Kategórie
Tlačové správy

Nový zákon proti byrokracii ľuďom ušetrí 100 kíl nervov a 42 miliónov eur ročne

Výrazne menej papierovačiek na úradoch! Vláda schválila návrh novely zákona proti byrokracii, ktorý predložila vicepremiérka Veronika Remišová. Legislatíva, ktorá digitalizuje celý rad papierových potvrdení a výpisov ide teraz na schvaľovanie do Národnej rady SR.

„Pustili sme sa do boja s byrokraciou a myslíme to vážne. Táto novela prináša tretiu, a doteraz najväčšiu, vlnu odbúrania zbytočnej administratívnej záťaže. Celkovo rušíme až 21 okruhov potvrdení, výpisov a formulárov v papierovej podobe, ktoré občania a podnikatelia už nebudú musieť predkladať na úradoch,“ vyhlásila ministerka informatizácie, ktorej rezort novelu zákona pripravil.

Oproti pôvodnému návrhu spred troch mesiacov, ktorý hovoril o digitalizácii 19 dokumentov, nový návrh po medzirezortnom pripomienkovom konaní počíta až s 21 okruhmi dokumentov, ktoré sa nebudú musieť predkladať v papierovej podobe.

 1. kópia rodného listu
 2. kópia sobášneho listu
 3. kópia úmrtného listu
 4. potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania
 5. potvrdenie o pobyte
 6. potvrdenie o pridelení IČO
 7. výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat
 8. potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie vyhlásený konkurz
 9. výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb
 10. výpis z registra sociálnych podnikov
 11. potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
 12. vybraný okruh právoplatných rozhodnutí súdov
 13. výpis z registra (zoznamu) advokátov
 14. výpis z centrálneho registra exekúcií
 15. potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi
 16. doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie
 17. hlásenia vzťahujúce sa k narodeniu dieťaťa a úmrtiu (elektronizácia Hlásenia o narodení a Hlásenia o úmrtí)
 18. žiadosti a potvrdenia vzťahujúce sa k Príspevku pri narodení dieťaťa (Proaktívny príspevok)
 19. potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom
 20. údaje potrebné na zápis do registra prijímateľov 2 %
 21. potvrdenia o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia

Napríklad, rodný list si úrady od ľudí vypýtajú každoročne takmer 1 milión 600-tisíc raz. Potvrdenia o dávkach v hmotnej núdzi 600-tisíc raz a rovnako je aj potvrdení o ťažkom zdravotnom postihnutí.

„Pôjde sa podľa pravidla – jedenkrát a dosť. Znamená to, že úrady nemôžu žiadať od ľudí údaje, ktoré štát už má vo svojich informačných systémoch,“ vysvetlila vicepremiérka Remišová.

Tretia vlna rušenia papierových dokumentov bude v histórii Slovenska najväčšia. Za predošlých vlád boli dve vlny – prvá zrušila štyri výpisy a druhá osem a doteraz ušetrili 24 miliónov € za dva roky.

„Vďaka nášmu zákonu ľudia ušetria dvojnásobok za jediný rok,“ zdôraznila Remišová.

Potom ako novela vstúpi do platnosti, postupne od 1. januára 2022 výrazne klesne počet vyžadovaných príloh k predkladaným žiadostiam v rámci množstva úradných konaní. Celkovo sa takto zruší až 4 180 000 listinných príloh ročne. Podľa výpočtov v zmysle spoločnej metodiky Útvaru hodnoty za peniaze z MF SR a analytickej jednotky ministerstva informatizácie úspory pre občanov a podnikateľov predstavujú ročne 42 000 000 eur!

„Ľudia ušetria peniaze vo forme poplatkov, nákladov na dopravu aj čas, ktorý by museli stráviť na úradoch. A 100 kíl nervov k tomu! Našou snahou je nielen odbúravať byrokraciu, ale cieľom je, aby štát vychádzal v mnohých životných situáciách občanom v ústrety. Táto novela prináša digitalizáciu jednej z najkomplexnejších životných situácií a tou je narodenie dieťaťa. Prvýkrát v histórii Slovenska dostanú občania službu od štátu úplne bezpapierovo. Štát vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa automaticky bez vypĺňania papierovej žiadosti,“ ozrejmila vicepremiérka s tým, že príspevok bude poslaný na účet alebo poštou automaticky po dovŕšení 28. dňa života novorodenca.

„Vďaka novým službám rodičia tiež vybavia mnohé veci z pohodlia domova – vyhlásenie o otcovstve, mene a priezvisku dieťaťa či získanie rodného listu,“ dodala ministerka Remišová s tým, že postupne budú pribúdať ďalšie digitalizované životné situácie.

Viac informácií nájdete v prezentácii.

Z tlačovej konferencie Zákon proti byrokracii

Jedna odpoveď na “Nový zákon proti byrokracii ľuďom ušetrí 100 kíl nervov a 42 miliónov eur ročne”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *