo si môžu objednať k sebe domov mobilného asistenta na čísle call centra 02/20924919, alebo zavolať priamo na obec.

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR:

„Apelujeme na obyvateľov, aby neváhali a do 13. 6. 2021 si splnili svoju zákonnú povinnosť sčítať sa. Obyvatelia majú k dispozícii takmer 9 000 vyškolených asistentov, ktorí pomáhajú pri sčítaní a viac ako 3100 kontaktných miest, ktoré môžu navštíviť. Asistované sčítanie definitívne končí 13. 6. 2021 a už nebude žiadna možnosť sa sčítať. Zároveň ďakujeme samospráve za jej zvýšené úsilie.“

Doplňujúce informácie

Pre koho je určené asistované sčítanie

Pre každého, kto sa nemohol sčítať samosčítaním z dôvodu, že nemal prístup na internet, počítač, tablet alebo sa nevedel elektronicky sčítať počas obdobia online samosčítania.

Ako sa realizuje asistované sčítanie

Samospráva na území miest a obcí zriadila kontaktné miesto alebo miesta. Tu je k dispozícii technika a stacionárny asistent. Obyvateľ si môže vyžiadať pomoc od stacionárneho asistenta alebo mu stacionárny asistent poskytne počítač, aby sa sčítal sám. Ak sa nemôže dostaviť na kontaktné miesto v čase prevádzkových hodín, môže si k sebe domov objednať mobilného asistenta a to zavolaním na obec alebo na číslo call centra 02/20924919. Mobilný asistent spätne kontaktuje telefonicky obyvateľa a dohodne sa na presnom čase, kedy zrealizuje sčítanie u obyvateľa doma. Tak na kontaktnom mieste, ako aj v samotnej domácnosti platia hygienicko-epidemické opatrenia (rúška, odstupy, použitie ochranných prostriedkov).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *