Kategórie
Tlačové správy

Prvý týždeň asistovaného sčítania na Slovensku

3. 5. 2021 sa spustilo na Slovensku asistované sčítanie, ktoré potrvá do 13. 6. 2021, teda šesť týždňov. Prvý týždeň asistovaného sčítania môžeme nazvať štartovacím.

SODB 2021

Kde sa môže obyvateľ sčítať a koľko asistentov pomôže

K 10. 5. 2021 je na území Slovenskej republiky zriadených 3 162 kontaktných miest. Obyvatelia Slovenska majú k dispozícii pomoc od 3 772 stacionárnych asistentov a k obyvateľovi domov je pripravených prísť 5 013 mobilných asistentov. Zoznam a adresy kontaktných miest nájdu obyvatelia okrem svojho mesta a obce aj na stránke . Číslo call centra pre nahlasovanie mobilnej asistencie je 02/20924919.

Prvý týždeň asistovaného sčítania v SR

Po prvom týždni asistovaného sčítania sa počet sčítaných v Slovenskej republike zvýšil na 4 883 357 obyvateľov. Asistovane sa za prvý týždeň sčítalo 39 350 ľudí.

Prvý týždeň asistovaného sčítania v rámci krajov SR

Medzi krajmi sú v počte asistovane sčítaných výrazne rozdiely. Asistované sčítanie začalo najlepšie práve v tých krajoch, kde sa predpokladalo jeho využitie pre digitálne vylúčené skupiny obyvateľov, najmä marginalizované rómske komunity a časť seniorov. Ide o Prešovský a Košický kraj. Zatiaľ oproti predpokladanom menej asistovane sčítaných evidujú Nitriansky a Banskobystrický kraj. Aj v krajoch, kde sa obyvatelia sčítali viac online (Žilinský, Trenčiansky, Trnavský a Bratislavský kraj) nabieha asistované sčítanie pomalšie.

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR:

„Prvý týždeň vnímame ako úvod do asistovaného sčítania. Treba si však uvedomiť, že asistované sčítanie trvá 6 týždňov a je na každej obci a meste, aby v maximálnej miere informovali obyvateľov o možnosti asistovane sa sčítať.“

Výzva obyvateľom

Štatistický úrad Slovenskej republiky vyzýva obyvateľov, aby pomohli svojej obci alebo mestu pri realizácii asistovaného sčítania. Môžu do 13. 6. 2021 navštíviť kontaktné miesto vo svojej obci alebo si objednať k sebe domov mobilného asistenta na čísle call centra 02/ 20924919. Telefónne číslo určené na objednanie si mobilného asistenta uverejní aj každá obec.

Doplňujúce informácie

Pre koho je určené asistované sčítanie

Pre každého, kto sa nemohol sčítať samosčítaním z dôvodu, že nemal prístup na internet, počítač, tablet alebo sa nevedel elektronicky sčítať počas obdobia on line samosčítania.

Ako sa bude realizovať asistované sčítanie

Samospráva na území miest a obcí zriadila kontaktné miesto alebo miesta. Tu je k dispozícii technika a stacionárny asistent. Obyvateľ si môže vyžiadať pomoc od stacionárneho asistenta alebo mu stacionárny asistent poskytne počítač, aby sa sčítal sám. Ak sa nemôže dostaviť na kontaktné miesto v čase prevádzkových hodín, môže si k sebe domov objednať mobilného asistenta a to zavolaním na obec alebo na číslo call centra 02/20924919. Mobilný asistent spätne kontaktuje telefonicky obyvateľa a dohodne sa na presnom čase, kedy zrealizuje sčítanie u obyvateľa doma. Tak na kontaktnom mieste, ako aj v samotnej domácnosti platia hygienicko-epidemiologické opatrenia (rúška, odstupy, použitie ochranných prostriedkov).

Zvukový záznam:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *