Kategórie
Tlačové správy

Predškoláci a prváci sa môžu zúčastniť pilotného výskumu jazykovej gramotnosti

Odborníčky a odborníci z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV a Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK hľadajú odpovede na to, aký význam má vzdelávacie prostredie materskej školy na vývin ranej jazykovej gramotnosti predškolákov a aký je jeho vplyv na ich neskoršie čitateľské správanie. Deti, ktoré v septembri 2021 nastúpia do základných škôl a prvákov spolu s ich rodičmi pozývajú k účasti na pilotnom výskume jazykovej gramotnosti.

Výskum sa uskutoční od 24. mája do 11. júna 2021 vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Mlynskej doline. Dieťa absolvuje približne hodinové stretnutie, počas ktorého bude preskúšaná jeho pozornosť. Podľa veku bude počúvať alebo samostatne čítať krátke ilustrované príbehy a texty, ku ktorým dostane niekoľko otázok. Deti takto pomôžu odborníkom overiť technológiu zaznamenávania očných pohybov tzv. „eye-tracking“ počas čítania.

„Meranie touto metódou je bezkontaktné a nemá žiadny vplyv na zdravie a výkony dieťaťa. V priebehu stretnutia budú dodržané všetky povinné hygienické opatrenia v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,“ zdôraznila vedúca projektu Oľga Zápotočná z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Ako symbolickú odmenu za účasť na výskumnom projekte dostane každé dieťa darčekovú poukážku na nákup kníh. V prípade záujmu si rodičia môžu vyžiadať výstupný záznam stretnutia s orientačným odborným výkladom.

Rodičia môžu svoje deti prihlásiť do výskumu prostredníctvom formulára na Google.

Po odoslaní formulára budú kontaktovaní za účelom výberu vhodného termínu stretnutia. Asistenti im zároveň poskytnú všetky potrebné informácie o podmienkach účasti na experimente vrátane prípadných operatívnych organizačných zmien, ktoré môžu nastať v dôsledku nepredvídateľného vývoja pandemickej situácie.

Výskum je súčasťou projektu „Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti“ (APVV-19-0074). Jeho hlavným cieľom je identifikácia kľúčových indikátorov vývinu jazykovej gramotnosti v predškolskom veku a vytvorenie vývinových čitateľských modelov slovensky hovoriacich detí od prvého až po štvrtý ročník základnej školy.

Viac informácií nájdete nižšie. V prípade ďalších otázok môžu rodičia výskumníkov kontaktovať na e-mailovej adrese: laboratorium.citania@uniba.sk.

Projekt SAV

Výzva zvedavým rodičom zvedavých detí

Hľadáme deti vo veku 5 – 6 rokov, ktoré v septembri 2021 nastupujú do ZŠ a deti končiace prvý ročník, ktoré budú ochotné zúčastniť sa pilotného výskumu jazykovej gramotnosti.

Informácie o výskume

Cieľom projektu je porozumenie významu vzdelávacieho prostredia materskej školy vo vzťahu k vývinu ranej jazykovej gramotnosti detí predškolského veku a jeho vplyvu na neskoršie čitateľské správanie. Ak sa rozhodnete nášho projektu zúčastniť, vaše dieťa nám pomôže overiť technológiu zaznamenávania očných pohybov (tzv. „eye-tracking“) počas čítania. Tá nám umožní sledovať rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu čítania a porozumenia.

Priebeh stretnutia

Počas stretnutia budeme sledovať očné pohyby dieťaťa v priebehu rôznych čitateľských aktivít:

  1. Skúšky pozornosti.
  2. Čítania alebo počúvania krátkych ilustrovaných príbehov a textov.
  3. Deťom predškolského veku bude text čítaný, deti 1. ročníka ZŠ budú texty príbehov čítať samostatne z obrazovky, formou listovania v ilustrovanej detskej knižke.
  4. Na konci dieťa dostane niekoľko otázok k vypočutým (prečítaným) textom.

Maximálna dĺžka trvania stretnutia je 60 minút. V priebehu stretnutia budú dodržané všetky povinné hygienické opatrenia v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (č. 99/2021).

Čo si zo stretnutia odnesiete

Ako symbolickú odmenu za účasť na výskumnom projekte dostane každé dieťa darčekovú poukážku na nákup kníh v sieti kníhkupectiev Martinus, platnú do konca kalendárneho roka 2021. V prípade záujmu si rodičia môžu vyžiadať výstupný záznam stretnutia s orientačným odborným výkladom.

Čas a miesto

Výskum prebehne vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Mlynskej doline (Ilkovičova 8, Bratislava, oproti Botanickej záhrade, k dispozícii je množstvo parkovacích miest) vo vopred dohodnutom čase od 24. mája do 11. júna 2021.


SAV

Výskum je súčasťou projektu APVV-19-0074 „Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti“, ktorý rieši tím zložený z pracovníkov SAV (Ústav výskumu sociálnej komunikácie) a Filozofickej fakulty UK (Katedra knižničnej a informačnej vedy). Vedúcou projektu je prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *